»Hvad er det så vi kæmper for?«

Ny medicin kan forlænge livet for svært kræftsyge og give dem højere livskvalitet i den tid, de har tilbage. Den ubehagelige prioriteringsdebat er blusset op i regionernes forberedelse til forårets økonomiforhandlinger med regeringen. Problemstillingen er reel. Nogen skal beslutte, hvordan de offentlige midler anvendes. Traditionen i Danmark har på sundhedsområdet langt hen ad vejen været at overlade det til lægernes skøn, når det blev for svært. Men jo mere ny og ofte dyr medicin, der kommer på markedet, desto mere påtrængende bliver en formel prioritering.

Foto: