Tillid

Venstre vil give kommunalpolitikerne større indflydelse, og Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner sjældent munden uden først at komme med en lang erklæring om, at hun har stor tillid til, at kommunalpolitikerne er dem, der bedst ved, hvad der er godt for kommunen. Det har hun sandelig også grund til. Som det ses af aktuelle sager i Vejle og Hjørring. I Vejle har byrådet bestemt, at bestyrelsen for Vejle Havn udelukkende skal bestå af byrådspolitikere. Det har foreløbig resulteret i, at to bestyrelsesformænd har måttet gå af som følge af et millionstort misbrug af havnens midler.

Foto: