Lovgivning spænder ben for forskning

For at få adgang til nødvendige oplysninger fra patienters journaler må forskere bryde sundhedsloven.