Skrøbelige ældre suser ud og ind af hospitaler

2.500 gange om året bliver patienter i Region Hovedstaden genindlagt på hospitalet inden for ét døgn, efter at de var blevet udskrevet. Noget rod og urimeligt over for patienterne, lyder kritikken.

Foto: