Børn fra nordafrikanske lande presser asylsystemet: Tager stoffer og begår kriminalitet