Karakterræs siver ned til folkeskolen

Flere elever oplever at blive stressede af jagten på gode karakterer allerede i folkeskolen. Det kan få »kolossale« konsekvenser for læringsmiljøet.

Foto: Henning Bagger