Børns transport kræver opmærksomhed

Over 60.000 nye elever er netop begyndt i skole – og cirka en tredjedel af dem bliver kørt derhen. Det er tankevækkende, da en af samfundets største sundhedsudfordringer er, at vi generelt rører os for lidt. Derfor er det godt, hvis børn bevæger sig mere i skoletiden og dyrker motion i fritiden. Men det er mindst lige så vigtigt, at børn tidligt lærer at bruge deres krop som aktivt transportmiddel og får grundlagt sunde transportvaner tidligt i livet.