Brændeovnsforbud er et skridt i den rigtige retning

Magistraten i Aarhus foreslår (Ingeniøren d. 21. februar), at alle brændeovne fra før 2008 skal udskiftes eller helt fjernes i områder med kollektiv varmeforsyning. Det er der sund fornuft i. Brændeovnene i Aarhus dækker en ubetydelig del af byens energibehov, men står for langt størstedelen af den helbredsskadelige partikelforurening, der øger risikoen for kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, KOL, bronkitis, astma m.v. På en fyringssæson udleder de kun 19.000 brændeovne i Aarhus mange flere partikler end al byens vejtrafik udleder tilsammen på et helt år.