Ny forskning konkluderer: E-damp påvirker ikke lungernes funktion

By DADAFO

Endelig foreligger der et længerevarende studie, ang. damps påvirkning på lungerne. Studiet er bl.a. udført af den anerkendte italienske lungeprofessor Riccardo Polosa.

Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Nature, og viser noget om hvad e-damp gør ved aldrig-rygere som begynder på damp.

9 aldrig-rygere som dampede blev fulgt gennem 3,5 år – og blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 12 aldrig-rygere (og aldrig-dampere).

Studiet satte sig for at sammenligne bl.a. puls, kropsvægt, blodtryk, lungefunktion og respiratoriske symptomer. Studiet undersøgte også, om der var tegn på inflammation i luftvejene hos dem der anvendte e-damp, samt ikke-rygerne. Brugerne af e-damp blev også tilbudt CT-scanning af deres lunger ved hver kontrol, for at kontrollere efter evt. tidlige tegn på lungeskader.

Resultat af undersøgelsen:

Ingen signifikante målbare forskelle! Resultatet var endog meget klart. Forskerne kunne ikke påvise nogen form for lungeskade på lang sigt, hos de personer der dampede dagligt, sammenlignet med ikke-rygerne. Dvs. der er ingen antydning af, at e-damp giver problemer for lungerne.

Kilde: Artikel i tidsskriftet Nature

Her er link til det fulde studie (download som PDF-fil): TRYK HER

SCIENTIFICRepoRts | 7: 13825 | DOI:10.1038/s41598-017-14043-2

Health impact of E-cigarettes: a prospective 3.5-year study of regular daily users who have never smoked

COI: (Interessekonflikt) Research-studiet blev støttet af Catania University grant no. 21040100 of “Ricerca Scientifica Finanziata dall’Ateneo di Catania” – og kan betegnes som værende udført uafhængigt af økonomiske interesser hos såvel tobaks-, medicinal- og e-damp-industrien.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Ny forskning konkluderer: E-damp påvirker ikke lungernes funktion

INNCO ændrer struktur og reorganiserer sig

By DADAFO

INNCO er den internationale sammenslutning af e-damp forbrugergrupper fra hele verden. Og indtil for nylig var organisationen hjemmehørende i Stockholm, Sverige.

I forbindelse med et voksende behov for en større og bredere kontaktflade og nogle bedre rammer for at kunne udøve sine opgaver, besluttede INNCOs styregruppe sig for at undersøge alternative placeringer til organisationen, samt at få skabt en organisationsstruktur og et sæt vedtægter der afspejler den højeste grad af demokratisk og transparent ledelse af organisationen.

Valget af hjemby/land for INNCO er faldet på Schweiz – med hovedsæde i Genève. Genève er en velkendt international by og er vært for et stort antal andre globale organisationer, s.s. UNOG, OHCHR, WHO, ILO, ISO, WEF, WTO, IATA osv.

Schweiz ligger i centrum af det europæiske kontinent, men er ikke medlem af Den Europæiske Union – og er kendt for at være en af de mest demokratiske lande i verden.

Med  den nye geografiske placering vil INNCO forbedre sit “internationale image” , ved bl.a. at være centralt beliggende i Europa, samt ved være placeret i samme by som mange af de organisationer, som INNCO skal interagere med.. Genève er særligt indbydende til NGO’er, og tilbyder et dedikeret “NGO Center” med en række faciliteter.

Den globale ramme (Global Framework)

INNCOs vedtægter vil være baseret på skriftlige vedtægter, defineret i den schweiziske civillov. Et dedikeret team har arbejdet hårdt for at sikre, at vedtægterne ikke kun er “egnede til formålet”, men også samtidig  tilbyder medlemmerne et klart og sammenhængende grundlag for god styring og fremtidig ansvarlighed.
Vedtægterne suppleres med særskilte styringsdokumenter (f.eks. vedtægter), der er specifikke for vores organisation og dækker sådanne ting som organisationsstruktur og generel drift, præcisering af form og regler for procedurer mv.

Hovedrammen defineret i de nye vedtægter er baseret på fire organer:

Generalforsamlingen (GA – General Assembly) Bestyrelsen (GB – Governing Board) Generalsekretariatet (GS) Auditørerne

INNCOs Governing Board (Bestyrelsen) vil i starten blive sammensat af:

Nancy Suthoff AVCA, New Zealand
Dr. Brian Carter CASAA, USA
Kim Dabelstein Petersen    DADAFO, Danmark
Ángeles Muntades-Prim Lafita ANESVAP, Spanien + RDTA ​Argentina/ASOVAPE Columbia

Hvad betyder det for DADAFO?

Som forbrugernes uafhængige talerør i Danmark, DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er vi umådeligt stolte af udnævnelsen af vores formand, Kim Dabelstein Petersen, som del af INNCOs højeste instans – The Governing Board.

Kim Dabelstein Petersen har på sin egen og strukturerede måde vist, at han besidder ikke alene enorme mængder viden, men at han også er i stand til at formidle den på en saglig, logisk og konstruktiv måde, for de personer der har brug for at blive opdateret på den nyeste forskning m.m.

Udnævnelsen er ikke alene en cadeau til Kim Dabelstein Petersen, men også til DADAFO for det arbejde som foreningen indtil videre har udført for damperne i Danmark.

Kim Dabelstein Petersen vil fortsat udøve sit hverv som formand for DADAFO, og vil som bestyrelsesmedlem af INNCO være det naturlige bindeled mellem INNCO og de andre europæiske medlemslande – og specielt de nordiske lande.

Læs mere i DADAFOs pressemeddelelse HER:

INNCO Pressemeddelelse – 29.10.2017

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: INNCO ændrer struktur og reorganiserer sig

Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp

By DADAFO

*** BREAKING NEWS ***

Risikoen for at udvikle kræft via e-damp [e-cigaretter] er over 50.000 (HALVTREDS-TUSIND) gange MINDRE – end risikoen for at udvikle kræft via tobaksrygning.

Ny forskning fra et italiensk forskerhold, anslår nu at risikoen for at udvikle kræft via e-damp er OVER 50.000 gange MINDRE, end ved rygning af tobakscigaretter.
Dvs. at e-damp er en kraftig reduktion i risiko – hvis man fortsat ønsker at nyde nikotin og bevare følelsen af at ryge:

(Oversat fra artikel skrevet af dr. Konstantinos Farsalinos​)

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2017/258-cancer

“Kort tid efter en undersøgelse i “Tobacco Control” identificerede en meget lav kræftrisiko fra e-cigaretter sammenlignet med tobakscigaretter, forsøgte en ny undersøgelse af italienske forskere at beregne risikoen for e-cigaret eksponering (e-damp) og anvendte en sammenlignet med tobaksrygning.

Forfatterne brugte målinger af partikelstørrelse og massefordeling. Men i modsætning til det videnskabeligt fejlbehæftede argument, at kun antal partikler og størrelse er vigtige, beregnede de risikoen ved hjælp af aerosolens [dampens] sammensætning og partikler ved brug af litteraturdata.

E-cigaretter viste sig at eksponere til ca. 100 gange højere partikelformigt stof-10 μg (PM10) sammenlignet med rygning. De fanatiske tilhængere af partikelstof-teorien (som er en total fejlfortolkning af videnskaben og bør betragtes som sladder frem for en seriøs videnskabelig debat) ville sige, at e-cigaretter vil øge kræftrisikoen med 100 gange sammenlignet med rygning.

Den omhyggelige vurdering af aerosolens [dampens] sammensætning af e-cigaretter viste imidlertid, at kræftrisikoen for e-dampere er ca. 5 størrelsesordninger lavere i forhold til rygning. For at være helt præcis, identificerede de en 57.000 gange (tusind) lavere overskydende levetidskræftrisiko (ELCR) fra e-damp i forhold til rygning.”

Læs mere om studiet her:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850217301155

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp

Fly-rejser og e-damp – sikkerhedskontrol og vejledning

By DADAFO

SKAL DU REJSE MED FLYVER PÅ FERIE? OG SKAL DU HAVE DIT DAMPGREJ MED?

Skal du ud at rejse med fly, skal du gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen – og her gælder nogle bestemte regler der er udstukket af IATA. De fleste lufthavne tillader, at du medbringer dit e-grej og væsker ombord på flyet, dog er der nogle forholdsregler som du bør tage, inden du (nogenlunde) sikkert, kan medbringe dit e-grej og væsker:

1. Check reglerne for det land du skal til – Enkelte lande har meget strenge regler ang. damp, hvor du kan risikere fængselsstraf eller meget høje bøder, hvis du indfører damp-grej eller damper offentligt. Dette er specielt gældende for bl.a. Thailand, men der er også andre lande, hvor e-damp er forbudt på linje med hårde stoffer.

2. Løse batterier og mods med indbygget batteri SKAL i håndbagagen – opbevares separat og enkeltvis evt. i en batterikasse, så kortslutninger undgås.

3. E-væske pakkes i en plastpose – enten i kufferten eller i håndbagagen. Vær opmærksom på, at du under ingen omstændigheder må have e-væske i flasker der kan rumme over 100 ml, hvis du har væsken med i håndbagagen. E-væsker skal, sammen med andre væsker, opbevares i en genlukkelig plastpose, og du må i alt max. have 1 liter væske/flydende med ombord på flyet, alt inkl.
Hvis dine væsker bærer et “advarselssymbol” s.s. et dødningehoved, kan nogle lufthavne konfiskere din væske, selvom væsken er lovlig og under 20 mg/ml. Du kan enten pakke væsken ned i den indcheckede bagage, omhælde væsken til en anonym flaske eller fjerne advarselsmærkaten.

4. Tanke kan ofte lække pga. forskelle i lufttrykket i flyets kabine. Det er bedst at have enten helt fuld tank eller helt tom tank. Fuld tank opbevares bedst stående på hovedet i en tæt plastpose, evt. med køkkenrulle viklet omkring tanken

5. Det er for det meste problemfrit at få damp-grej med gennem sikkerhedskontrollen i de fleste lande, men igen – check punkt 1 ovenfor. Får du spørgsmål, svarer du ganske enkelt at “det er damp-grej/udstyr” (Engelsk: Vaping mod/e-cigarette – Tysk: Dampfer Mod/E-zigarette)

6. Husk oplader, ekstra coils, et ekstra mod eller tre, ekstra batterier, et par ekstra tanke og rigeligt med e-væske. Det er ikke sikkert, at det er let at købe damp-grej der hvor du rejser hen.

7. Husk – at dampe på flyet er sidestillet med at ryge – Med andre ord er det ikke smart at dampe på flyet – det kan resultere i store bøder, og at flyet evt. må nødlande…

Hav en god tur – og kom sikkert hjem igen!

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Fly-rejser og e-damp – sikkerhedskontrol og vejledning

Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

By DADAFO

Den amerikanske stats “National Institute for Occupational Health and Safety” (NIOSH) – (Arbejdstilsynets Helbreds- og Sikkerhedstjeneste) – har været på besøg i damp-butikker, hvor både ekspedienter og kunder dampede kraftigt løs.

Der var tale om “ekstreme forhold”, hvor dampen lå tykt i luften, og hvor den smule ventilation der var i butikkerne, ikke kunne følge med.

Rummet var altså dårligt ventileret – og NIOSH ville derfor gerne vide hvor store (og farlige) koncentrationer der var i luften i disse butikker – af bl.a. følgende stoffer:

• Formaldehyd
• Acetaldehyd

Samt bl.a. tre stoffer, som man forbinder med “popcorn-lunger”
• Diacetyl
• Acetoin
• Acetyl propionyl m.fl.

Og – hvad fandt NIOSH så frem til?

Skal damperne, vores venner, vores familie, vores kolleger m.fl. være bange for at opholde sig i nærheden af personer der damper?

Udsætter damperne andre mennesker for “farlige mængder af potentielt kræftfremkaldende stoffer” og dampe der irriterer og skader luftvejene?

Undersøgelserne konkluderede entydigt, at luften i en dårligt ventileret dampbutik, hvor der blev dampet tykt … var at sammenligne med luftens sammensætning i et gennemsnits amerikansk hjem – dvs. der var INGEN forskel på “ren luft” og luften i en tildampet dampbutik!

VOILA! There you have it..

Undersøgelserne fra NIOSH (Test nr. 2) og fra California Department of Public Health (Test nr. 1) viser samstemmende, at indholdet af potentielt farlige stoffer i luften var langt under grænseværdierne for “ren luft”.

Læs mere her:

Test nr. 2 (NIOSH) – foretaget i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/government-testing-of-another-vape-shop.html

Test nr. 1 (CDPH) – ligeledes i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/vape-shop-air-sampling-by-california.html

Hvad sker der så i Danmark?

Og – herhjemme undersøger vi også mængden af potentielt farlige stoffer i dampen – via forsøg ledet af læge Torben Sigsgaard på Aarhus Universitet.
Disse forsøg har været vældigt omtalt i medierne, hvor både forskere og forsøgspersonerne med KOL fik “en trykken for brystet”, og følte at de “måtte tilbageholde en hosten”.

Så – er der tale om “spil for galleriet” – eller kan vi forvente at resultaterne fra de danske undersøgelser vil være samstemmende med de amerikanske? Vil de danske målinger/forsøg vise, at der ikke bliver udledt mængder af stoffer ud i luften, der kan give grund til bekymring?

Et forsigtigt gæt kunne være, at de danske undersøgelser vil konkludere at der bliver udledt stoffer i luften (og der nævnes hverken koncentrationer eller grænseværdier) – og forskerne vil på den baggrund anbefale, at dampen bliver sidestillet med tobaksrøg – og dermed gjort forbudt indendørs og på alle offentligt tilgængelige steder – OGSÅ på private arbejdspladser.

Læs mere om Torben Sigsgaards forsøg her:

http://www.forsoegsperson.dk/show_ad.php?showit=2045&add=posted

http://politiken.dk/viden/art5575089/Test-af-den-ufarlige-e-damp%C2%BBDet-giver-en-trykken-for-brystet%C2%AB

http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-03-19-gorm-er-forsoegsperson-skal-teste-om-e-cigaretter-er-farlige

Lugten/duften af den udåndede damp, kan selvfølgelig være en smagssag om man kan lide eller ej – men flere og flere tests viser nu, at hvis man vil forbyde damp indendørs eller på offentlige steder – så kan man lige så godt også forbyde fodsved, armsved, parfume, dårlig ånde og lugten af kage på kontoret…

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

By DADAFO

DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, nonprofit forbrugerorganisation, der er styret af medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes kontingent og deres frivillige donationer. Der er ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, medicinal- eller e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis.

DADAFO taler på vegne af de danske e-dampere, samt de rygere som i fremtiden forventes at ville ønske at anvende et e-produkt som et alternativ til rygning af tobak – eller som et led i et rygestop.

DADAFO har p.t. ca. 2.400 registrerede medlemmer, der alle er over 18 år – hvilket er et krav for medlemskab af foreningen. Median-alderen for foreningens medlemmer ligger på ca. 40-42 år. Medlemmerne af DADAFO kommer fra alle egne af landet.

DADAFO er en del af et større internationalt forbrugerfællesskab INNCO – og deltager aktivt i informationsarbejde, standardiseringsarbejde via Dansk Standard, CEN og ISO.

DADAFO udfører nonprofit lobbyvirksomhed og oplysningsarbejde.

DADAFO deltager på internationale konferencer omkring sundhedsfremme, tobakskadereduktion og brugen af alternative nikotinprodukter som erstatning for tobaksprodukterne.

DADAFO står altid til rådighed for en udviklende og indbyrdes informativ dialog – og man kan altid kontakte os med eventuelle spørgsmål – ved at gå ind på vores hjemmeside.

DADAFO går som forbrugerorganisation ind for, at markedet for e-damp-produkter selvfølgelig skal reguleres – så vi som forbrugere kan være sikre på at det udstyr vi køber er så sikkert som muligt, og at de væsker vi køber er så gode, rene og af så høj kvalitet som muligt. Men en regulering/lovgivning skal også være så proportionel som mulig, så det ikke bliver nemmere eller billigere at vælge tobakken frem for dampen.

DADAFO går som forbrugerorganisation ind for, at der fastsættes en aldersgrænse på 18 år, som vedtaget ved lov. Vi er godt klar over, at der allerede er dampere der er yngre end 18 år, og med fastsættelse af en aldersgrænse bliver det for politikerne “nemmere” at argumentere for at e-dampprodukterne primært er til brug for voksne personer, der prøver at gøre noget godt for deres helbred, ved at skifte tobakken ud med et langt mindre skadeligt alternativ.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for, at damp skal sidestilles med røg – og dermed omfattes af “Loven om Røgfri Miljøer”. Der er til dags dato INTET videnskabeligt grundlag for at sidestille damp og røg, da samtlige undersøgelser og tests der er foretaget af dampens kemiske sammensætning påviser, at der ikke er farlige indholdsstoffer i den damp vi udånder i tilstrækkeligt store mængder til, at det kan være til helbredsmæssig skade, hvis man opholder sig eller står lige ved siden af en person der damper. Duften/lugten af dampen kan selvfølgelig være til gene for nogen – på samme måde som dårlig kropshygiejne, overdreven brug af parfume m.m. kan være til gene for nogen. Dermed ikke sagt at bare fordi noget kan irritere én, så er det automatisk en helbredsrisiko.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for, at der vedtages et totalt reklameforbud på damprelaterede produkter. Set fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så bør alle forbrugere af tobaksprodukter blive gjort opmærksomme på, at der i dag findes et langt mindre skadeligt alternativ – hvormed mange kan skifte tobakken helt ud, ved at skifte til damp.

DADAFO går som forbrugerorganisation IKKE ind for et totalt eksport- og importforbud, af varer fra de andre EU-medlemslande. “Loven om e-cigaretter” forbyder ikke direkte eksport og import, men gør muligheden yderst omkostelig for producenter udenfor Danmark. Hvis en producent vil sælge sine produkter (evt. via webshops beliggende i andre EU-lande) – så skal forhandleren/producenten ansøge/anmelde sine produkter til Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, efter at have betalt nogle meget høje anmeldelsesgebyrer, der ikke står mål med kravet via EU om varers frie tilgængelighed på tværs af EUs grænser. Hvis en dansk virksomhed ønsker at markedsføre/sælge sine produkter i et andet EU-land, skal produkterne evt. også anmeldes til landets lokale myndighed, inden et salg/eksport kan udføres lovligt.

DADAFO ser desværre en mulighed for, at de eneste produkter der kan lovliggøres via lovforslaget, bliver produkter der skal opfylde så store krav til lækagesikkerhed og en påfyldningsmekaniske der ligeledes sikrer imod kontakt med den nikotinholdige væske – at de eneste produkter der vil kunne tillades, vil blive de såkaldte cig-a-likes: E-cigaretter der ligner alm. cigaretter, og som de fleste af os kun har anvendt i en meget kort periode, da produkterne er for ineffektive og for dårlige i praktisk brug.

DADAFO er en forening for alle dampere – og du kan blive medlem af foreningen ved at tilmelde dig på vores hjemmeside:

www.dadafo.dk/medlemskab

Et basismedlemskab er gratis – og du kan blive fuldt medlem for kun 120 kr. pr. år. Som forhandler eller ansat i en dampbutik, kan du tegne et støttemedlemskab, ligeledes for 120 kr. pr. år. Som støttemedlem har du dog ingen ret til repræsentation i foreningens bestyrelse eller udvalg.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

A Billion Lives – nu i Danmark!

By DADAFO

Dokumentarfilmen A Billion Lives (En Milliard Menneskeliv) – kommer nu til Danmark – helt nøjagtigt vises den i Grand Teatret i København, fredag den 3. februar kl. 19.00.

A Billion Lives er en dokumentarfilm fra 2016, med Aaron Biebert som instruktør og fortæller i filmen. Medvirkende i filmen er bl.a. “Winston Man” David Goerlitz, tidligere præsident for World Medical Association Dr. Delon Human og tidligere direktør for World Health Organization (WHO) Dr. Derek Yach.

WHO forudser, at i dette århundrede vil op til en milliard mennesker dø af rygerelaterede sygdomme. I de næste 20 år vil der være næsten 1,6 milliarder rygere i verden. A Billion Lives ser med kritiske øjne på rygningens historie og den korruption der har ført til, at sikrere og mindre skadelige alternativer bliver gjort ulovlige eller stærkt begrænsede – samtidig med at cigarethandlen bliver beskyttet.

Filmen undersøger de stærke interessekonflikter og korruptionen mellem regeringer, medicinalindustrien og de offentlige sundhedsmyndigheder. Den ser også på e-cigarettens historie, såvel som den rolle e-damp teknologien og snus har spillet i den nuværende sundhedskrise.

Billetter til dokumentarfilmen kan købes via nedenstående link, til kr. 75,00 pr. stk. – og skynd dig at få bestilt – for der er et begrænset antal billetter til salg.

https://billetto.dk/da/events/a-billion-lives-dansk-premiere

Vil du vide mere om selve filmen, kan du se disse to trailere for filmen – med danske undertekster (skal evt. vælges under indstillinger for YouTube-videoen):

Trailer nr. 1
https://www.youtube.com/watch?v=zSq9iqal2cA

Trailer nr. 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nCozEhqdKQw

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: A Billion Lives – nu i Danmark!

INNCO – WHO ignorer 20 millioner eks-rygeres stemmer

By DADAFO

PRESSEMEDDELELSE

innco

Til øjeblikkelig udsendelse – Mandag den 10. oktober 2016

WHO IGNORERER 20 MILLIONER SUCCESFULDE EKS-RYGERES STEMMER

INNCO, en ny alliance af forbrugerorganisationer for sikrere nikotinprodukter, lanceres nu og kræver at blive hørt af de globale lovgivere. Sikrere nikotinprodukter redder liv. Det er på tide at WHO anerkender menneskerettighederne og støtter et informeret valg for en bedre sundhed.

”Internationalt Netværk af Nikotin ForbrugerOrganisationer” (INNCO), er et banebrydende globalt forbruger- og græsrodsnetværk, der repræsenterer over 20 millioner eks-rygere verden over, bliver lanceret i dag. Netværket samler de førende græsodsorganisationer fra mere end femten lande, for at nå en række fælles mål.

INNCOs mission er, at gøre det lettere for rygere at få adgang til sikrere alternativer til tobakscigaretter, som er den førende forebyggelige årsag til sygdom og død i verden.

“Brændbare tobaksprodukter er stadig den mest almindelige (og ofte dødelige) måde at nyde nikotin på -men det er hurtigt ved at ændre sig” – siger New Zealands talsmand Nancy Sutthoff.

“Elektroniske cigaretter og snus giver forbrugerne nogle langt sikrere alternativer til brændbare tobaksprodukter og i modsætning til konventionel nikotinerstatnings-behandling, nyder forbrugerne dem.” (Snus er en lav-risiko røgfri tobaksvare, der er meget udbredt i Sverige – et land, der kan prale af det laveste antal rygere og det laveste antal af tobaksrelaterede sygdomstilfælde i Europa.)

INNCO understreger, at ryge-relaterede sygdomme dræber ca. seks millioner mennesker hvert år, og hvad som helst der kan reducere dette frygtelige antal, bør bydes velkommen. E-cigaretter, i særdeleshed, er en ”game changer”.

”Public Health England” (PHE) og ”Royal College of Physicians” (RCP) betragter e-cigaretter som værende under 5% af risikoen for brændbare tobaskcigaretter.
Blandt INNCOs prioriteter er det at kræve en ende på de forbud, den uproportionelle hårde regulering, og straffende beskatning af sikrere nikotinprodukter, som pålægges e-cigaretter og snus.

Netværket søger en dialog med spørgsmål til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) angående deres modstand imod e-cigaretter og andre mere sikre måder at bruge nikotin på – spørgsmål, som INNCO mener giver næring til en voksende bølge af vrede mod FNs sundhedsagentur, WHO.

INNCO er bekymrede for at WHO har vist en generel negativ holdning til e-cigaretter, siden deres indførelse/introduktion. På trods af den stigende mængde af videnskabelige beviser, der understøtter produkternes unikke potentiale for skadesreduktion, har WHO en tendens til at ignorere de positive undersøgelser og fokuserer i stedet selektivt på udokumenteret frygt.

WHO syvende partskonference (COP7) til rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC), finder sted i Delhi, Indien i næste måned (November) og INNCO mener at det er sandsynligt, at organisationen vil forsøge yderligere at stadfæste deres forbudspolitik og holdninger imod dampen.
COP7 dagsordenen indeholder flere forslag, som, hvis de bliver vedtaget, vil gøre det endnu sværere for de nuværende brugere – og de rygere der ønsker at skifte – at få adgang til e-cigaretter, og bruge dem på offentlige steder.

INNCO er bekymrede over, at WHO nægter at engagere sig med de vigtigste interessenter, nemlig forbrugerne, der rent faktisk anvender nikotinprodukter med reduceret risiko. At ignorere dem gennem hele beslutningsprocessen modsiger FNs og WHOs egne råd om at engagere sig med de berørte lokalsamfund.

Ved tidligere møder/konferencer i FCTC, blev pressen holdt udenfor efter åbningstalen var blev afsluttet.

Det bekymrer INNCO, at WHO har “normaliseret” hemmeligholdelse, med en konference hvert andet år, der udelukkende omhandler lektioner i hvordan man undgår gennemsigtighed i organisationen.

Den 2. oktober skrev INNCO til Margaret Chan, formand for WHO, og vedhæftede deres svar på WHO FCTC COP7 rapporten “Elektroniske Nikotin Leverings-Systemer og Elektroniske Ikke-Nikotin Leverings-Systemer (ENDS / ENNDS)” – og anmodede om et formelt møde, for at diskutere vores bekymringer over stigende global uproportionel regulering.

INNCO har endnu ikke modtaget et svar. INNCO netværket ledes af Judy Gibson, en erfaren forbruger-fortaler fra England.

“INNCO påtænker at være i spidsen for en global revolution indenfor skadesreduktion,” udtaler hun.

“Vi er en kanal for de mest indflydelsesrige fortalere for nikotinforbruger-organisationer over hele verden, men vi repræsenterer også dem der holdes udenfor; Dem der står overfor en domstol, blot fordi de traf et informeret valg, ved at stoppe med at indånde dødbringende tobaksrøg og skiftede til noget meget sikrere”, tilføjer Gibson.

“Over 20 millioner mennesker skønnes at bruge de mere sikre nikotinprodukter – og INNCO har til hensigt at sikre, at deres stemmer bliver hørt. “Intet om os – uden os” – det er nu på tide, at begynde at tale sammen.”

Kontakt for yderligere information:

Judy E. Gibson
Styrende coordinator for INNCO
jg@innco.org
www.innco.org

Tlf. nummer: 0044 07812699615
Twitter: JoodiG

Noter til redaktører:

1. INNCO MASTER RESPONSE TIL WHO COP 7 RAPPORT

http://www.innco.org/published-documents

2. INNCOs BAGGRUND – tilgængelig fra foreningens hjemmeside

http://www.innco.org/about-us

3. PRESSEMEDDELELSE
Dokumentet vil blive stillet til rådighed for offentligheden på vores hjemmeside, der starter op mandag den 10. oktober, CET 12.00, som international organisation.

Vi er glade for at have talsmænd der kan interviewes på en række sprog: Engelsk, fransk, spansk, tyrkisk, hollandsk, tysk og svensk.

Brug venligst kontaktformularen på vores hjemmeside eller kontakt alternativt:

Hr. Atakan Erik Befrits (pressemedarbejder)
E-mail: ab@innco.org

Tlf. nummer: 0090 531 5942910 / 0046 764 156046

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: INNCO – WHO ignorer 20 millioner eks-rygeres stemmer

Har din virksomhed en damppolitik?

By DADAFO

Siden “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” – blev vedtaget den 10. maj – og trådte i kraft den 7, juni, har enhver virksomhed skullet have en damppolitik – lidt lige som alle virksomheder og arbejdspladser skal have en rygepolitik, der lever op til “Lov om Røgfri Miljøer”.

Lov om e-damp

Den store forskel er blot, at damp IKKE automatisk er forbudt på arbejdspladser, restauranter, caféer, værtshuse m.m. Det er op til den enkelte virksomhedsejer, leder m.m. at udarbejde en synlig og funktionel damppolitik, gerne i samarbejde med de ansatte og/eller kunder/gæster.

Hvis f.eks. en arbejdsgiver mener, at det er helt OK at de ansatte f.eks. damper mens de arbejder (og dermed holder sig røgfrie) – hvad enten arbejdet foregår på et kontor, et værksted eller i det fri – så skal det blot skrives ned i firmaets manual og/eller i ansættelseskontrakten – og der skal skiltes med det på arbejdspladsen, at damp er tilladt.

En arbejdsgiver kan også vælge delvist at tillade damp, ved at henstille til at dampning foregår i et separat område eller et rum – og at damp kun foregå i pauserne.

Hverken Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, samt sundhedsordførerne for de enkelte politiske partier på Christiansborg, har fundet belæg for at dampen skal sidestilles med tobaksrøg – og derfor er damp IKKE omfattet af “Lov om Røgfri Miljøer”.

Læs mere om DADAFOs anbefalinger til udfærdigelse af en damppolitik her: http://dadafo.dk/damppolitik/

Læs hele “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Dampning_tilladt_skiltning

Skiltning der viser, at dampning er tilladt på kontoret/arbejdspladsen eller på en restaurant/café – enten helt eller delvist i et specifikt område

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Har din virksomhed en damppolitik?

Rygestop er en milliardindustri…

By DADAFO

DADAFO har modtaget dette blog-indlæg, fra Søren Madsen:

Blog-indlæg er personlige meninger og observationer – omkring forholdene som ganske almindelige forbrugere ser dem.

Søren MadsenRygestop er en milliardindustri – nikontinplastre, sprays, tyggegummi, psykofarmaka som Champix og Zyban – og så videre. Der er gigantiske indtjeninger på disse produkter. Produkter som aldrig har vist sig særligt effektive – fordi tobaksindustrien og medicinalindustrien går hånd i hånd med en fælles økonomisk interesse i, at det faktisk SKAL være uhyre vanskeligt at stoppe med at ryge. Tænk over det: ingen af dem har interesse i, at det faktisk skal lykkes for særligt mange af os endeligt at kvitte tobakken.

En meget indflydelsesrig medicinalindustri har beviseligt brugt enorme pengesummer på lobbyarbejde i EU overfor lægeverdenen og politiske instanser i de sidste tre år, og derfor bliver du i disse dage fyldt med løgne og nye lovgivninger.

Et nyt partisan-produkt er nemlig begyndt at forstyrre den økonomiske symbiose mellem tobaks- og medicinalindustri – E-cigaretten.

Du hører om “langtidsvirkninger”, “gateway til tobaksrygning”, “vi ved jo ikke hvad der er i”, “det KAN da ikke være godt med det damp”, “popcorn-lunger”, “eksploderende batterier” og alt muligt andet spin effektivt sat i verden af medicinalindustrien, som nu ser potentielle milliardindtægter forsvinde ud af deres hænder.

I Danmark er Kræftens Bekæmpelse en betydelig lobbyist og særlig rådgiver for Christiansborg og Sundhedstyrelsen. De er en del af denne medicinalindustri. Faktisk er de så indlejrede, at betydelige andele af de ansattes pensioner er investeret i medicinalindustriens rygestopsprodukter. Derfor fører de i disse dage an i kampen mod E-cigaretten – og lyver og manipulerer beviseligt hver eneste gang en journalist stikker en mikrofon foran snuden på dem. Der er eksempelvis en uhyre stor kemisk verden til forskel på “røg fra en forbrændingsproces” til “damp fra fordampning” – men alligevel bliver man manipulerende ved med at bruge udtryk som “ryge på en E-cigaret”, “røg fra E-cigaretter” og så videre.

Hvis du nu sidder og tænker, at jeg er paranoid og indbildsk – så vil jeg hermed introducere dig for FAKTA OM E-CIGARETTER – præsenteret af den engelske offentlige sundhedsstyrelse, der har lavet den hidtil mest omfattende UAFHÆNGIGE undersøgelse af E-cigaretter, der nu (sammen med den franske sundhedsstyrelse) anbefaler E-cigaretter som en meget effektiv rygestopsmetode – og konkluderer:

– Dampning er 95% mindre skadeligt end rygning
– Der er INGEN tegn på, at dampning bliver en gateway til tobaksrygning
– Praktisk talt alle dampere er eks-rygere

Professor Kevin Fenton, Director of Health and Wellbeing at Public Health England:
“E-cigarettes are not completely risk free but when compared to smoking, evidence shows they carry just a fraction of the harm. The problem is people increasingly think they are at least as harmful and this may be keeping millions of smokers from quitting. Local stop smoking services should look to support e-cigarette users in their journey to quitting completely.”

Professor Ann McNeill, King’s College London and independent author of the review, said:
“There is no evidence that e-cigarettes are undermining England’s falling smoking rates. Instead the evidence consistently finds that e-cigarettes are another tool for stopping smoking and in my view smokers should try vaping and vapers should stop smoking entirely.
E-cigarettes could be a game changer in public health in particular by reducing the enormous health inequalities caused by smoking.”

Som du nok har gættet er jeg selv begyndt at dampe. Det lykkedes mig endeligt for 3,5 måned siden at ryge min sidste cigaret. Og jeg kan mærke en tydelig forskel på helbredet. Jeg havde fået en usædvanlig vedholdende hoste, der nu er fuldstændigt væk. Jeg har talt med rygestopskonsulenter, praktiserende læger, sygeplejersker og overlæger på lungeambulatorisk der samstemmende har bekræftet, at de også observerer at E-cigaretter hjælper nærmest øjeblikkeligt på lungeproblemer forårsaget af rygning – og er et meget effektivt rygestopsmiddel.

Skal man derfor holde op med at stille spørgsmål og være skeptisk overfor E-cigaretter? Selvfølgelig ikke – men de samme spørgsmål og den samme skepsis skal man stille overfor hvad man bliver fodret med af spin i den danske presse for tiden.

Hvis du er overrasket over at læse dette – så DEL og LIKE gerne dette opslag.”

https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Rygestop er en milliardindustri…