Patienter kan få erstatning uden at have krav på det

Private sygehuse er utilfreds med at skulle betale erstatning til patienter, der ikke har ret til det.