Patienter skal selv betale for deres cannabismedicin

Forsøg med medicinsk cannabis kommer til at koste de deltagende patienter små 3000 kroner om måneden.