Tolke

Det forlyder, at det offentliges udgifter til tolkebistand andrager omkring 300 millioner kr. årligt. Det formodes, at disse udgifter hovedsagelig påhviler sundhedssektoren og at et væsentligt beløb heraf bliver anvendt til dækning af fremmødehonoraret til udeblevne patienters bookede (og fremmødte) arabiske tolke. Beklageligvis er det, for Deres undertegnede, umuligt at google eller på anden vis fremskaffe de faktiske tal for det antal udeblevne patienter som hidrører fra vort (overvejende mellemøstlige) kontingent af mennesker med anden etnisk herkomst.