En moderne Molbohistorie

Det lader til, at Sundhedsstyrelsen gerne ser en koncentration af arbejdspladser omkring Rigshospitalet, da man overvejer at flytte alle transplantationer fra Skejby til København. Groft sagt er ikke bekendt med, at Skejby sjusker med transplantationer, men hvis det virkelig er det bedste rent overlevelsesmæssigt, må det kunne dokumenteres. Ellers virker det en smule molboagtigt, da tendensen ifølge den nye regering er en udflytning af offentlige arbejdspladser fra København i retning af provinsen.

Foto: