11-årige springer motionen over

Andelen af 11-årige, der er fysisk aktive i et omfang, der svarer til anbefalingerne, er faldet markant siden 2006. Men folkeskolereformens krav kan rette op på den manglende bevægelse.