Offentligt ansatte fylder stressklinikkerne

Stressramte patienter kommer hovedsageligt fra offentlige arbejdspladser, viser rundspørge fra Ugebrevet A4.