Vores helbredsoplysninger udleveres til forskere og private virksomheder

Hvert år udleverer Statens Serum Institut millioner af fortrolige ikke-anonymiserede helbredsoplysninger om danskerne til forskere og virksomheder. Udleveringen sker kritikløst, lyder det fra flere.