Misbrug

I noget, som dagbladet Politiken kalder tirsdagsanalyse, skriver en Berthóra Kristjansdóttir, der lektor ved Aarhus Universitet, at »autoriteter som embedsværk og politikere« misbruger »sprogtests« til at begrænse antallet af udlændinge, der opnår dansk statsborgerskab. Synspunktet er jo ganske interessant al den stund, at det sådan set er politikere, der efter en demokratisk procedure fastlægger reglerne om dansk statsborgerskab, som »embedsværket« administrerer i henhold til. Efter skribentens opfattelse er kravene til danskkundskaber for svære.

Foto: