Lavt- og højt-hængende frugter

Danmark og innovation hænger uløseligt sammen. Vi benytter grønnere energiløsninger end andre lande, vi laver børnelegetøj, der pirrer kreativiteten, og vi løser helbredsmæssige problemer for millioner af mennesker verden over, uanset om der er tale om drikkevandsmangel eller sygdom. Kreative løsninger er en kerne i dansk erhvervsliv og har været det i mange år.

Foto:

»Hvad er det så vi kæmper for?«

Ny medicin kan forlænge livet for svært kræftsyge og give dem højere livskvalitet i den tid, de har tilbage. Den ubehagelige prioriteringsdebat er blusset op i regionernes forberedelse til forårets økonomiforhandlinger med regeringen. Problemstillingen er reel. Nogen skal beslutte, hvordan de offentlige midler anvendes. Traditionen i Danmark har på sundhedsområdet langt hen ad vejen været at overlade det til lægernes skøn, når det blev for svært. Men jo mere ny og ofte dyr medicin, der kommer på markedet, desto mere påtrængende bliver en formel prioritering.

Foto: