Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger

Skal man lave lovgivning ud fra en politisk dagsorden – eller skal man lave lovgivning ud fra fakta og evidens? Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen har bevidst vildledt og misinformeret forligspartierne og sundhedsordførerne omkring ødvendigheden/nvigtigheden af de mange tiltag i “Tobakshandleplanen” – når det gælder antallet af danskere der ryger. Specielt antallet af unge der ryger, er fra 2018 til 2019 faldet drastisk – men det er ikke dén oplysning, som Folketingets sundhedsordførerne blev præsenteret for, da de blev bedt om at stemme for en stramning af tobakslovgivningen i Danmark, for at få færre unge til at ryge. Dvs. der er blevet vedtaget en skærpende lovgivning, på baggrund af forkerte data – en lovgivning som var “ønsket” af flere, men som ikke var berettiget af fakta, statistik og evidens. Folketingets sundhedsordførere er med andre ord ført bag lyset af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, da der bevidst blev tilbageholdt vigtige informationer forud for vedtagelsen af lovgivningen. Tobakshandleplanen omhandler også nogle ret kraftige restriktioner for e-damp/e-cigaretter – da Sundhedsstyrelsen er overbeviste om, at e-damp er en “gateway” for unge mennesker, til at begynde at ryge tobakscigaretter. Men – tallene viser det stik modsatte Unge der begynder at dampe eller bruge snus, ville formentlig være begyndt at ryge, hvis der ikke havde været et lavrisiko alternativ til rådighed. Og tallene viser, at de få unge der begynder at dampe eller bruge snus, ikke i bekymrende grad går videre til tobaksrygning. Tværtimod viser tallene, at de unge der allerede ryger, faktisk forsøger at stoppe med at ryge, ved at skifte over til e-damp eller snus.

I det hele taget er antallet af unge daglige rygere faldet drastisk, og på baggrund af dette burde det ikke have været nødvendigt med så drastiske og yderligere restriktioner overfor e-damp/e-cigaretter. Også antallet af voksne der ryger dagligt, var faldet drastisk fra 2018 til 2019 Dvs. den eksisterende lovgivning var effektiv nok – og derfor var der ikke umiddelbart brug for yderligere restriktioner. Eksist. lovgivning satte bl.a. aldersrestriktioner på 18 år for køb af tobaksprodukter – og denne restriktion burde have været håndhævet stærkere, inden yderligere restriktioner bliver taget i brug. Det er de voksne damp-forbrugere som bliver de store tabere i forbindelse med den nye lovgivning – og de store vindere bliver både tobaks- og medicinalindustrien. Med den nye lovgivning, vil flere rygere fortsætte med at ryge, og de mange som er skiftet til damp vil med tiden blive tvunget til enten at “gå på det sorte marked”, begynde at blande deres e-væsker selv – eller vende tilbage til tobaksrygning.

DADAFO har siden 2013 forsøgt adskillige gange at få politikerne til at forstå, at e-damp ikke er problemet – men tværtimod løsningen på, hvordan man får flere rygere til at stoppe med at ryge, ved at tilbyde dem et langt mindre helbredsskadeligt alternativ. De rygere som i fremtiden kunne tænke sig at kvitte med at ryge, har fået begrænset de tilrådeværende (lovlige) metoder, via tiltagene i “Tobakshandleplanen” – på trods af at e-damp og e-væsker ikke indeholder så meget som ét nanogram tobak.

DADAFO håber, at politikerne – og specielt sundhedsordførerne, begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om Tobakshandleplanen faktisk bør omfatte tobakskadereducerende produkter – eller om planen bør genforhandles, så flere rygere får adgang til de produkter som beviseligt kan få flest rygere til at holde op med at ryge?

Læs mere HER:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-20-partier-sundhedsstyrelsen-skjulte-centrale-oplysninger-for-os https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-20-heunicke-skal-forklare-sig-i-sag-hvor-sundhedsstyrelsen-beskyldes-for-at-lyve https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-12-unges-rygning-er-halveret-paa-tre-aar

The post Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger appeared first on DADAFO.

DADAFOs 12 gode råd til røgfrihed 2019

DADAFO har udfærdiget en folder, der primært henvender sig til landets lovgivere. Folderen er et modsvar til en tilsvarende folder, som Lægeforeningen for nyligt udgav.

Folderen er d.d. sendt til de politiske partiers sundhedsordførere – samt alle medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg.

DADAFO – Dansk e-Damper Forening vil gerne give sundhedsordførerne og medlemmerne af Sundhedsudvalget chancen for at høre fra forbrugerne. Fakta-folderen giver 12 gode råd til hvordan politikerne kan gøre flere rygere røgfri hurtigere, hvis de inkluderer bl.a. e-damp som et gyldigt værktøj til at få hærdede rygere til at kvitte tobakken. Børn skal aldrig begynde at ryge eller dampe. Men den dagsorden må ikke være på bekostning af de næsten 900.000 danskere der fortsat ryger; hvoraf mange desperat leder efter en måde at blive tobakken kvit.

Der er i Danmark 17-23% rygere (dagligrygere/ryger af og til) – og en stor del af dem vil faktisk gerne kvitte tobakken. Det er bare nemmere sagt end gjort. Flere rygere har forsøgt mange forskellige hjælpemidler, og har af og til være røgfri i kortere eller længere perioder – men de fleste vender tilbage til tobakken igen.

Status på forbrugerne af e-damp i Danmark:

Der er i dag ca. 314.000 danskere som enten helt eller delvist har udskiftet rygning af tobakscigaretter med det langt mindre skadelige alternativ, e-damp. Seneste tal fra Sundhedsstyrelsens statistik, “Danskernes Rygevaner 2018”: (Frekvenstabeller Alle -Spørgsmål 18) – anslår at 5,4 % af danskerne damper hver dag, mindst én gang om ugen eller eller sjældnere end hver uge (ca. 314.000 personer).

24,4 % af dem (Spørgsmål 22) er helt holdt med at ryge, hvilket vil sige ca. 76.500 danske rygere har kvittet tobakken – er blevet eks-rygere – og er skiftet helt til damp.

Vores politikere mener, at rygere vil få nemmere ved at kvitte tobakken, hvis prisen sættes op. Denne taktik kan sikkert få nogle rygere til at stoppe med at ryge, men en stor del vil ufortrødent fortsætte med at ryge. DADAFO mener, at flere rygere ville være i stand til at kvitte tobakken, hvis de fik reel og saglig viden omkring lavrisiko alternativer så som e-damp, som er anerkendt i flere andre europæiske lande, som det mest succesfulde middel, til at hjælpe rygere med at blive røgfri. Bl.a. i England, hvor de seneste undersøgelser angiver, at e-dampen er ca. dobbelt så effektiv som nikotinerstatningsprodukter.

Vores politikere er lige p.t. meget fastlåst omkring et bredere syn på fænomenet “tobak-skade-reduktion” – og her kommer e-dampen ind i billedet. E-damp er et skadesreduktionsmiddel, som kan være med til at sænke mortaliteten betragteligt.

DADAFOs nye folder; “12 gode råd til røgfrihed 2019” – kan downloades her på hjemmesiden, under menuen “Informationsmateriale” – eller ved at trykke HER

 

The post DADAFOs 12 gode råd til røgfrihed 2019 appeared first on DADAFO.

Den 7. juni 2017 ændres alt…

By DADAFO

“Loven om elektroniske cigaretter m.v.” – trådte allerede i kraft for snart et år siden – den 7. juni 2016 – og der har nu været en overgangsperiode på op til ét år, inden alle producenter og forhandlere skal have rettet ind – så alle produkter der sælges SKAL være anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – OG produkterne SKAL leve op til reglerne i TobaksProduktDirektivet – og den danske “Lov om elektroniske cigaretter m.v.”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Det er bl.a. kravet om max. tankstørrelse på 2 ml. – max. nikotinindhold i væsker på 20 mg/ml – samt max. 10 ml. indhold i “genopfyldningsflasker”.

Fra og med den 7. juni 2017 må der KUN sælges produkter, som forinden er anmeldt til SIkkerhedsstyrelsen. Dvs. alle produkter der IKKE er anmeldt – og som ikke overholder kravene i loven, vil være ulovlige at sælge fremover.

Fortsætter man som forhandler/producent/distributør med at sælge produkter der ikke er anmeldt i Danmark, kan det give store bødestraffe (Læs kapitel 12 i “Loven og elektroniske cigaretter m.v.)

Som forbrugere må vi fortsat anvende udstyr der er produceret og købt før den 7. juni 2017 – og forhandlere må sælge “gammelt” udstyr indtil den 7. juni 2017. Det har forhandlerne haft ét år til – at få solgt de varer, som ikke efter den 7. juni overholder kravene i loven/regulativet.

Så – som sådan er der intet nyt i det – men vi nærmer os med hastige skridt skæringsdatoen, hvor mange af de produkter som vi anvender med stor succes SKAL være taget ned af hylderne i forretningerne.

Hvad er problemet så?

Problemet er, at rigtigt mange forventer at de produkter som de anvender – og som de har købt igennem længere tid – STADIG vil være tilgængelige efter den 7. juni… og hvis dette skal være tilfældet – så skal det foregå på en ulovlig måde.

Forhandlere (i Danmark såvel som i andre lande) skal gøre sig til kriminelle – for at give os danske forbrugere de produkter som vi efterspørger – de produkter som virker for os. Alternativt, skal vi “nøjes” med de produkter, som efter den 7. juni 2017 vil være tilladt at sælge lovligt.

Følg med i hvilke produkter der er anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – produkter som lovligt må sælges i Danmark:

http://e-cigaretregler.dk/da/anmeldte-produkter

Der er tale om ret så kraftige stramninger – der gør at – “alt hvad vi troede vi vidste” – vil være ændret drastisk fra den dato.

Der er endnu ingen standarder for produkterne på plads – så umiddelbart kan de fleste produkter forsøges anmeldt – med risiko for, at anmeldelsesgebyret på ca. 37.000 kr. pr. produkt er spildt, når standarderne bliver indført. Og – det er der ikke ret mange producenter der tør tage chancen med…

Og på samme tid er det fortsatte salg af tobakscigaretter stadig lovligt – et produkt som vi med sikkerhed kan sige ER skadeligt for en persons helbred.

Og på samme tid, er f.eks. snus ulovligt at sælge i Danmark – et produkt som VI VED medfører en reduceret fare for forbrugernes helbred.

DADAFO vil nu holde op med at råbe “ULVEN KOMMER”
– for den er her allerede
– og den har været her i lang tid…
Spørgsmålet er bare, om vi kan SE ulven
– og om vi er bange for den?

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Den 7. juni 2017 ændres alt…

Endnu et studie konkluderer, at passiv damp er så godt som uskadeligt

By DADAFO

Mængderne af adskillige

Skema over mængderne af adskillige “flygtige organiske forbindelser” målt i indendørs luft, normal udånde fra en ikke-ryger, røg fra tobakscigaretter, udånde fra en ryger efter at have taget sug fra en tobakscigaret, damp fra en e-cigaret/e-damper og udånde fra en damper efter at have taget sug fra en e-cigaret/e-damper.

Nyt studie konkluderer (endnu en gang) at “passiv damp” ikke er grund til bekymring.

Ny forskning bekræfter, at den damp en damper indånder og udånder, indeholder langt færre “flygtige organiske forbindelser” (VOC) end der kan måles i den luft der findes normalt indendørs, eller i den luft en normal ikke-ryger udånder! Dvs. damp er “renere” end normal indendørs luft, og normal udånding fra en ikke-ryger…

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/226-sp

Læs et sammendrag af undersøgelsen/studiet via PubMed her:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243705

Studiet/undersøgelsen blev offentliggjort 07.09.2015 i “Journal of Chromatography A”. Studiet er udført af “Spanish Council of Scientific Research”. De målte mængderne af adskillige “flygtige organiske forbindelser” (VOC, de målte efter 156 forbindelser) i indendørs luft, normal udånde, røg fra tobakscigaretter, udånde fra rygere efter at have taget sug fra en tobakscigaret, damp fra en e-cigaret/e-damper og udånde fra en damper efter at have taget sug fra en e-cigaret/e-damper.

Studiet understreger en tidligere publiceret undersøgelse, hvori der heller ikke blev fundet carbonyler (aldehyder) i udåndingsluften efter at have dampet på en e-cigaret. Endvidere, viser undersøgelsen fraværet af adskillige andre giftige forbindelser, ikke kun i udåndingsluften med også i den damp der inhaleres/indåndes, hvilket er yderst relevant i forhold til sikkerheden af e-damp – sammenlignet med de store mængder giftige forbindelser der findes i tobakscigaretrøg.

Studiet er udført af: Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA), Spanish Council for Scientific Research (CSIC), Jordi Girona, 18, 08034 Barcelona,Catalonia, Spain
Og betalt af: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness for the Expo-Cov (CTM2012-39298) fellowship. Financial support from the EU projects HEALS (FP7-ENV-2013- 603946) and CROME (LIFE12 ENV/GR/001040)

Så umiddelbart er undersøgelsen/studiet hverken financieret af tobaks-, medicinal- eller e-damp-industrien.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Endnu et studie konkluderer, at passiv damp er så godt som uskadeligt

BREAKING NEWS – E-damp er mere sammenlignelig med ren luft

By DADAFO

95476_web

Ny forskning konkluderer, via tests udført med lungeceller der udsættes for hhv. ren luft (kontrol), røg fra tobakscigaretter og damp fra en e-damper, at ved eksponering af røgen fra tobakscigaretter medfører det næsten komplet celledød i løbet af de 6 timer forsøget kørte over.

Men den samme eksponering med e-damp påvirkede ikke vævets levedygtighed – overhovedet – og resultatet afveg ikke fra testen der var udført med ren luft!

Lungecellerne/vævets levedygtighed blev ved konstant påvirkning med cigaretrøg i 6 timer reduceret til 12% – men der var ingen tegn på svækkelse i levedygtigheden for cellerne/vævet, ved påvirkning med e-damp.

Kort sagt – e-damps “skadelighed” er mere sammenlignelig med ren luft – og kan ikke sammenlignes med røg fra tobakscigaretter, mht. cytotoksicitet (skadelighed for lungevæv/celler)

Læs hele pressemeddelelsen her – via EurekAlert – The Global Source for Science News:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-07/raba-atr071415.php

Læs hele den kliniske undersøgelse her:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233315001228

Forskningen er udført af et hold forskere der er ansat af British American Tobacco (BAT) – og umiddelbart vil mange modstandere af e-damp diskvalificere undersøgelsen som værende upartisk, da BAT jo nok har en økonomisk gevinst i at fremvise positive resultater for den manglende skadelighed for inhalering af damp (med eller uden nikotin). BAT er indenfor de seneste år begyndt at producere og sælge e-cigaretter (dem der ligner alm. tobakscigaretter mest) – og disse produkter vil de selvfølgelig gerne have rygere til at skifte til.

Men – BAT sælger stadig primært tobakscigaretter – og med undersøgelsen understreges det, at inhalering af tobaksrøg ikke direkte er sundt for lungerne/cellerne/vævet, men at man via inhalering af damp kan undgå celledød i lungerne. Så undersøgelsen er indirekte med til at understøtte allerede udført forskning, der påviser at tobaksrøg ikke er sundt for lungernes levedygtighed.

Der er allerede tidligere udført lignende forsøg (Oktober 2013), hvor forskerne Konstantinos Farsalinos og Giorgio Romagna fremviste lignende resultater, hvor damp og cigaretrøg var blevet anvendt på hjertemuskelcelle-kulturer (cardiomyo-blasts). Læs hele deres undersøgelse her:

http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5146

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: BREAKING NEWS – E-damp er mere sammenlignelig med ren luft