Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

By DADAFO

Den amerikanske stats “National Institute for Occupational Health and Safety” (NIOSH) – (Arbejdstilsynets Helbreds- og Sikkerhedstjeneste) – har været på besøg i damp-butikker, hvor både ekspedienter og kunder dampede kraftigt løs.

Der var tale om “ekstreme forhold”, hvor dampen lå tykt i luften, og hvor den smule ventilation der var i butikkerne, ikke kunne følge med.

Rummet var altså dårligt ventileret – og NIOSH ville derfor gerne vide hvor store (og farlige) koncentrationer der var i luften i disse butikker – af bl.a. følgende stoffer:

• Formaldehyd
• Acetaldehyd

Samt bl.a. tre stoffer, som man forbinder med “popcorn-lunger”
• Diacetyl
• Acetoin
• Acetyl propionyl m.fl.

Og – hvad fandt NIOSH så frem til?

Skal damperne, vores venner, vores familie, vores kolleger m.fl. være bange for at opholde sig i nærheden af personer der damper?

Udsætter damperne andre mennesker for “farlige mængder af potentielt kræftfremkaldende stoffer” og dampe der irriterer og skader luftvejene?

Undersøgelserne konkluderede entydigt, at luften i en dårligt ventileret dampbutik, hvor der blev dampet tykt … var at sammenligne med luftens sammensætning i et gennemsnits amerikansk hjem – dvs. der var INGEN forskel på “ren luft” og luften i en tildampet dampbutik!

VOILA! There you have it..

Undersøgelserne fra NIOSH (Test nr. 2) og fra California Department of Public Health (Test nr. 1) viser samstemmende, at indholdet af potentielt farlige stoffer i luften var langt under grænseværdierne for “ren luft”.

Læs mere her:

Test nr. 2 (NIOSH) – foretaget i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/government-testing-of-another-vape-shop.html

Test nr. 1 (CDPH) – ligeledes i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/vape-shop-air-sampling-by-california.html

Hvad sker der så i Danmark?

Og – herhjemme undersøger vi også mængden af potentielt farlige stoffer i dampen – via forsøg ledet af læge Torben Sigsgaard på Aarhus Universitet.
Disse forsøg har været vældigt omtalt i medierne, hvor både forskere og forsøgspersonerne med KOL fik “en trykken for brystet”, og følte at de “måtte tilbageholde en hosten”.

Så – er der tale om “spil for galleriet” – eller kan vi forvente at resultaterne fra de danske undersøgelser vil være samstemmende med de amerikanske? Vil de danske målinger/forsøg vise, at der ikke bliver udledt mængder af stoffer ud i luften, der kan give grund til bekymring?

Et forsigtigt gæt kunne være, at de danske undersøgelser vil konkludere at der bliver udledt stoffer i luften (og der nævnes hverken koncentrationer eller grænseværdier) – og forskerne vil på den baggrund anbefale, at dampen bliver sidestillet med tobaksrøg – og dermed gjort forbudt indendørs og på alle offentligt tilgængelige steder – OGSÅ på private arbejdspladser.

Læs mere om Torben Sigsgaards forsøg her:

http://www.forsoegsperson.dk/show_ad.php?showit=2045&add=posted

http://politiken.dk/viden/art5575089/Test-af-den-ufarlige-e-damp%C2%BBDet-giver-en-trykken-for-brystet%C2%AB

http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-03-19-gorm-er-forsoegsperson-skal-teste-om-e-cigaretter-er-farlige

Lugten/duften af den udåndede damp, kan selvfølgelig være en smagssag om man kan lide eller ej – men flere og flere tests viser nu, at hvis man vil forbyde damp indendørs eller på offentlige steder – så kan man lige så godt også forbyde fodsved, armsved, parfume, dårlig ånde og lugten af kage på kontoret…

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

Den 7. juni 2017 ændres alt…

By DADAFO

“Loven om elektroniske cigaretter m.v.” – trådte allerede i kraft for snart et år siden – den 7. juni 2016 – og der har nu været en overgangsperiode på op til ét år, inden alle producenter og forhandlere skal have rettet ind – så alle produkter der sælges SKAL være anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – OG produkterne SKAL leve op til reglerne i TobaksProduktDirektivet – og den danske “Lov om elektroniske cigaretter m.v.”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Det er bl.a. kravet om max. tankstørrelse på 2 ml. – max. nikotinindhold i væsker på 20 mg/ml – samt max. 10 ml. indhold i “genopfyldningsflasker”.

Fra og med den 7. juni 2017 må der KUN sælges produkter, som forinden er anmeldt til SIkkerhedsstyrelsen. Dvs. alle produkter der IKKE er anmeldt – og som ikke overholder kravene i loven, vil være ulovlige at sælge fremover.

Fortsætter man som forhandler/producent/distributør med at sælge produkter der ikke er anmeldt i Danmark, kan det give store bødestraffe (Læs kapitel 12 i “Loven og elektroniske cigaretter m.v.)

Som forbrugere må vi fortsat anvende udstyr der er produceret og købt før den 7. juni 2017 – og forhandlere må sælge “gammelt” udstyr indtil den 7. juni 2017. Det har forhandlerne haft ét år til – at få solgt de varer, som ikke efter den 7. juni overholder kravene i loven/regulativet.

Så – som sådan er der intet nyt i det – men vi nærmer os med hastige skridt skæringsdatoen, hvor mange af de produkter som vi anvender med stor succes SKAL være taget ned af hylderne i forretningerne.

Hvad er problemet så?

Problemet er, at rigtigt mange forventer at de produkter som de anvender – og som de har købt igennem længere tid – STADIG vil være tilgængelige efter den 7. juni… og hvis dette skal være tilfældet – så skal det foregå på en ulovlig måde.

Forhandlere (i Danmark såvel som i andre lande) skal gøre sig til kriminelle – for at give os danske forbrugere de produkter som vi efterspørger – de produkter som virker for os. Alternativt, skal vi “nøjes” med de produkter, som efter den 7. juni 2017 vil være tilladt at sælge lovligt.

Følg med i hvilke produkter der er anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – produkter som lovligt må sælges i Danmark:

http://e-cigaretregler.dk/da/anmeldte-produkter

Der er tale om ret så kraftige stramninger – der gør at – “alt hvad vi troede vi vidste” – vil være ændret drastisk fra den dato.

Der er endnu ingen standarder for produkterne på plads – så umiddelbart kan de fleste produkter forsøges anmeldt – med risiko for, at anmeldelsesgebyret på ca. 37.000 kr. pr. produkt er spildt, når standarderne bliver indført. Og – det er der ikke ret mange producenter der tør tage chancen med…

Og på samme tid er det fortsatte salg af tobakscigaretter stadig lovligt – et produkt som vi med sikkerhed kan sige ER skadeligt for en persons helbred.

Og på samme tid, er f.eks. snus ulovligt at sælge i Danmark – et produkt som VI VED medfører en reduceret fare for forbrugernes helbred.

DADAFO vil nu holde op med at råbe “ULVEN KOMMER”
– for den er her allerede
– og den har været her i lang tid…
Spørgsmålet er bare, om vi kan SE ulven
– og om vi er bange for den?

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Den 7. juni 2017 ændres alt…

E-damp ER langt sikrere end rygning af tobak

By DADAFO

Hvis du skulle have været i tvivl, så er der ingen grund længere…

Cancer Research UK (CRUK – Kræftens Bekæmpelse i England) har sammen med førende forskere i England, været med til at udføre og betale for dybdegående undersøgelser omkring dampens potentielle skadelige virkninger.

Og meldingen fra CRUK er klar:

E-damp er LANGT sikrere end rygning af tobakscigaretter

1. Dampen indeholder nikotin, men IKKE kræftfremkaldende tobak
2. Nikotin er afhængighedsskabende, men er IKKE kræftfremkaldende
3. Tobaksrygning er den største undgåelige dødsårsag i Danmark/Europa. Hvert år dør ca. 14.000 danskere, som følge af en rygerelateret sygdom
4. Der er INGEN beviser for, at passiv damp skulle være sundhedsfarligt
5. Der er klare beviser for at e-damp er langt MINDRE sundhedsskadelig end rygning af tobak

Læs hele pressemeddelelsen fra CRUK – udgivet den 06.02.2017 – på deres hjemmeside:

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2017-02-06-e-cigarettes-safer-than-smoking-says-long-term-study

Nedenstående grafik er direkte oversat fra engelsk til dansk, og tilpasset danske forhold mht. dødsfald som årsag fra tobaksrygning.

Du kan læse mere om selve undersøgelsen her:

http://annals.org/aim/article/2599869/nicotine-carcinogen-toxin-exposure-long-term-e-cigarette-nicotine-replacement

Konklusion: Hvis du totalt skifter tobaksrygning ud med f.eks. e-damp eller nikotinerstatningsprodukter s.s. tyggegummi, plaster el. lign. – så reducerer du kraftigt mængden af giftstoffer og kræftfremkaldende stoffer.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: E-damp ER langt sikrere end rygning af tobak

E-damp – et mirakel eller en trussel?

By DADAFO

*** BREAKING VIDEO ***
Har du tid, lyst og mulighed – så skal du se denne udsendelse – der blev bragt på BBC den 22. maj 2016.

Den forklarer alt (eller det meste) som man bør vide omkring e-damp – journalist og læge, Michael Mosley forklarer hvad e-damp er – og hvordan hans egen krop reagerer på at være udsat for damp i én måned.

Han taler med eksperter på området – og laver rygestopforsøg – med e-damp – med stor succes.

DEL gerne med danske politikere, medier og meningsdannere i Danmark:

BBC dokumentar omkring e-damp. Se den her på hjemmesiden, og del den gerne med venner og familie.

Medier og forskere kan også have glæde af at se den.


E Cigarettes Miracle or Menace – BBC Horizon… by cosmosdocumentaries

 

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: E-damp – et mirakel eller en trussel?

12 løgne som medierne forsøger at bilde dig ind angående e-damp

By DADAFO

Løgne – medierne har ingen skrupler ved at tage rygerne og damperne som gidsler, i deres måde at rapportere omkring e-damp på. Der er desværre ikke blevet skrevet meget videnskabeligt korrekt, ang. dampen i de danske medier, såvel som i de udenlandske medier – og det lader til at de fleste journalister har fået mundkurv på, når snakken falder på e-damp – og dampens potentiale som et tobakskadereducerende værktøj.

Men – nyhedsmedierne går desværre forrest med bål, brand og høtyve, når det gælder om at skræmme rygere og dampere fra vid og sans – og der er nogle løgne som desværre bliver gentaget igen og igen i medierne verden over – løgne som desværre medfører, at uafhængig og korrekt viden om e-damp ikke bliver formidlet som pålidelig viden for de mange rygere, som kunne have gavn af at skifte tobakken ud med damp.

Her kommer 12 af disse løgne, som skræmmekampagnerne i medierne omhandler:

1. Markedsføringen går direkte efter børnene

EU-direktivet forbyder e-dampproducenter i at hævde at deres produkter er sikrere end at ryge; at de er et værktøj til rygestop; at de er ”røgfri” – eller endda at sige at produkterne ikke indeholder tobak. Producenterne og forhandlerne forhindres i at reklamere sandfærdigt angående de reelle fordele ved e-damp – og de få producenter der i udlandet lovligt kan reklamere til det generelle publikum, vil naturligvis falde tilbage på afprøvede reklameteknikker. De har selvfølgelig gjort brug af berømtheder og glamourøst billedsprog til at reklamere for deres produkter.

Og det har medført beskyldninger om at producenterne vil ”narre uskyldige børn” ud i nikotinafhængighed. Især er tanken om, at de aldrende skuespillere Jenny McCarthy og Stephen Dorff (der har lavet reklamer for Blu e-cigaretter i USA) skulle være teenage-idoler, er i bedste fald grinagtig. De fleste teenagere har sikkert aldrig hørt om dem. Men det stoppede desværre ikke Senator Blumenthal i at beskylde dampproducenterne for at anvende “de samme taktikker og annoncer, som bruges af tobaksindustrien, hvilket har vist sig historisk at være effektive.”

Men – nu er al reklame i Danmark for e-damp produkter meget snart totalt forbudt – så dette argument kan ikke længere anvendes af medierne:

https://health.spectator.co.uk/stop-junk-science-vaping-e-cigarettes-dont-turn-kids-smokers/

2. Nikotin er lige så afhængighedsskabende som heroin

De fleste forskere mener, at nikotin er vanedannende – men der er stor debat om hvor vanedannende det er, når det er adskilt fra cigaretter. Når du inhalerer røg, bliver nikotin leveret hurtigt til blodbanen og hjernen, der producerer en hurtig belønning, så hjernen tilfredsstilles igen og igen. Tobaksrøg har andre alkaloider (og tilsætningsstoffer), der øger rygerens ønske om mere.

http://dadafo.dk/nikotin-er-ikke-vaerre-end-en-kop-kaffe/

http://dadafo.dk/ny-viden-om-nikotin-aendrer-tidligere-opfattelser/

Andre former for nikotinprodukter leverer nikotin på en mindre direkte måde. FDA (Food and Drugs Administration i USA) siger at nikotintyggegummi, plastre og inhalatorer “ikke synes at have et betydeligt potentiale for misbrug eller afhængighed.” Der er ingen grund til at antage, at e-damp er mere vanedannende end disse produkter.

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm345087.htm

3. E-damp er en ”gateway” til at begynde at ryge tobakscigaretter

Påstanden om, at e-damp vil medføre at flere teenagere fortsætter til at ryge tobakscigaretter, bliver gentaget vidt og bredt, og påstanden mangler konkrete beviser. De undersøgelser, der hævder at vise en gateway – viser sig alle at være dårligt konstrueret, at være udført med få testpersoner, eller anvende Rube Goldberg* metodologi (Amerikansk version af Storm P.)

https://www.rubegoldberg.com/about/

Clive Bates, konkluderer i hans fremragende guide til at navigere gateway-studier: “Når man ser på det samlede billede af data, er det langt mere i overensstemmelse med at e-damp er en ’exit’ fra at ryge end en indgang.” Og han har ret. Med færre teenagere og voksne der ryger end nogensinde før, siden man begyndte at tælle dem, forårsager e-damp helt sikkert ikke en massiv forøgelse i antallet af tobakscigaretrygere.

http://www.clivebates.com/?p=4188

4. E-damp medfører ”popcorn-lunger”

Nogle e-væsker indeholder diacetyl – en aroma, der har forårsaget popcornlunger (Bronkiolitis obliterans) hos nogle fabriksarbejdere i fortiden. Men der har aldrig været ét eneste diagnosticeret tilfælde af popcornlunger, hos en person der damper. Faktisk indeholder en almindelig tobakscigaret over 100 gange så meget diacetyl som i e-damp – og indtil nu, har der heller ikke været ét eneste diagnosticeret tilfælde af popcornlunger, hos en person der ryger

http://dadafo.dk/respons-e-cigaretter-kan-give-popcorn-lunger/

5. Regulering/lovgivning er blot almindelig sund fornuft, for at beskytte børnene

Det eneste fornuftige ved den nye regulering/loven – som “beskytter” børn – er netop forbuddet mod salg til mindreårige (Man skal være over 18 år for at købe e-dampprodukter, med eller uden nikotin).
Forbuddet kræver blot, at det bliver håndhævet – men vi kan desværre se at det er så som så med håndhævelsen af love – når det fortsat er uhyre nemt for børn og unge at gå ind i en butik og købe spiritus og tobakscigaretter, uden konsekvens for den der overtræder loven ved at sælge produkterne til mindreårige.

http://dadafo.dk/top-secret-tophemmeligt/

Alt andet ved reguleringen/loven er simpel chikane imod producenterne, forhandlerne og forbrugerne – en regulering/lovgivning der via reklameforbud, unødige restriktioner på produkterne m.m. tvinger forbrugerne til enten at vende tilbage til at ryge almindelige tobakscigaretter igen – eller at opsøge et sort ureguleret marked. Den strenge EU-regulering af et produkt, der anses som værende 95-99% mindre skadelig end tobakscigaretter – kan kun betragtes som værende en langsom død for en blomstrende industri, der ovenikøbet giver almindelige mennesker deres liv og helbred tilbage. Regulering skal ”blot” sikre, at brugerne af produkterne er sikret produkter der er så sikre og effektive som muligt, og af en god nok kvalitet.

http://dadafo.dk/gor-eu-direktivet-mere-skade-end-gavn/

6. E-damp indeholder formaldehyd og andre farlige kemikalier

”Formaldehyd-skræmmekampagnen” kom fra en undersøgelse på Portland State University, hvor en gruppe forskere havde opvarmet nogle billige væske-tanke til det punkt, hvor e-væsken i tankene blev brændt tør pga. for høj og vedholdende varme. Dampen der blev produceret var at sammenligne med en flæskesteg, der har stegt ved 500°C i tre timer – og hvor mange vil spise sådan en steg? Forskernes konklusioner ang. formaldehyd og e-damp, er flere gange forsvarligt blevet modbevist og lagt i graven.

http://dadafo.dk/endnu-en-skraemmekampagne/

http://dadafo.dk/endnu-et-misvisende-studie-om-formaldehyd-i-e-damp/

Vi indånder og spiser kemikalier hver dag, men de fleste af dem påvirker os ikke. Det er rigtigt, at der er en masse kemikalier i dampen, der af navn lyder meget skræmmende – men de er til stede i meget små koncentrationer. Alt, hvad vi spiser, drikker eller indånder, indeholder kemikalier, der kan være risikabel at indtage i store mængder. Men et dagligt indtag via e-damp, er ikke i store mængder.

http://dadafo.dk/endnu-et-studie-konkluderer-at-passiv-damp-er-uskadeligt/

http://dadafo.dk/breaking-news-e-damp-er-sammenlignelig-med-ren-luft/

http://dadafo.dk/indholdsstoffer-i-damp-og-almindelig-ande-er-identiske/

The Royal College of Physicians, er enige. De konkluderede i deres omfattende gennemgang af e-cigaret videnskab: “Under normale betingelser for brug, er toksin-indholdet inhaleret fra e- damp formentlig langt under de foreskrevne grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Og derfor er betydelig langsigtet helbredsskade ikke sandsynlig.”

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

Ligeledes er den engelske sundhedsstyrelse, Public Health England, fremkommet med en omfattende rapport, der konkluderer at e-damp er minimum 95% mindre sundhedsskadelig, end rygning af tobakscigaretter.

http://dadafo.dk/meta-studie-fra-england-damp-er-95-mindre-skadelig-end-tobak/

7. Smagsstoffer appellerer udelukkende til børn

Politikere og sundhedsfaglige personer, mener åbenbart at en stor variation i smage på e-væsker, kun vil appellere til børn – specielt med varianter s.s. ”Bubblegum”, jordbær, fersken, lakrids og vanilje. Dermed må de samme personer jo også mene, at lige så snart man runder 18 år, så mister man sine smagsløg og er ligeglad med hvad f.eks. tyggegummi, alkohol, sodavand, øl og mad m.m.. smager af? Er smagsløg forbeholdt børn og unge under 18 år?

Faktum er, at voksne også kan lide søde, frugt- og dessert-agtige smage lige så meget som børn gør. Endvidere oplever eks-rygere, at disse varianter hjælper med at distancere dem fra oplevelsen af smagen af tobaksrøg. Der findes ingen dampere, der ikke kan lide ”børnevenlige smagsstoffer”. Der findes nok heller ingen voksne, dampere eller ej, der ikke kan lide smagen af slik, frugt eller wienerbrød.
Under alle omstændigheder vil et forbud mod at anvende bestemte typer smagsvarianter være omsonst at håndhæve, da det er de samme smagsstoffer/aromaer, der bl.a. anvendes til kagebagning og bolchekogning. Via regulering kan man sikre sig, at aromaerne ikke indeholder ingredienser, som man ved ikke bør forefindes i e-væsker til fordampning.

8. Tobaksindustrien opfandt e-cigaretter, og ejer det meste af damp-industrien

E-cigaretter blev udviklet og først solgt af en kinesisk farmaceut ved navn Hon Lik. Produkterne fandt vej til USA i 2007. Fem år senere, i 2012, blev den amerikanske cig-a-like producent Blu købt af tobaksproducenten Lorillard. Det var det første opkøb fortaget af tobaksindustrien i forbindelse med salget af dampprodukter.

Siden da har alle de store tobaksselskaber indført e-cigaretter af deres egne brands eller opkøbt eksisterende e-cigaret producenter – og det er sandt at de dominerer salget i nærbutikker og på benzinstationer – den traditionelle kilde til salg af tobakscigaretter.
Wells Fargo tobaksindustri-analytiker Bonnie Herzog* skønner dog, at tobaksselskabernes virksomheder tegner sig for mindre end 40 procent af hele markedet for dampprodukter. Resten af markedet består af de uafhængige producenter og sælgere, som damperne kender og foretrækker.

http://vaping360.com/financial-analyst-to-investors-bet-on-big-tobacco/

9. Dampindustrien vil ”renormalisere” tobaksrygning

Problemet med denne konspirationsteori er, at bortset fra tobaksselskaberne, så sælger damp-industrien ikke tobakscigaretter. Så hvis damp-produkter, tilskyndede ikke-rygere til at begynde at ryge, så ville damp-industrien ikke få del af de økonomiske fordele.

“Det er mere sandsynligt,” skriver Clive Bates* – “… og det må antages – i mangel af beviser for det modsatte, at e-damp normaliserer brugen af e-damp som er et alternativ til rygning. Og dermed normaliserer e-damp ikke tobaksrygning”

http://www.clivebates.com/?p=2197

10. E-cigaretter sprænger i luften overalt!

Efter at have undladt at bevise nogen alvorlige sundhedsmæssige risici, så er “eksploderende batterier” blevet det nye kampråb i mediernes skræmmekampagner. Avisoverskrifterne er blevet ”hjulpet” på vej, af rapporter fra tobaks- og medicinalindustrien, der står til at miste milliarder i omsætning på deres konkurrerende produkter.

Sandheden er, at der har været meget få brande eller eksplosioner fra dampprodukter – selvom flere historier bliver genfortalt, igen og igen. Og de fleste af dem har været forårsaget af brugerfejl, herunder mange fra forkert håndtering af batterier. Næsten alle disse ulykker kunne have været undgået med lidt uddannelse vedrørende generel batterisikkerhed. Det er som regel ”e-cigaretten” der får skylden for ulykkerne/uheldene – men faktisk er det selve batteriet, der besidder fejlen – det samme slags batteri, som findes i mobiltelefoner, seg-boards og andre elektroniske anordninger.

11. Damp er lige så sundhedsskadelig som tobaksrygning

Dette er den værste løgn af dem alle. Der er over 1 million danske rygere, og mere end en milliard rygere på verdensplan. De fortjener ikke at blive løjet for om et produkt, der meget vel kan redde deres liv. Afbrændt tobak producerer en masse gennemprøvede kræftfremkaldende kemikalier, sammen med forbrændingsprodukter som kulilte. Ser man på sundhedsrisici, så er e-damp ikke tilnærmelsesvis i samme liga, som det at ryge tobakscigaretter.

http://dadafo.dk/sa-tag-jer-dog-sammen-journalister/

“Ved at underminere offentlighedens forståelse for alvoren af rygningens farer – ved at sammenligne skadeligheden af tobakscigaretter med e-cigaretter, så medfører det en kæmpe bjørnetjeneste for offentligheden og i særdeleshed overfor rygere,” siger Dr. Michael Siegel. “Der er ingen legitim videnskabelig uenighed omkring det faktum, at damp er meget sikrere end at ryge.”

http://dadafo.dk/e-damp-har-et-gigantisk-potentiale-for-dit-helbred/

12. Vi kender ikke langtidseffekterne af at dampe

Når alt andet ikke lader til at finde grobund, så kan man jo altid falde tilbage på ”at vi ikke kender langtidseffekterne af at dampe” – men der er efterhånden ved at være foretaget en del undersøgelser, der netop påviser at risici ved at dampe er langt mindre end ved fortsat af ryge tobakscigaretter. De seneste studier der har omfattet personer der er dampet i 3-4 år, angiver en reduktion i sundhedsrisici på over 96%.

http://dadafo.dk/vi-kender-ikke-langtidsvirkningerne-ved-dampe-men-det-gor-vi-nu/

Endnu et studie/review bekræfter nu, at e-damp er langt mindre skadelig end rygning af tobakscigaretter.

CBS Minnesota bragte et balanceret indslag, hvor de fortæller omkring studiet, der er foretaget af forskere i London fra University College London, UCL. Rygere der kvitter tobakken totalt – og skifter til damp, reducerer kraftigt indtaget af potentielt skadelige stoffer. Se indslaget fra CBS her:

http://cbsloc.al/2lmaaOs

Se endnu et indslag fra ITV England her:

https://www.facebook.com/UkEcigStore/videos/1587487317947584/

Læs pressemeddelelsen via Reuters her:

http://www.reuters.com/article/us-health-ecigarettes-toxins-idUSKBN15L2J7

Læs bl.a. hvad den engelske kræft-organisation, Cancer Research UK – har at sige om dette banebrydende studie:

http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2017/02/06/new-study-comes-the-closest-yet-to-proving-that-e-cigarettes-arent-as-dangerous-as-smoking/

Læs også denne artikel fra den engelske avis, The Independent (Den uafhængige):

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/vaping-e-cigarettes-healthier-alternative-tobacco-nicotinw-fewer-toxins-cancer-causing-substances-a7566831.html

Læs selve studiet/reviewet her:

http://annals.org/aim/article/2599869/nicotine-carcinogen-toxin-exposure-long-term-e-cigarette-nicotine-replacement

 

Ovenstående artikel er frit oversat med inspiration fra: http://vaping360.com/vaping-lies/

 

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: 12 løgne som medierne forsøger at bilde dig ind angående e-damp

DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

By DADAFO

DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, nonprofit forbrugerorganisation, der er styret af medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes kontingent og deres frivillige donationer. Der er ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, medicinal- eller e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis.

DADAFO taler på vegne af de danske e-dampere, samt de rygere som i fremtiden forventes at ville ønske at anvende et e-produkt som et alternativ til rygning af tobak – eller som et led i et rygestop.

DADAFO har p.t. ca. 2.400 registrerede medlemmer, der alle er over 18 år – hvilket er et krav for medlemskab af foreningen. Median-alderen for foreningens medlemmer ligger på ca. 40-42 år. Medlemmerne af DADAFO kommer fra alle egne af landet.

DADAFO er en del af et større internationalt forbrugerfællesskab INNCO – og deltager aktivt i informationsarbejde, standardiseringsarbejde via Dansk Standard, CEN og ISO.

DADAFO udfører nonprofit lobbyvirksomhed og oplysningsarbejde.

DADAFO deltager på internationale konferencer omkring sundhedsfremme, tobakskadereduktion og brugen af alternative nikotinprodukter som erstatning for tobaksprodukterne.

DADAFO står altid til rådighed for en udviklende og indbyrdes informativ dialog – og man kan altid kontakte os med eventuelle spørgsmål – ved at gå ind på vores hjemmeside.

DADAFO går som forbrugerorganisation ind for, at markedet for e-damp-produkter selvfølgelig skal reguleres – så vi som forbrugere kan være sikre på at det udstyr vi køber er så sikkert som muligt, og at de væsker vi køber er så gode, rene og af så høj kvalitet som muligt. Men en regulering/lovgivning skal også være så proportionel som mulig, så det ikke bliver nemmere eller billigere at vælge tobakken frem for dampen.

DADAFO går som forbrugerorganisation ind for, at der fastsættes en aldersgrænse på 18 år, som vedtaget ved lov. Vi er godt klar over, at der allerede er dampere der er yngre end 18 år, og med fastsættelse af en aldersgrænse bliver det for politikerne “nemmere” at argumentere for at e-dampprodukterne primært er til brug for voksne personer, der prøver at gøre noget godt for deres helbred, ved at skifte tobakken ud med et langt mindre skadeligt alternativ.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for, at damp skal sidestilles med røg – og dermed omfattes af “Loven om Røgfri Miljøer”. Der er til dags dato INTET videnskabeligt grundlag for at sidestille damp og røg, da samtlige undersøgelser og tests der er foretaget af dampens kemiske sammensætning påviser, at der ikke er farlige indholdsstoffer i den damp vi udånder i tilstrækkeligt store mængder til, at det kan være til helbredsmæssig skade, hvis man opholder sig eller står lige ved siden af en person der damper. Duften/lugten af dampen kan selvfølgelig være til gene for nogen – på samme måde som dårlig kropshygiejne, overdreven brug af parfume m.m. kan være til gene for nogen. Dermed ikke sagt at bare fordi noget kan irritere én, så er det automatisk en helbredsrisiko.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for, at der vedtages et totalt reklameforbud på damprelaterede produkter. Set fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så bør alle forbrugere af tobaksprodukter blive gjort opmærksomme på, at der i dag findes et langt mindre skadeligt alternativ – hvormed mange kan skifte tobakken helt ud, ved at skifte til damp.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for et totalt eksport- og importforbud, af varer fra de andre EU-medlemslande. “Loven om e-cigaretter” forbyder ikke direkte eksport og import, men gør muligheden yderst omkostelig for producenter udenfor Danmark. Hvis en producent vil sælge sine produkter (evt. via webshops beliggende i andre EU-lande) – så skal forhandleren/producenten ansøge/anmelde sine produkter til Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, efter at have betalt nogle meget høje anmeldelsesgebyrer, der ikke står mål med kravet via EU om varers frie tilgængelighed på tværs af EUs grænser. Hvis en dansk virksomhed ønsker at markedsføre/sælge sine produkter i et andet EU-land, skal produkterne evt. også anmeldes til landets lokale myndighed, inden et salg/eksport kan udføres lovligt.

DADAFO ser desværre en mulighed for, at de eneste produkter der kan lovliggøres via lovforslaget, bliver produkter der skal opfylde så store krav til lækagesikkerhed og en påfyldningsmekaniske der ligeledes sikrer imod kontakt med den nikotinholdige væske – at de eneste produkter der vil kunne tillades, vil blive de såkaldte cig-a-likes: E-cigaretter der ligner alm. cigaretter, og som de fleste af os kun har anvendt i en meget kort periode, da produkterne er for ineffektive og for dårlige i praktisk brug.

DADAFO er en forening for alle dampere – og du kan blive medlem af foreningen ved at tilmelde dig på vores hjemmeside:

www.dadafo.dk/medlemskab

Et basismedlemskab er gratis – og du kan blive fuldt medlem for kun 120 kr. pr. år. Som forhandler eller ansat i en dampbutik, kan du tegne et støttemedlemskab, ligeledes for 120 kr. pr. år. Som støttemedlem har du dog ingen ret til repræsentation i foreningens bestyrelse eller udvalg.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

A Billion Lives – nu i Danmark!

By DADAFO

Dokumentarfilmen A Billion Lives (En Milliard Menneskeliv) – kommer nu til Danmark – helt nøjagtigt vises den i Grand Teatret i København, fredag den 3. februar kl. 19.00.

A Billion Lives er en dokumentarfilm fra 2016, med Aaron Biebert som instruktør og fortæller i filmen. Medvirkende i filmen er bl.a. “Winston Man” David Goerlitz, tidligere præsident for World Medical Association Dr. Delon Human og tidligere direktør for World Health Organization (WHO) Dr. Derek Yach.

WHO forudser, at i dette århundrede vil op til en milliard mennesker dø af rygerelaterede sygdomme. I de næste 20 år vil der være næsten 1,6 milliarder rygere i verden. A Billion Lives ser med kritiske øjne på rygningens historie og den korruption der har ført til, at sikrere og mindre skadelige alternativer bliver gjort ulovlige eller stærkt begrænsede – samtidig med at cigarethandlen bliver beskyttet.

Filmen undersøger de stærke interessekonflikter og korruptionen mellem regeringer, medicinalindustrien og de offentlige sundhedsmyndigheder. Den ser også på e-cigarettens historie, såvel som den rolle e-damp teknologien og snus har spillet i den nuværende sundhedskrise.

Billetter til dokumentarfilmen kan købes via nedenstående link, til kr. 75,00 pr. stk. – og skynd dig at få bestilt – for der er et begrænset antal billetter til salg.

https://billetto.dk/da/events/a-billion-lives-dansk-premiere

Vil du vide mere om selve filmen, kan du se disse to trailere for filmen – med danske undertekster (skal evt. vælges under indstillinger for YouTube-videoen):

Trailer nr. 1
https://www.youtube.com/watch?v=zSq9iqal2cA

Trailer nr. 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nCozEhqdKQw

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: A Billion Lives – nu i Danmark!

Hoster du når du damper?

By DADAFO

hoste_cilier

Hvis du har skiftet tobakken ud med e-damp, så kan du i en overgang opleve en forværret hoste, eller irritation af luftvejene…

Når man skifter tobakken ud med damp, får de små fimrehår i lungerne (cilierne) lige pludselig mulighed for at få gjort “hovedrent”.

Cilierne danner slim, som er med til at opsamle og skubbe urenheder op i halsen, som så efterfølgende skal hostes ud som slim.

Hvis man var stoppet med at ryge på en kold tyrker (uden brug af hjælpemidler, via ren viljestyrke) ville man have oplevet akkurat de samme symptomer.

Cilierne kan regenerere sig selv, og vil med tiden fungere normalt igen, når “hovedrengøringen” er overstået.

Andre symptomer

Andre symptomer som man kan opleve, når man skifter røgen ud med damp, kan være:

hovedpine tørhed i mund og svælg træthed tørre slimhinder generelt kløe i huden bumser m.m.

Mange af disse symptomer vil efter kort tid forsvinde igen. Man skal dog være opmærksom på, at nogle dampere kan være allergiske overfor enkelte ingredienser i e-væskerne eller e-grejet.

Er du i tvivl, og oplever du en forværring af ovenstående symptomer, skal du kontakte din egen læge.

Myter og skræmmehistorier

Der er mange myter omkring hvilke “skader” dampen kan medføre, og de fleste af dem er myter, uden videnskabelig baggrund – og dette skaber desværre misforståelser der gør at rygere der ellers ville have kvittet tobakken – fortsætter med at ryge, på trods af at dampen en minimum 95% mindre sundhedsskadelig.

Læs mere om “Myter og skræmmehistorier ang. dampen”, i vores informationsfolder – der kan downloades – tryk HER

cilier

Lungernes indre, er beklædt med cilier (fimrehår) der sørger for at få flyttet skidt og snavs op af lungerne. Disse fimrehår bliver genaktiveret, når du stopper med at inhalere tobaksrøg. Derfor kan mange eks-rygere opleve en forværret hoste med kraftig slim, i en periode efter deres rygestop eller skifte til damp.

Vores lunger kan lidt sammenlignes med et “teenage-værelse”:

Mor er der til at gøre rent, og samle vasketøj sammen – og hun slider og slæber hver dag for at holde rent på værelset.

Den dag “teenageren” (tobaksrøgen) flytter hjemmefra, kan mor slappe mere af, så snart hun har fået gjort hovedrent for sidste gang.

Herefter kan teenage-værelset bruges til andre og nye formål…

“Tobakken bidrager også til at skade de små fimrehår, cilier, som transporterer slim rundt i luftvejene. Cilierne er vigtige for at transportere små partikler, støv og slim ud af lungerne. Når cilierne bliver skadet, vil denne transport blive dårligere, og partikler, bakterier, slim og andre skadelige stoffer hober sig op i lungerne.”

Taget fra: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/astma/astma-og-rygning/

 

“Slim i lungerne:
Lungerne har også en funktion i forbindelse med kroppens immunforsvar, der har til opgave at beskytte kroppen mod fremmede organismer. Næsen og munden udgør den første forsvarslinie i den respiratoriske del af immunforsvaret, og lungerne fungerer som den anden forsvarslinie. Inhalerede partikler (såsom røg eller forurening) og inficerende organismer (såsom bakterier og vira) passerer munden og næsen, og ender i lungerne. Slim, der produceres i lungerne, kan indfange disse fremmedlegemer og hjælper de hvide blodlegemer (makrofager og neutrofiler) til at opsluge og tilintetgøre de skadelige organismer. Slimen i lungerne spiller en vigtigt rolle i forbindelse med lungernes immunforsvar. Den bedste måde at rense lungerne for slim er: hoste. Der findes i luftvejene en masse små fimrehår kaldet cilier. Disse fimrehår hjælper til at bringe slimet op i luftvejene, så det kan hostes ud, eller sluges. Når man ryger, ødelægges eller deaktiveres fimrehårene, hvilket resulterer i at tykke lag af slim ophobes i luftvejene. Dette betyder, at rygere har et væsentligt svagere immunforsvar samt at deres lungers funktion er nedsat. For supplerende information om slim i lungerne henvises til artiklen: hoste med slim.”

Taget fra: http://www.sundhedslex.dk/lungernes-funktion-anatomi.htm

 

 

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Hoster du når du damper?

INNCO – WHO ignorer 20 millioner eks-rygeres stemmer

By DADAFO

PRESSEMEDDELELSE

innco

Til øjeblikkelig udsendelse – Mandag den 10. oktober 2016

WHO IGNORERER 20 MILLIONER SUCCESFULDE EKS-RYGERES STEMMER

INNCO, en ny alliance af forbrugerorganisationer for sikrere nikotinprodukter, lanceres nu og kræver at blive hørt af de globale lovgivere. Sikrere nikotinprodukter redder liv. Det er på tide at WHO anerkender menneskerettighederne og støtter et informeret valg for en bedre sundhed.

”Internationalt Netværk af Nikotin ForbrugerOrganisationer” (INNCO), er et banebrydende globalt forbruger- og græsrodsnetværk, der repræsenterer over 20 millioner eks-rygere verden over, bliver lanceret i dag. Netværket samler de førende græsodsorganisationer fra mere end femten lande, for at nå en række fælles mål.

INNCOs mission er, at gøre det lettere for rygere at få adgang til sikrere alternativer til tobakscigaretter, som er den førende forebyggelige årsag til sygdom og død i verden.

“Brændbare tobaksprodukter er stadig den mest almindelige (og ofte dødelige) måde at nyde nikotin på -men det er hurtigt ved at ændre sig” – siger New Zealands talsmand Nancy Sutthoff.

“Elektroniske cigaretter og snus giver forbrugerne nogle langt sikrere alternativer til brændbare tobaksprodukter og i modsætning til konventionel nikotinerstatnings-behandling, nyder forbrugerne dem.” (Snus er en lav-risiko røgfri tobaksvare, der er meget udbredt i Sverige – et land, der kan prale af det laveste antal rygere og det laveste antal af tobaksrelaterede sygdomstilfælde i Europa.)

INNCO understreger, at ryge-relaterede sygdomme dræber ca. seks millioner mennesker hvert år, og hvad som helst der kan reducere dette frygtelige antal, bør bydes velkommen. E-cigaretter, i særdeleshed, er en ”game changer”.

”Public Health England” (PHE) og ”Royal College of Physicians” (RCP) betragter e-cigaretter som værende under 5% af risikoen for brændbare tobaskcigaretter.
Blandt INNCOs prioriteter er det at kræve en ende på de forbud, den uproportionelle hårde regulering, og straffende beskatning af sikrere nikotinprodukter, som pålægges e-cigaretter og snus.

Netværket søger en dialog med spørgsmål til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) angående deres modstand imod e-cigaretter og andre mere sikre måder at bruge nikotin på – spørgsmål, som INNCO mener giver næring til en voksende bølge af vrede mod FNs sundhedsagentur, WHO.

INNCO er bekymrede for at WHO har vist en generel negativ holdning til e-cigaretter, siden deres indførelse/introduktion. På trods af den stigende mængde af videnskabelige beviser, der understøtter produkternes unikke potentiale for skadesreduktion, har WHO en tendens til at ignorere de positive undersøgelser og fokuserer i stedet selektivt på udokumenteret frygt.

WHO syvende partskonference (COP7) til rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC), finder sted i Delhi, Indien i næste måned (November) og INNCO mener at det er sandsynligt, at organisationen vil forsøge yderligere at stadfæste deres forbudspolitik og holdninger imod dampen.
COP7 dagsordenen indeholder flere forslag, som, hvis de bliver vedtaget, vil gøre det endnu sværere for de nuværende brugere – og de rygere der ønsker at skifte – at få adgang til e-cigaretter, og bruge dem på offentlige steder.

INNCO er bekymrede over, at WHO nægter at engagere sig med de vigtigste interessenter, nemlig forbrugerne, der rent faktisk anvender nikotinprodukter med reduceret risiko. At ignorere dem gennem hele beslutningsprocessen modsiger FNs og WHOs egne råd om at engagere sig med de berørte lokalsamfund.

Ved tidligere møder/konferencer i FCTC, blev pressen holdt udenfor efter åbningstalen var blev afsluttet.

Det bekymrer INNCO, at WHO har “normaliseret” hemmeligholdelse, med en konference hvert andet år, der udelukkende omhandler lektioner i hvordan man undgår gennemsigtighed i organisationen.

Den 2. oktober skrev INNCO til Margaret Chan, formand for WHO, og vedhæftede deres svar på WHO FCTC COP7 rapporten “Elektroniske Nikotin Leverings-Systemer og Elektroniske Ikke-Nikotin Leverings-Systemer (ENDS / ENNDS)” – og anmodede om et formelt møde, for at diskutere vores bekymringer over stigende global uproportionel regulering.

INNCO har endnu ikke modtaget et svar. INNCO netværket ledes af Judy Gibson, en erfaren forbruger-fortaler fra England.

“INNCO påtænker at være i spidsen for en global revolution indenfor skadesreduktion,” udtaler hun.

“Vi er en kanal for de mest indflydelsesrige fortalere for nikotinforbruger-organisationer over hele verden, men vi repræsenterer også dem der holdes udenfor; Dem der står overfor en domstol, blot fordi de traf et informeret valg, ved at stoppe med at indånde dødbringende tobaksrøg og skiftede til noget meget sikrere”, tilføjer Gibson.

“Over 20 millioner mennesker skønnes at bruge de mere sikre nikotinprodukter – og INNCO har til hensigt at sikre, at deres stemmer bliver hørt. “Intet om os – uden os” – det er nu på tide, at begynde at tale sammen.”

Kontakt for yderligere information:

Judy E. Gibson
Styrende coordinator for INNCO
jg@innco.org
www.innco.org

Tlf. nummer: 0044 07812699615
Twitter: JoodiG

Noter til redaktører:

1. INNCO MASTER RESPONSE TIL WHO COP 7 RAPPORT

http://www.innco.org/published-documents

2. INNCOs BAGGRUND – tilgængelig fra foreningens hjemmeside

http://www.innco.org/about-us

3. PRESSEMEDDELELSE
Dokumentet vil blive stillet til rådighed for offentligheden på vores hjemmeside, der starter op mandag den 10. oktober, CET 12.00, som international organisation.

Vi er glade for at have talsmænd der kan interviewes på en række sprog: Engelsk, fransk, spansk, tyrkisk, hollandsk, tysk og svensk.

Brug venligst kontaktformularen på vores hjemmeside eller kontakt alternativt:

Hr. Atakan Erik Befrits (pressemedarbejder)
E-mail: ab@innco.org

Tlf. nummer: 0090 531 5942910 / 0046 764 156046

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: INNCO – WHO ignorer 20 millioner eks-rygeres stemmer

Har din virksomhed en damppolitik?

By DADAFO

Siden “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” – blev vedtaget den 10. maj – og trådte i kraft den 7, juni, har enhver virksomhed skullet have en damppolitik – lidt lige som alle virksomheder og arbejdspladser skal have en rygepolitik, der lever op til “Lov om Røgfri Miljøer”.

Lov om e-damp

Den store forskel er blot, at damp IKKE automatisk er forbudt på arbejdspladser, restauranter, caféer, værtshuse m.m. Det er op til den enkelte virksomhedsejer, leder m.m. at udarbejde en synlig og funktionel damppolitik, gerne i samarbejde med de ansatte og/eller kunder/gæster.

Hvis f.eks. en arbejdsgiver mener, at det er helt OK at de ansatte f.eks. damper mens de arbejder (og dermed holder sig røgfrie) – hvad enten arbejdet foregår på et kontor, et værksted eller i det fri – så skal det blot skrives ned i firmaets manual og/eller i ansættelseskontrakten – og der skal skiltes med det på arbejdspladsen, at damp er tilladt.

En arbejdsgiver kan også vælge delvist at tillade damp, ved at henstille til at dampning foregår i et separat område eller et rum – og at damp kun foregå i pauserne.

Hverken Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, samt sundhedsordførerne for de enkelte politiske partier på Christiansborg, har fundet belæg for at dampen skal sidestilles med tobaksrøg – og derfor er damp IKKE omfattet af “Lov om Røgfri Miljøer”.

Læs mere om DADAFOs anbefalinger til udfærdigelse af en damppolitik her: http://dadafo.dk/damppolitik/

Læs hele “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Dampning_tilladt_skiltning

Skiltning der viser, at dampning er tilladt på kontoret/arbejdspladsen eller på en restaurant/café – enten helt eller delvist i et specifikt område

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Har din virksomhed en damppolitik?