Patienterne er en vigtig ressource

I Berlingske 9. marts fortæller forældre til en dreng med sukkersyge, at de har fravalgt behandling med insulin – mod lægens råd – og i stedet valgt at give deres søn en særlig kost. Indtil videre med godt resultat.Eksemplet er ikke enestående. Mange patienter og pårørende ønsker at tage aktivt del i beslutninger, der har stor betydning for dem selv. Det skal vi udnytte. Vi skal inddrage patienterne mest muligt. Patienterne er en vigtig ressource, og deres bidrag kan gøre en kæmpestor forskel mange steder på sundhedsområdet.

Foto: