ETHRA indsender også kommentar til EU-kommissionen

ETHRAEuropean Tobacco Harm Reduction Advocates – en en fælles europæisk forbrugersammenslutning med 21 medlemsorganisationer fra 16 EU-lande. Målet for ETHRA er at skabe forståelse for tobakskadereduktion, via alle tilgængelige produkter, som er bevist langt mindre skadelige for helbredet, end fortsat rygning.

E-damp-væsker skal smage af det som rygerne forsøger at blive kvit med!

Sundhedsministeriet er p.t. ved at forberede et sæt nye love, der gør livet som damper endnu mere besværligt – som om det ikke allerede var svært nok! Bl.a. vil Sundhedsministeren gerne have forbudt alle smagsvarianter i e-damp, med undtagelse af smagen af tobak og menthol. Og så må webshops ikke vise billeder af de produkter som de gerne vil sælge (der bliver jo efterhånden – hvis lovene bliver vedtaget – ikke så mange produkter at vise frem). Derudover er der forslag om at pålægge e-væsker en ekstra afgift på 2 kr. pr. ml. e-væske. Lovforslaget siger intet om, hvilken styrke væsken skal have – eller om der er tale om en afgift pr. ml. uanset væskens styrke?

Og – så foreslår Sundhedsministeren, at e-væsker skal sælges i “anonym” indpakning, og at hardware evt. også skal sælges i anonyme pakker. Og i damp-butikkerne, må der ikke være reklameskilte på facaden eller i vinduerne – og der må ikke være produkter på display. Produkterne kan vises frem, så snart kunden (som selvfølgelig er over 18 år) ytrer ønske om at se et navngivent produkt, som han ikke kan se nogen steder, men skal finde frem til på en liste der ligger på disken?

Der er flere ændringsforslag til nuværende lovgivning og nye bestemmelser som Sundhedsministeren vil have indført. Og han bakkes desværre op af en forligsgruppe af flere af Folketingets partier, som tror at det vil gavne børn og unge (som ikke bruger e-damp) – så de ikke starter en karriere som damper, for derefter at fortsætte videre til at ryge tobakscigaretter? Den nationale handleplan mod tobak, kaldes denne manøvre, som skal bekrige salget af tobaksprodukter til børn og unge. Det er forholdsvis ironisk, at e-damp-væsker ikke indeholder ét nanogram tobak..

EU-kommissionen kræver svar på grundlaget for lovene, og om det er retfærdigt og nødvendigt?

Men – Sundhedsministeren og forligsgruppen, kan ikke gennemføre den dramatiske lovgivning, uden først at underrette EU-kommissionen om de foreslåede tiltag. Kommissionen skal herefter bedømme, om tiltagene er retfærdige og om de overholder gældende EU-lovgivning. Kommissionen har kommenteret notifikationen fra Sundhedsministeriet, og har stillet en række spørgsmål til lovgivningen, som viser sig ikke at være helt i tråd med gældende EU-love. Dette har medført at høringsfristen ved Kommissionen, er blevet udskudt 3 måneder, mens Sundhedsministeriet og Erhvervsstyrelsen, skal besvare de fremsendte spørgsmål. Bl.a. medvirker loven til at skabe ulige handelsforhold mellem Danmark og andre EU-lande, som i dag har samhandel omkring e-damp produkter. Og Sundhedsministeriet har ikke udført en tilfredsstillende risiko- og konsekvensanalyser. Dvs. de har slet ikke udført analyser. Hvis de havde, ville de være kommet frem til at en stor del af de dampbutikker der findes i dag, vil se sig nødsaget til at lukke ned pga. manglende varer på hylderne, som kunderne/forbrugerne efterspørger. Når man ikke kan købe f.eks. e-væske med smag, bliver forbrugerne/kunderne tvunget til selv at forsøge at fremstille dem – eller købe dem på det sorte marked. Det kan også være, at flere der allerede har kvittet tobakken via damp,  vælger at gå tilbage til tobakscigaretter er, som følge af mediernes skræmmekampagner.

Søndag den 23.08.2020 – indsendte ETRA deres kommentarer til de foreslåede nye danske lov til EU-kommissionen – og den 06.07.2020 indsendte DADAFO sine kommentarer.

Søndag den 24.08.2020 – blev begge disse dokumenter fremsendt (sammen med DADAFOs høringssvar fra februar i år) – til Sundhedsministeren og hans stab, sundhedsordførerne fra de forskellige partier i Folketinget – samt de danske medlemmer af EU-parlamentet. Og ved samme anledning, anmodede DADAFO om at få foretræde for Sundhedsudvalget – for at forklare konsekvenserne af de foreslåede lovændringer og tilføjelser. For det har mange og utilsigtede konsekvenser for bl.a. de danske forbrugere af e-damp, hvis de foreslåede lovændringer bliver vedtaget. Og det får ufattelige økonomiske konsekvenser for e-damp-industrien, som har investeret millioner i produkter, som er lovlige i EU, men kan vise sig at blive ulovlige at sælge i Danmark. Harmonisering af markedet i EU er en af hjørnestenene i det åbne fælles marked. Og dette marked er allerede reguleret med stramme EU-regler, som har vist sig at have den ønskede effekt. Den eksisterende lovgivning virker, så der er ingen grund til yderligere restriktioner, med mindre der er tale om overlagt og decideret chikane fra Sundhedsministeriets side?

Nikotin-nydelsesmiddel-markedet serveres på et sølvfad til tobaksindustrien

Hvis målet er, at få færre rygere  til at stoppe med at ryge ved hjælp af e-damp – og i stedet ryge videre på tobakscigaretter – så er Sundhedsministeren på rette vej! Og hvis meningen med lovændringerne og tilføjelserne, er at give hoveddelen af markedet for alternative nikotinprodukter på et sølvfad til Tobaksindustrien – så er Sundhedsministeren og forligsgruppen meget succesfulde i deres foretagende.

Taberne bliver de mange, for hvem det er lykkedes at kvitte tobakken via e-damp, ved brug af e-væsker med smag der IKKE minder om tobak. De vil fremover ikke kunne købe deres favorit-væsker med smag af lakrids, fersken, mango, vandmelon, custard m.m.

Og taberne vil også være, de mange rygere som kunne tænkes at forsøge at blive røgfri via et skifte til e-damp. E-produkterne vil være gjort så besværlige at få fat på for voksne forbrugere, og være uattraktive, når de kun må sælges med smag af tobak eller menthol – to smagsvarianter som konstant skal minde om lige netop det produkt, som rygere forsøger at blive kvit?

Hvis dette lykkes for Sundhedsministeren – forventer vi også, at bl.a. Antabus-brusetabletterne fremover KUN må sælges med smag af øl eller rødvin? Giver det mening?

The post ETHRA indsender også kommentar til EU-kommissionen appeared first on DADAFO.

Har dampere de samme menneskerettigheder som andre?

Pressemeddelelse fra Dansk e-Damper Forening

 

Lørdag den 30. maj 2020 afholdes World Vape Day over hele verden. Læs mere på arrangementets hjemmeside: https://worldvapeday.org/

De europæiske forbrugerorganisationer for forbrugerne af bl.a. e-cigaretter/e-dampere og snus, er gået sammen om at skabe opmærksomhed omkring et produkt, som med stor sandsynlighed kan redde millioner af menneskeliv, hvis de personer som kunne have stor gavn af produktet også fik lov at få informationer omkring det?

Dagen efter, søndag den 31. maj 2020, afholdes World No Tobacco Day 2020 #WNTD2020. Denne dag går ud på at skabe opmærksomhed omkring tobakkens skadelige virkninger af helbredet. WNTD afholdes på foranledning af WHO, som også på denne dag vil køre kampagner på de sociale medier m.m.

Forskellen på de to dage er, at mens World Vape Day byder tobakskadereduktion velkommen, som et vigtigt redskab i værktøjskassen for at nedbringe antallet af personer der ryger tobak, ved at anbefale at skifte til et lavrisiko alternativ, så er World No Tobacco Day derudover også fokuseret på at al forbrug af nikotinholdige produkter skal stoppes, på linje med rygning af tobak.

WHO anvender børn i deres kampagne for World No Tobacco Day. Og de kører kampagne imod et produkt, som ikke indeholder én nanogram tobak – nemlig e-damp/e-cigaretter:

Eksempel på “informations-kampagne” fra WHO, hvor børn anvendes til at reklamere…

I Danmark er antallet af børn/unge der damper faldende, og har været det siden 2014, hvor EUs TobaksProduktDirektiv ble indført – så direktivet må siges at være effektivt.

Jamen, har rygere og e-dampere da ingen rettigheder?

Og her kommer menneskerettighederne ind i billedet: “Har dampere de samme menneskerettigheder, som alle andre?”

Har alle mennesker på jorden ikke en indbygget ret til at gøre alt hvad de selv kan, for at ændre deres helbredstilstand til det bedre? WHO har udgav i 1986 deres “Ottawa-charter”, der bl.a. omhandler alle menneskers ret til at forbedre deres sundhed. Samme organisation, WHO, hævder fortsat at al brug af nikotin – hvad enten det foregår som rygning af tobak, tygning af tobak, inhalation af e-damp med eller uden nikotin – så er forbruget skadeligt for helbredet – og bør ikke anbefales. På trods af ekstensiv viden omkring de alternative lav-risiko produkter, så anbefales det ikke rygere, at skifte over til et langt mindre skadeligt alternativ = tobakskadereduktion (Tobacco Harm Reduction – THR).

World Vape Day

ETHRAEuropean Tobacco Harm Reduction Advocates, er en sammenslutning af 21 europæiske forbrugerorganisationer fra 16 EU-lande, der ved egen hjælp har erfaret hvor nemt og sikkert det er at skifte tobakken ud med f.eks. e-damp/e-cigaretter eller snus. Og i anledning af World Vape Day – har Europas samlede forbrugere forfattet “ETHRA Manifestet”, som netop omhandler rygeres ret til viden omkring lavrisiko alternativer til tobaksrygning.

Læs pressemeddelelsen fra ETHRA – klik HER 

(Tryk på manifestet nedenfor, og download i PDF-format på dansk):

De seks punkter i ETHRA-manifestet er kort fortalt:

Adgang til skadereduktion, herunder tobakskadereduktion, skal anerkendes som en menneskerettighed Forbrugere af sikrere nikotinprodukter skal anerkendes som væsentlige interessenter i drøftelser om politikker vedrørende disse produkter Regulering af sikrere nikotinprodukter skal afspejle risici i forhold til risici ved tobaksrygning Tilsynsmyndighederne må erkende, at et bredt udvalg af produkter og smagsstoffer er nøglen til succes med sikrere nikotinprodukter, for at give folk mulighed for at stoppe med at ryge tobak Tilsynsmyndighederne SKAL overveje skade på voksne, når de overvejer foranstaltninger der skal beskytte ungdom Skattepolitik skal tage højde for at høj beskatning af sikrere nikotinprodukter, afskrækker rygere fra at skifte tobakken ud med alternative lavrisiko produkter

Manifestet kan downloades på mange sprog – klik HER

Retten til information

Hvordan skal rygere, som gerne vil kvitte smøgerne – men som ikke kan eller vil undvære virkningen af nikotin, vide at der findes lavrisiko alternativer? Nikotin i sig selv er ikke mere skadelig eller afhængighedsskabende end f.eks. koffein, som vi danskere dagligt forbruger svimlende mængder af.

Al information omkring lavrisiko alternativer til rygning af tobak, er forbudt i Danmark. Så selv om en ryger gerne ville kvitte tobakken – så er de eneste alternativer de ineffektive nikotinerstatningsprodukter (NRT) s.s. tyggegummi, plaster, sugetabletter, mist-sprays m.m. eller receptpligtig rygestopmedicin. I bedste fald, kan disse produkter give en succes, for ca. 6-9% af dem der forsøger at blive røgfri via NRT eller medicin.

De 91-94% andre, som ikke lykkes med at blive røgfri – skal de ikke have adgang og information omkring andre alternativer, som evt. kan få dem væk fra rygning af tobak?

“Folk ryger for nikotinen, men dør af tjæren/TAR*” (*: Tobacco Aerosol Residue)

Tobakskadereduktion kan dateres tilbage til 1976, hvor professor Michael Russell udtalte ovenstående citat. Hans mission var, at finde alternativer til rygning af tobak, som kunne få flere til at stoppe med at ryge. Siden 1976 har skaden fra rygning været veldokumenteret, som næsten udelukkende forårsaget af toksiner frigivet ved forbrænding af tobak. I modsætning hertil er ikke-brændbare tobaksvarer (snus, tyggetobak), såvel som rene nikotinprodukter (e-damp/e-cigaretter) betydeligt mindre skadelige, selvom de stadig har potentiale for afhængighed.

Men hvorfor anbefales rygere så ikke, at skifte tobakken ud med andre alternativer, hvis de har forsøgt de godkendte alternative produkter til rygestop – uden succes? Den danske regering har valgt at forbyde al information omkring lavrisiko produkter, og sidestiller mere eller mindre tobakscigaretter med bl.a. e-damp og snus – på trods af de store forskelle i potentiel skadelighed mellem produkterne. Det er næsten som om, at man hellere vil have et rygerne dør, end holder op med at ryge?

Hvis skade-index sættes til 100 – for rygning af tobakscigaretter – så placerer bl.a. e-cigaretter/e-damp sig på blot 3-4% skade – og snus på ca. 5% skade i sammenligning

Hvis man ser på forskellige i potentiel skadelighed, så viser ovenstående graf fra rapporten “Harm Minimization and Tobacco Control: Reframing Societal Views of Nicotine Use to Rapidly Save Lives”, udført i 2018 af bl.a. David B. Abrams, Allison M. Glasser, Jennifer L. Pearson og Andrea C. Villanti. Som det fremgår af skemaet, så indebær brugen e-damp/e-cigaretter blot ca. 5% skadelighed, sammenlignet med rygning af tobakscigaretter. Det er bl.a. en risikovurdering som ovenstående, som DADAFO har anmodet Sundhedsstyrelsen om at få udarbejdet – eller begynde at anvende i deres arbejde. Sundhedsstyrelsen vil ikke udarbejde en risikovurdering omkring forskelle i skadelighed mellem forskellige produkter/alternativer. De fastholder at de endnu ikke ved nok om produkterne, til at kunne sige noget klart omkring potentiel skadelighed ved produkterne.

Tænk hvis blot nogle af de resterende 91-94% rygere, kunne finde et alternativ der ville give dem en succesoplevelse…

Kort sagt – rygere og dampere har de samme rettigheder som alle andre. Og de har også ret til information om lavrisiko alternativer til fortsat tobaksrygning. Og de har ret til at foretage et informeret valg omkring at skifte et højrisiko produkt ud med et produkt der ikke indebærer nær de samme risici.

The post Har dampere de samme menneskerettigheder som andre? appeared first on DADAFO.

E-damp og Covid-19

E-DAMP og CORONA?

Vi har fået stillet spørgsmålet, om der er fare for at Covid-19-virus, kan sprede sig via udåndet damp?

“Kan en dampsky, der hænger i luften – bringe smitte videre via passiv damp, til personer der står i nærheden?”

Umiddelbart virker det som et relevant spørgsmål, og det mener Rosanna O’Connor, direktør af “Tobacco, Alcohol and Drugs” ved Public Health England, også.

Public Health England fastholder, at der til dato ikke har været identificeret sundhedsmæssige risici eller personlig skade via “passiv damp” – hverken med eller uden Covid-19.

https://www.standard.co.uk/news/world/vaping-coronavirus-ecigarette-cloud-expert-advice-a4386996.html

Selve dampen kan ikke “sprede virus” lige som almindelig udåndet luft heller ikke kan – men man kan selvfølgelig pådrage sig virus, hvis man deler mundstykke eller “mod” med andre. Og som med alle vira, så bliver det først spredt når man enten nyser eller hoster – så HVIS vira skulle kunne sprede sig via e-damp, så skal personen der damper enten nyse eller hoste samtidig med at personen ånder dampen ud. Dette er også gældende for ikke-rygere og ikke-dampere.

Dr. Konstantinos Farsalinos, der er en af de førende forskere indenfor e-damp udtaler: “Der er mange beviser for, at propylenglykol (en af de vigtigste ingredienser i e-væsker) har anti-bakterielle og anti-virale egenskaber i aerosolform (red. dampform).”

Dvs. propylenglykol kan faktisk være med til at holde bakterier og virus nede.

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2020/278-corona

 

The post E-damp og Covid-19 appeared first on DADAFO.

Høringssvar fra DADAFO – ang. forslag til lov om ændring af lov om elektroniske cigaretter m.v.

DADAFO har indsendt høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet, i forbindelse med en høring ang.”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning.”

DADAFO er bekymret og chokeret over den store mangel på forståelse for, hvor produktet – en e-cigaret/e-damper – egentlig fungerer, når vi læser de forslag som Sundheds- og Ældreministeriet foreslår, som ændring til lov om elektroniske cigaretter.

Og – DADAFO er bekymret for, om Danmark meget snart vil blive slæbt i EU-domstolen, for brud på Tobaksproduktdirektivet?

Er du forvirret – så læs DADAFOs høringssvar her på hjemmesiden.

Høringssvaret kan læses HER

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 18.12.2019 denne pressemeddelelse, ang. en national handleplan mod tobak – og specielt børn og unges rygning. Den nationale handleplan mod tobak, er i høring på baggrund af opbakning fra regeringen støttepartier: Venstre (V), Radikale Venstre (RV), Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten (EL), Det Konservative Folkeparti (C) og Alternativet (AL).

Selve aftaleteksten omhandler mange områder ift. tobak – og så omhandler det også aftaler omkring e-damp – på trods af at e-damp intet har med tobak at gøre.

Læs hele aftaleteksten HER

The post Høringssvar fra DADAFO – ang. forslag til lov om ændring af lov om elektroniske cigaretter m.v. appeared first on DADAFO.

Damp-Partiet – Tobakskadereduktion skal være en politisk prioritet!

Den 18. december 2019 landede regeringen og deres støttepartier en aftale, den såkaldte “plan mod tobak”. Selvom e-cigaretter intet har med tobak at gøre, omfatter en stor del af tobaksaftalen også e-cigaretter, herunder smag i e-væske.
Alle former for smag beregnet til eller i e-væsker til e-cigaretter med undtagelse af mentol- og tobaksmag bliver forbudt at sælge i Danmark.

Aftalen er ikke baseret på fakta men derimod på følelser, uvidenhed og misinformation. Politikerne har ikke lyttet til forbrugerne og branchen herhjemme, da branchen fejlagtigt betragtes som værende en del af tobaksindustrien.

Vi skal beskytte børn mod rygning, og både forbrugerne og branchen er enige – INGEN hverken børn, unge eller voksne bør benytte e-cigaretter. hvis ikke de er tidligere rygere som ønsker at skifte til mindre skadelige alternativer til rygning.

Færre børn og unge damper

Selvom sundhedsorganisationerne, medierne og myndighederne herhjemme forsøger at bilde politikerne og befolkningen ind, at flere børn og unge damper, viser al dokumentation det stik modsatte. Antallet af unge dampere er faldende og det er kun gået én vej siden 2014 – nemlig nedad.
Vi mener det er politikernes pligt at lovgive på baggrund af fakta, og når sundhedsmyndighederne ikke oplyser politikerne med korrekt fakta og evidensbaseret viden, mener vi der bør gribes ind.

Damp-Partiet

Partiet er stiftet af brugerne af e-damp. Vi har aldrig haft et ønske om at gå ind i politik, tværtimod har vi haft tiltro til, at de folkevalgte politikere gjorde deres pligt, og levede op til forventningen om, at lovgivning baseres på evidens og ikke på følelser. Desværre har vi mistet tiltroen til politikerne, og da medierne ikke vil tale med os, ser vi ikke andre muligheder end at gribe til yderligheder, og forsøge at få rettet op på den del af aftalen der vil få katastrofale sundhedsmæssige konsekvenser både for damperne men også rygerne i Danmark.

Vi som nation, står med en kæmpe chance – for at reducere antallet af daglige rygere i Danmark, hvis blot vores politikere ville lytte til forbrugerne – og gøre brug af den viden og erfaring som vi besidder. Visionen om en “røgfri fremtid”, kan blive en realitet – hvis blot “værktøjskassen” til at nå det mål udvides til også at omfatte de skadereducerende værktøjer!

Indtil videre har politikerne ikke villet lytte til os, på trods af gentagne henvendelser og invitationer til dialog. Fejlagtigt tror vores politikere, at e-damp er noget som tobaksindustrien har opfundet, for at bevare rygere i deres jerngreb – og for at gøre de nye generationer af børn og unge afhængige af tobaksindustriens produkter.

Sandheden er langt fra så enkel – og vores politikere er blevet vildledt og misinformeret fra mange sider.

Som modvægt har bl.a. DADAFO adskillige gange opfordret og inviteret til dialog omkring tobakskadereduktion som et vigtigt værktøj for at nå målet om en “røgfri fremtid” – men desværre har vores folkevalgte valgt ikke at ville lytte til os – forbrugerne – som har viden og erfaring med produkterne til tobakskadereduktion.

Så – når politikerne ikke vil komme til os – så må vi jo forsøge at komme til dem!

Derfor er “Damp-Partiet” blevet oprettet

– og DU kan være med til at give partiet en stemme – så vi kan blive hørt i debatten.

Giv din støtte og din vælgererklæring på partiets hjemmeside, og læs Damp-Partiets partiprogram:

http://damp-partiet.dk/

DEL DEL DEL – Damp-Partiet skal have ca. 20.000 vælgererklæringer, for at blive opstillingsberettiget.

VIGTIGT! At afgive en vælgererklæring betyder ikke, at du vil eller skal stemme på partiet. Det medfører blot, at du mener at partiet bør have en chance for at komme med på valg.

Download Parti-programmet som folder – klik HER eller på nedenstående grafik!

GIV DIN VÆLGERERKLÆRING – TRYK HER:

The post Damp-Partiet – Tobakskadereduktion skal være en politisk prioritet! appeared first on DADAFO.

Hvad sker der i Danmark?

*** En kort opdatering fra DADAFO *** Der eksisterer lige p.t. stor forvirring omkring e-dampens fremtid i Danmark, og nedenstående er en kort opdatering på hvad vi ved og hvad vi ikke ved…   Regeringen, repræsenteret ved Sundhedsminister Magnus Heunicke, samt forligspartierne Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet – er den 18.12.2019 blevet enige om en massiv indsats i form af en samlet national handleplan (Tobaksplanen) med en bred vifte af initiativer rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning og nikotinafhængighed.   Tobaksplanen skal mindske antallet af børn/unge, som begynder med at ryge, inden de er fyldt 18 år. Om alle intentionerne i planen lykkes, er en helt anden sag. Der er ikke ført konkrete og håndgribelige beviser for, at tobaksplanen vil resultere i en “røgfri generation i 2030”, eller om intentionerne blot er “håb og gætværk” fra regeringens og forligspartiernes side.   Det er ikke angivet, hvordan målet skal nås, og om enkeltdelene i planen sikrer at målet nås inden 2030. Ej heller er det beskrevet hvilke konsekvenser planen vil have for andre befolknings- og forbrugergrupper.   Tobaksplanen har desværre også nogle utilsigtede konsekvenser for de mange eks-rygere, som har skiftet tobakken ud med lavrisiko produkter s.s. e-damp eller snus/tyggetobak – samt de mange eksisterende rygere, som evt. kunne have stor gavn økonomisk og helbredsmæssigt, ved at kunne skifte tobakken ud med lavrisiko alternativer.   Tobaksplanen skal udmønte sig i nye love, som skal igennem Folketingets forhandlings- og lovprocedure i det nye år – og det forventes at der ligger en lov klar til vedtagelse medio 2020 – som forventes at kunne træde i kraft ved årskiftet 2020/2021.   DADAFOs primære fokus er bl.a. på forbuddet mod andre smage i e-damp end tobaksmag (evt. bliver menthol-smag også tilladt) – samt et forslag om at e-væsker skal pålægges en afgift på 2,00 kr. pr. ml. Der er ingen konkrete forslag til, hvordan afgiften skal pålægges – om der er tale om en afgift på mængden af væske eller på indholdet af nikotin pr. ml. væske? Vil en væske med 3 mg. pr. ml. blive afgiftsbelagt med samme beløb som en væske med 18 mg. pr. ml.?   Der er vidtrækkende og ekstreme konsekvenser for de ca. 275.000 danskere som enten damper af og til eller helt har skiftet fra tobak til damp (ca. 1/3 del har kvittet tobakken helt).   Der er fortsat ca. 17% af befolkningen som ryger tobak, og dem der har fundet det nemt at kvitte tobakken, er allerede stoppet med at ryge.   Den del af rygerne som har svært ved at undvære deres tobak/nikotin, er de resterende ca. 17% af befolkningen. Og her er tobakplanens intention, at det bliver nemmere for dem at kvitte tobakken, hvis prisen sættes op, tobakken gemmes væk, og ved indførelse af større straffe/bøder for dem der overtræder forbuddene/restriktionerne.   Forbrugerne af lavrisiko alternativet e-damp, kan se frem til et betydeligt reduceret udvalg af produkter, og som følge deraf kommer frygten om “butiksdød” inden for segmentet af specialbutikker for e-damp i Danmark. Detailhandlen i vores nabolande er allerede begyndt at spekulere i opgradering af deres handelsstrategi, når det kommer til den forventede øgede grænsehandel i specielt Sverige og Tyskland, vedr. specielt nikotinholdige e-væsker.   Lovforslaget om smagsforbud og afgifter er således ikke vedtaget endnu, men skal til yderligere forhandling i det nye år. Og der er endnu ingen fastsatte datoer.   Som forbruger kan du dog gøre en forskel: • Tag fat i en folketingspolitiker, og forklar dem hvad dampen har gjort for dig! • Tag fat i en journalist, og forklar dem hvad yderligere restriktioner og forbud vil betyde for dig og mange andre! • Tag fat i dig selv, og spørg din familie, dine venner og dine kolleger, om de vil støtte dig i din sag – eller om de blot vil stå stiltiende og se til, at dine muligheder for at forblive røgfri, skal indskrænkes!   Loven er som sagt ikke skrevet endnu – og det er vores fælles ansvar at få oplyst vores folkevalgte politikere om, at de er ved at begå en alvorlig og sundhedsskadelig fejl, hvis de fastholder ønsket om smagsforbud og afgifter på e-væsker og e-produkter.   Sundhedsministeriet har udfærdiget tobaksplanen – og den kan læses i sin fulde ordlyd på ministeriets hjemmeside:   http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-tobak/Aftaletekst.pdf

The post Hvad sker der i Danmark? appeared first on DADAFO.

DADAFOs 12 gode råd til røgfrihed 2019

DADAFO har udfærdiget en folder, der primært henvender sig til landets lovgivere. Folderen er et modsvar til en tilsvarende folder, som Lægeforeningen for nyligt udgav.

Folderen er d.d. sendt til de politiske partiers sundhedsordførere – samt alle medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg.

DADAFO – Dansk e-Damper Forening vil gerne give sundhedsordførerne og medlemmerne af Sundhedsudvalget chancen for at høre fra forbrugerne. Fakta-folderen giver 12 gode råd til hvordan politikerne kan gøre flere rygere røgfri hurtigere, hvis de inkluderer bl.a. e-damp som et gyldigt værktøj til at få hærdede rygere til at kvitte tobakken. Børn skal aldrig begynde at ryge eller dampe. Men den dagsorden må ikke være på bekostning af de næsten 900.000 danskere der fortsat ryger; hvoraf mange desperat leder efter en måde at blive tobakken kvit.

Der er i Danmark 17-23% rygere (dagligrygere/ryger af og til) – og en stor del af dem vil faktisk gerne kvitte tobakken. Det er bare nemmere sagt end gjort. Flere rygere har forsøgt mange forskellige hjælpemidler, og har af og til være røgfri i kortere eller længere perioder – men de fleste vender tilbage til tobakken igen.

Status på forbrugerne af e-damp i Danmark:

Der er i dag ca. 314.000 danskere som enten helt eller delvist har udskiftet rygning af tobakscigaretter med det langt mindre skadelige alternativ, e-damp. Seneste tal fra Sundhedsstyrelsens statistik, “Danskernes Rygevaner 2018”: (Frekvenstabeller Alle -Spørgsmål 18) – anslår at 5,4 % af danskerne damper hver dag, mindst én gang om ugen eller eller sjældnere end hver uge (ca. 314.000 personer).

24,4 % af dem (Spørgsmål 22) er helt holdt med at ryge, hvilket vil sige ca. 76.500 danske rygere har kvittet tobakken – er blevet eks-rygere – og er skiftet helt til damp.

Vores politikere mener, at rygere vil få nemmere ved at kvitte tobakken, hvis prisen sættes op. Denne taktik kan sikkert få nogle rygere til at stoppe med at ryge, men en stor del vil ufortrødent fortsætte med at ryge. DADAFO mener, at flere rygere ville være i stand til at kvitte tobakken, hvis de fik reel og saglig viden omkring lavrisiko alternativer så som e-damp, som er anerkendt i flere andre europæiske lande, som det mest succesfulde middel, til at hjælpe rygere med at blive røgfri. Bl.a. i England, hvor de seneste undersøgelser angiver, at e-dampen er ca. dobbelt så effektiv som nikotinerstatningsprodukter.

Vores politikere er lige p.t. meget fastlåst omkring et bredere syn på fænomenet “tobak-skade-reduktion” – og her kommer e-dampen ind i billedet. E-damp er et skadesreduktionsmiddel, som kan være med til at sænke mortaliteten betragteligt.

DADAFOs nye folder; “12 gode råd til røgfrihed 2019” – kan downloades her på hjemmesiden, under menuen “Informationsmateriale” – eller ved at trykke HER

 

The post DADAFOs 12 gode råd til røgfrihed 2019 appeared first on DADAFO.

Høringssvar fra DADAFO til Sikkerhedsstyrelsen

Søndag den 15. september 2019 – var der frist for indsendelse af høringssvar i forbindelse med en vejledning ang. børnesikring af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, udsendt fra Sikkerhedsstyrelsen til bl.a. DADAFO.

DADAFO er selvfølgelig glade for at vi fik muligheden for at kommentere på vejledningen – men desværre ville det have været bedre, at Sikkerhedsstyrelsen havde taget fat i os/forbrugerne INDEN de selv var begyndt at udfærdige en vejledning.

Læs DADAFOs høringssvar som PDF-fil HER: 

Vejledningen lægger op til, at så godt som alle nuværende e-produkter (hardware/mods/e-cigaretter) i fremtiden ikke vil kunne sælges, da de skønnes at være “usikre for børn”. Nu er produkterne ikke lavet til børn, men derimod til rygere som gerne vil kvitte tobakken. Og yderligere sikring af produkterne virker for DADAFO, som en overregulering – som desværre kun er med til at gøre produkterne endnu mere besværlige at bruge – og “uattraktive” for forbrugerne.

Vejledningen lægger ingen vægt på “forældre-ansvar”.

Vejledningen tager også udgangspunkt i en formodet fare ved kontakt med nikotinholdige væsker – hvor udstyr bl.a. ikke må kunne lække så meget som ÉN dråbe. Denne formodning viser sig at være en kraftig overdrivelse.

Den 4. maj 2017 blev det reviderede europæiske kemikaliedirektiv udgivet. Her blev ATE (Acute Toxicity Estimates) LD50 niveauer for nikotin hos mennesker fastsat 4 – ved inhalation, optagelse dermalt og via oralt indtag – via EU COMMISSION REGULATION (EU) 2017/776 – hvori der fastlægges følgende grænser, hvor bl.a. farligheden af nikotin er blevet læmpet betydeligt:

● Grænsen for inhalation er 0,19 mg pr. liter – dvs. med en lungekapacitet på 5-6 liter, skal der inhaleres
0,95-1,14 mg pr. sug, førend det kan have toksisk effekt

● Grænsen for dermal (på huden) påvirkning er 70 mg/kg kropsvægt – dvs. en krop på ca. 10 kg skal udsættes for 700
mg nikotin, førend det kan have toksisk effekt. Det svarer til 3,5 genopfyldningsbeholdere på 10 ml (35 ml)
med en max. koncentration på 20 mg/ml – skal smøres ind på huden, førend det har en potentiel dødelig effekt

● Grænsen for oral indtagelse er 5 mg/kg kropsvægt – hvilket svarer til at et barn på 10 kg skal drikke en kvart flaske 10 ml e-væske med max. nikotinstyrke på 20 mg/ml.
(Der er dog fortilfælde, hvor en voksen person har indtaget op til 1.500 mg nikotin via munden, uden at dø af det – Læs mere her – pkt. 85 side 390)

Læs hele det reviderede kemikalie-direktiv HER: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0776&from=EN

The post Høringssvar fra DADAFO til Sikkerhedsstyrelsen appeared first on DADAFO.

Endelig en afklaring!

Det amerikanske “Food and Drugs Administration” (FDA) melder nu endelig klart ud – ang. de mange tilfælde af skader på lunger, som følge af forkert anvendelse af ulovlige produkter i en e-damper i USA:

Deres korte råd er – LAD VÆRE med at bruge THC-olier til inhalering, og vær opmærksom på at produkter købt “på gaden” eller via uautoriseret post-salg, kan være skadelige. Mange/de fleste af tilfældene i USA er personer der har fordampet olie-holdige væsker, med eller uden THC – og hvor der evt. også er set en sammenhæng med brugen af E-vitamin Acetat i væskerne.

De danske forbrugere bør ikke være bekymrede, så længe de anvender de til Sikkerhedsstyrelsen anmeldte produkter, der udelukkende indeholder propylenglykol (PG), vegetabilsk glycerin (VG), nikotin i max. 2%, aroma på vandbasis og evt. demineraliseret vand.

Oversat fra FDAs vejledning (link):

“Imidlertid opfordrer vi forbrugerne til at hjælpe med at beskytte sig selv og undgå at købe dampprodukter af enhver art på gaden og til at afstå fra at bruge THC-olie eller ændre / tilføje stoffer til produkter, der købes i butikkerne.

HVIS du fortsat vil bruge disse THC-holdige dampprodukter, skal du overvåge dig selv for symptomer (f.eks. hoste, åndenød, brystsmerter) og straks søge lægehjælp, hvis du er bekymret for dit helbred. Hvis du er bekymret for dit helbred efter brug af et damp-produkt, skal du kontakte din sundhedsudbyder, eller du kan også ringe til dit lokale giftkontrolcenter.”

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/vaping-illnesses-consumers-can-help-protect-themselves-avoiding-tetrahydrocannabinol-thc-containing

OPLYSNING TIL DE DANSKE MEDIER: Politiken​ B.T.​ Ekstra Bladet​ Dagbladet Information​ Berlingske​ DR Nyheder​ TV 2 NYHEDERNE​ Jyllands-Posten​ Føljeton​ 24syv​ TV 2 NEWS​

The post Endelig en afklaring! appeared first on DADAFO.

Hvad sker der i USA?

Hvis du stadig tror – at de e-cigaretter/e-dampere og tilhørende e-væsker som sælges i Danmark – vil forårsage “fatalt lunge-funktionsstop” – så læs venligst (og del gerne) denne nyhed fra EurekAlert.

De seneste tilfælde af unge mennesker som indlægges med lungeproblemer – og hvoraf man i USA har rapporteret om ét dødsfald, hænger højst sandsynligt sammen med, at de har købt et højpotent superkoncentreret og illegalt hjemmelavet THC/Cannabis-produkt, som de har forsøgt at dampe.

Læs mere i pressemeddelelsen:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/asu-sft082119.php

OG til de danske medier – nu venter Dansk e-Damper Forening og de 300.000 danskere der forhåbentlig stadig damper og er fri for tobaksrøg i lungerne – at I udsender dementier og forklaringer på den seneste uges dis- og misinformation.

“I har gjort mere skade end gavn, når I ikke undersøger sager/nyheder til bunds, inden I udsender nyheder med skræmmende og vildledende overskrifter.”

KOM IGANG : Politiken B.T. Ekstra Bladet Dagbladet Information Berlingske DR Nyheder TV 2 NYHEDERNE Jyllands-Posten Føljeton 24syv TV 2 NEWS

The post Hvad sker der i USA? appeared first on DADAFO.