»Næsten alle har fået en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 7.000 kr. første gang. Men det betyder ikke en skid.«

Unge i Vestsjælland kører bil, længe før de får kørekort, ryger hash hver dag og er på fornavn med politiet. JP har mødt dem.