Kathrine Lilleør romantiserer sorgen

Sognepræst Kathrine Lilleør (KL) skriver søndag 19. juni, at alle sorgreaktioner er naturlige. Hun raser derfor mod Sundhedsstyrelsen, der netop nu skal udmønte otte mio. kr. til et nyt center for »kompliceret sorg«, en ny og selvstændig diagnose, som er på vej ind i WHOs diagnoseklassifikation. Puljen er politisk vedtaget efter forslag fra Børn, Unge & Sorg.

Foto: