Nyt råd skal få styr på løbske medicinudgifter

Danske Patienter og lægerepræsentanter præsenterer fælles udspil til et nationalt behandlingsråd, som skal sikre klogere beslutninger om ny dyr medicin. Sundhedsministeren er positiv

Foto: