Henrettelse af pædofil skolelærer kaster lys på voksende problem i Kina

I Kina er antallet af sager om misbrug mod børn steget med 40 pct., siger landets højesteret.