regregegerger

Danskerne har den højeste tillid i Europa til statens coronahåndtering. Men tilliden og efterlevelsen af sundhedsråd skrider, hvis indsatsen ikke er logisk og konsistent, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm efter udbredt kritik af genåbningen.

fdgdfgsdfg

Mens Sundhedsstyrelsen op til og efter regeringens beslutning om at lukke Danmark var skeptiske over for skolelukninger og forsamlingsforbud, var Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut begejstret, siger han nu.

E-avisen 29. maj

Sundhedsministeriets departementschef bad Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at tilsidesætte sin faglighed, droppe embedsmænds grundprincip om rimelighed og anerkende regeringens »ekstremeforsigtighedsprincip«.

dfsdfdsfsdfds

I marts omstillede landets sygehuse alt til coronaen, men der er nu så få indlagte, at man i alle regioner er begyndt at stille om igen. Patienter med covid-19 skal flere steder ligge på almindelige afdelinger, og operationer i tusindvis skal indhentes.

dsfdsfsf

Sygdommen covid-19 rammer hårdt på den københavnske vestegn, der har landets højeste smittetal. Politikens Anders Legarth Schmidt har gennem tre dage i slutningen af april haft adgang til Hvidovre Hospital, hvor flest er indlagt. Vi kommer helt ind på intensivafdelingen og tæt på epidemien i en reportageserie på fem kapitler.

fdgdfgdfgfds

Nedgang på 60 procent i henvisninger til psykiatrisk hjælp er alarmerende, mener Danske Regioner, der understreger, at psykiatrien ikke holder lukket. Landsforeningen Sind forventer psykiatrisk epidemi efter corona.

e-avis lørdag

Danmark begik alvorlige fejl i håndtering af coronakrise i februar måned, og myndighederne har endnu ingen plan for, hvordan det danske samfund genåbnes, når epidemien klinger af, skriver Politiken lørdag.Fredag erkendte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på et pressemøde efter møde med WHO’s europæiske direktør, at der blev begået flere alvorlige fejlvurderinger af sygdommen og dens epidemiske potentiale i alt for lang tid. Men Danmark var ikke eneste land til at undervurdere risikoen ved det nye coronavirus. Det skete i alle europæiske lande, hvor varslingssystemet svigtede, og myndighederne baserede rejsevejledninger til lande på mangelfulde informationer, da lande ikke opsporede smitte.  »Vi må nok sige, at når vi går forløbet igennem med en tættekam, kunne der godt have ligget noget viden på et tidligere tidspunkt, som vi skulle have haft mere øje for«, sagde Søren Brostrøm.Allerede 1. februar blev verdens myndigheder i en meget omtalt videnskabelig artikel gjort opmærksom på, at smittede, som endnu ikke havde symptomer, kunne smitte andre. Dermed adskilte sygdommen sig markant fra sars og skulle derfor bekæmpes anderledes. Men ingen europæiske myndigheder skiftede strategi, ingen testede, opsporede og inddæmmede i det omfang, som WHO nu anmoder alle verdens lande om.Derfor gik epidemien under radaren, først i Italien, som i ugevis havde massiv smittespredning, før hospitalerne blev væltet omkuld. Alligevel valgte Danmark også herefter ikke at geare vores sundhedsvæsen til massiv smitteopsporing. Og epidemien kom. Nu mangler Danmark en plan for, hvordan vores samfund igen åbnes, når epidemien har toppen, uden den bryder ud igen.

dsf

En stor del af befolkningen skal smittes med covid-19 under den første bølge af epidemien for at undgå, at næste bølge slår for hårdt, siger Kåre Mølbak fra SSI efter kritik af Danmarks strategi. Han er uenig med WHO, når de opfordrer til at finde og isolere alle de syge.

e-avisen 20. marts

Skolebørnene skal ikke sætte næsen op efter at se kammeraterne i klasselokalet mandag 30. marts, for epidemien er langt fra slut til den tid, siger Sundhedsstyrelsens direktør. Både skoler og ældreplejen forbereder sig på, at nedlukningen fortsætter.