Mystisk mandatmatematik giver mindretal magten til at blåstemple ministerens indgreb

Med den nye epidemilov skal Folketinget forholde sig til mange af de indgreb, som regeringen vil tage mod coronavirus. Men allerede første gang den nye parlamentariske kontrol blev testet i praksis, i sagen om test- og isolationspligt i Vollsmose, åbenbarede der sig et paradoks. For nogle gange kan et flertal alligevel vise sig at være et mindretal.

Brostrøm bevarer nøglen til et bombastisk magtapparat – og han er klar til at slukke for det

Sundhedsstyrelsen har før blokeret for, at politikerne kunne bruge epidemilovens magtmidler til at håndtere covid-19 – og åbner for at gøre det igen, når der er udbredt immunitet i befolkningen. Det store spørgsmål er, hvornår det er tilfældet. Og om regeringen og Folketinget til den tid er enige i, at corona er så ufarlig, at der skal lukkes ned for at bruge loven.