Folketingets partier indgår MRSA-aftale

Torsdag aften er partierne i Folketinget blevet enige om en handlingsplan for husdyr-MRSA, oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.Handlingsplanen har blandt andet til hensigt at sikre, at forbruget af antibiotika i de danske svinebesætninger bliver reduceret med 15 procent fra 2015 til 2018.BNB