Ansatte i fængsler finder færre hashklumper og våben

Tal for beslaglæggelser i fængslerne er faldet, men fængselsbetjente og Kriminalforsorgen er uenige om årsag.