Ny videnskabelig opdagelse

På Odense Universitetshospital har en professor gjort en epokegørende videnskabelig opdagelse, som nok snart vil blive publiceret i lægetidsskriftet The Lancet. Men inden den går verden rundt, har professoren formidlet den til meningsfællerne i Politiken.M. Sodemann hedder han, og han er professor i noget så eksotisk som »indvandrermedicin« med et subspeciale i »flygtningemedicin«. Og hvad går opdagelsen ud på? »Pisk til stressede flygtningefamilier er dårlig medicin med mange bivirkninger.« Ja, tænkte vi det ikke nok. Pisk virker ikke mod stress.

Foto: