Produktions- eller Gylledanmark

I dag er den dyreart, man nok hyppigst støder på i den politiske zoologiske have, kamæleonen. Partiskift af karrieregrunde hører til dagens orden. Ligeså erhvervsskift. Som nu tilfældet Karen Hækkerup. I det ene øjeblik varetager hun samfundets interesser ud fra en socialdemokratisk vinkel. I det næste øjeblik er hun direktør for Landbrug & Fødevarer, en af de mest egoistiske og magtfulde interesseorganisationer, der er fuldstændig ligeglad med samfundshensyn, natur, dyrevelfærd og kommende slægter, bare dens medlemmer kan få lov at maksimere produktionen og sprede noget gylle og gift.

Foto: