Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger

Skal man lave lovgivning ud fra en politisk dagsorden – eller skal man lave lovgivning ud fra fakta og evidens? Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen har bevidst vildledt og misinformeret forligspartierne og sundhedsordførerne omkring ødvendigheden/nvigtigheden af de mange tiltag i “Tobakshandleplanen” – når det gælder antallet af danskere der ryger. Specielt antallet af unge der ryger, er fra 2018 til 2019 faldet drastisk – men det er ikke dén oplysning, som Folketingets sundhedsordførerne blev præsenteret for, da de blev bedt om at stemme for en stramning af tobakslovgivningen i Danmark, for at få færre unge til at ryge. Dvs. der er blevet vedtaget en skærpende lovgivning, på baggrund af forkerte data – en lovgivning som var “ønsket” af flere, men som ikke var berettiget af fakta, statistik og evidens. Folketingets sundhedsordførere er med andre ord ført bag lyset af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, da der bevidst blev tilbageholdt vigtige informationer forud for vedtagelsen af lovgivningen. Tobakshandleplanen omhandler også nogle ret kraftige restriktioner for e-damp/e-cigaretter – da Sundhedsstyrelsen er overbeviste om, at e-damp er en “gateway” for unge mennesker, til at begynde at ryge tobakscigaretter. Men – tallene viser det stik modsatte Unge der begynder at dampe eller bruge snus, ville formentlig være begyndt at ryge, hvis der ikke havde været et lavrisiko alternativ til rådighed. Og tallene viser, at de få unge der begynder at dampe eller bruge snus, ikke i bekymrende grad går videre til tobaksrygning. Tværtimod viser tallene, at de unge der allerede ryger, faktisk forsøger at stoppe med at ryge, ved at skifte over til e-damp eller snus.

I det hele taget er antallet af unge daglige rygere faldet drastisk, og på baggrund af dette burde det ikke have været nødvendigt med så drastiske og yderligere restriktioner overfor e-damp/e-cigaretter. Også antallet af voksne der ryger dagligt, var faldet drastisk fra 2018 til 2019 Dvs. den eksisterende lovgivning var effektiv nok – og derfor var der ikke umiddelbart brug for yderligere restriktioner. Eksist. lovgivning satte bl.a. aldersrestriktioner på 18 år for køb af tobaksprodukter – og denne restriktion burde have været håndhævet stærkere, inden yderligere restriktioner bliver taget i brug. Det er de voksne damp-forbrugere som bliver de store tabere i forbindelse med den nye lovgivning – og de store vindere bliver både tobaks- og medicinalindustrien. Med den nye lovgivning, vil flere rygere fortsætte med at ryge, og de mange som er skiftet til damp vil med tiden blive tvunget til enten at “gå på det sorte marked”, begynde at blande deres e-væsker selv – eller vende tilbage til tobaksrygning.

DADAFO har siden 2013 forsøgt adskillige gange at få politikerne til at forstå, at e-damp ikke er problemet – men tværtimod løsningen på, hvordan man får flere rygere til at stoppe med at ryge, ved at tilbyde dem et langt mindre helbredsskadeligt alternativ. De rygere som i fremtiden kunne tænke sig at kvitte med at ryge, har fået begrænset de tilrådeværende (lovlige) metoder, via tiltagene i “Tobakshandleplanen” – på trods af at e-damp og e-væsker ikke indeholder så meget som ét nanogram tobak.

DADAFO håber, at politikerne – og specielt sundhedsordførerne, begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om Tobakshandleplanen faktisk bør omfatte tobakskadereducerende produkter – eller om planen bør genforhandles, så flere rygere får adgang til de produkter som beviseligt kan få flest rygere til at holde op med at ryge?

Læs mere HER:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-20-partier-sundhedsstyrelsen-skjulte-centrale-oplysninger-for-os https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-20-heunicke-skal-forklare-sig-i-sag-hvor-sundhedsstyrelsen-beskyldes-for-at-lyve https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-12-unges-rygning-er-halveret-paa-tre-aar

The post Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger appeared first on DADAFO.

Dampen er gået af Danmark!

Billedet forklarer i sig selv hvad Regeringen, dens støttepartier og diverse patientforeninger har fået vedtaget…

Tirsdag den 15. december 2020 – blev Tobakshandleplanen godkendt af et flertal i Folketinget – en plan som indeholder rigtigt mange gode tiltag, for at få både unge og voksne til at stoppe med at ryge. Strengere straffe til dem som ikke overholder bl.a. salgsforbud til personer under 18 år, større bøder til personer/virksomheder som ikke beder om legitimation ved at køb af tobaksprodukter m.m. Men – planen indeholdt også en horde af strenge restriktioner for e-dampen i Danmark.

En tobaks-handleplan, for produkter der ikke indeholder tobak?

E-dampen der potentielt kunne være blevet det bedste og mest effektive middel til at få endnu flere rygere i Danmark til at kvitte smøgerne, til fordel for et langt mindre skadeligt alternativ. Eneste gangbare vej til at stoppe med at ryge fremover, er via de kommunale rygestop-tilbud, tilskud til rygestopmedicin m.m. – metoder som de fleste rygere forgæves har forsøgt sig med, uden succes.

Den gennemsnitlige ryger forsøger ca. 20 gange at stoppe, førend det lykkes – og når den ene metode efter den anden ikke virker, opgiver de fleste til sidst at gøre forsøget. Den danske Sundhedsstyrelse vil ikke anbefale brugen af e-cigaretter/e-damp til rygestop – da produktet ikke er et godkendt lægemiddel. Til trods for at videnskabelig evidens fra bl.a. Cochrane-instituttet gang på gang fremhæver, at e-damp er den mest effektive metode, til at få rygere til at stoppe med at ryge.

DADAFO har utrætteligt siden 2013, forsøgt at råbe vores politikere, medier og EU-parlamentsmedlemmer op – men desværre ser det ud til at e-dampen ikke får nemme kår i Danmark fremover:

• Dampen må fra 1. april 2021 ikke fremstilles i andre smagsvarianter end tobak og menthol. Fra 1. april 2022, må der ikke sælges andre smagsvarianter end tobak og menthol. Dvs. i den mellemliggende periode må væsker med smag af fersken, lakrids, vanille m.m. fortsat sælges – men de må ikke fremstilles efter den 1. april 2021.

• Både væsker og hardware (selve e-cigaretten/mod’et) må fra 1. juli 2021 kun fremstilles i “anonym indpakning” (plain-packaging) og fra 1. april 2022 må væsker og hardware ikke længere sælges i den “gamle indpakning”. Dvs. varelageret med den gamle indpakning, skal fjernes fra hylderne den 1. april 2022.

• Damp-væsker og andre produkter må ikke præsenteres synligt (skal gemmes væk under disken) og må kun trækkes frem for kunden, når vedkommende udtrykker ønske om det. Der er uklarhed om hvorvidt dette forbud kun gælder i detailhandlen, eller om det også gælder i specialbutikker/dedikerede dampbutikker?

• Damp-produkter må ikke vises på hjemmesider, men skal/kan kun markedsføres via en skriftlig liste med priser, uden brug af fotos m.m. Siderne må ikke vise “bedømmelser” af produkterne, eller anbefalinger fra andre forbrugere – eller vise instruktionsvideoer.

• Dampbutikker må ikke anvende “tilbud” eller “prisnedsættelser” for produkterne. Priserne skal fremgå af et ark, som forbrugeren kan få til gennemsyn i butikken. • Prisen for 10 ml e-væske (med eller uden nikotin) vil stige med 66% – dvs. en nuværende ca. pris på 30 kr. for 10 ml væske vil stige til ca. 50 kr. Der pålægges afgift på 2 kr. pr. ml e-væske, uanset væskens nikotinstyrke – dvs. en væske på 18 mg/ml vil koste det samme som en væske på 3 mg/ml.

• Forbud mod direkte og indirekte reklame for tobaksprodukter – inkl. e-cigaretter – dvs. film, nyheder, dokumentarer må ikke vise rygning eller e-dampning, da dette kan betragtes som reklame/forbudt markedsføring.

— ooo 000 ooo —

Et produkt som gang på gang har bevist sig som det bedste alternative rygestop-produkt, bliver nu langsomt men sikker gjort så uattraktivt som muligt, for de mange rygere som evt. kunne have tænkt sig at forsøge at blive røgfri via e-damp. Og de ca. 75.000 danskere for hvem det indtil videre er lykkedes at blive røgfri via e-damp, går en usikker fremtid i møde. Mange stopper helt med både at ryge og dampe, men der er også en del for hvem dampen bliver et livslangt alternativ til fortsat tobaksrygning – og for dem bliver fremtidens muligheder væsentligt indskrænket. E-dampen har også for mange været en måde at få et bedre helbred på, og på samme tid spare penge ift. prisen for tobakscigaretter. Men, ikke nok med at dampen kun må smage af tobak/menthol (de smage man som ryger desperat forsøger at glemme) – så bliver prisen for forbrugerne skruet så kraftigt i vejret, at det økonomiske incitament til at skifte smøgerne ud med damp, lader til at være forsvundet.

Der er desværre nogle ikke så gode alternativer, som forbrugerne kan forventes at stræbe imod:

• Handle illegalt fra andre EU-lande eller lande udenfor EU, med risiko for bøder/afgifter og konfiskation ved import. Disse produkter er måske ikke underlagt samme kontrol, som de produkter der p.t. sælges i danske dampbutikker.

• Handle væsker på det sorte marked, hvor produkterne evt. vil være af en tvivlsom kvalitet, uden kontrol og sikkerhed for indhold/sikkerhed/kvalitet/effektivitet.

• Forsøge sig med selv at blande smagsstoffer i en neutral basevæske, uden sikkerhed for smagsstoffernes brugbarhed til fordampning. Det er bestemt ikke alle smagsstoffer der kan anvendes til e-væsker/fordampning – bl.a. må smagsstoffer IKKE indeholder olier/fedt/lipider, men SKAL være på vandbasis. I USA blev flere personer i 2019 indlagt og døde, efter inhalation af E-vitamin acetat (olie/lipid) som blev tilført væsker til inhalation af cannabis.

Forbrugerne er de store tabere i denne sag – dernæst kommer selvklart også de mange danske forhandlere, som fremover får et meget begrænset varekatalog at sælge ud fra. DADAFO frygter, at mange af de danske dampbutikker må lukke ned, og overlade markedet til “de frie kræfter”. Forbrugerne snydes for god vejledning og rådgivning i forbindelse med deres første køb – og bliver fremover overladt til sig selv – hvis man “tør” begynde et skridt mod røgfrihed, ved hjælp af e-damp. Skadesreduktion kender vi allerede fra sikkerhedsseler, cykelhjelme, styrthjelme, faldskærme, kondomer m.m. Der er ingen der vil forbyde folk at køre på cykel, motorcykel eller i bil – springe ud fra et fly – eller dyrke sex med lavere risiko for kønssygdomme eller uventet graviditet.

Dette er indbegrebet af skadesreduktion. Og her er e-dampen skadesreduktion i forhold til fortsat tobaksrygning. Der er ingen der siger at e-damp er uskadelig – men videnskabelig evidens fra bl.a. England fremhæver e-dampen som minimum 95% mindre skadelig, sammenlignet med fortsat tobaksrygning. Så – hvorfor indeholder en lov der skal stoppe rygning i Danmark, også indhold der praktisk talt kan have den modsatte effekt – ved at få færre rygere til at stoppe, og desværre nok også få eks-rygere til at gå tilbage til tobaksrygning? 

The post Dampen er gået af Danmark! appeared first on DADAFO.

Har dampere de samme menneskerettigheder som andre?

Pressemeddelelse fra Dansk e-Damper Forening

 

Lørdag den 30. maj 2020 afholdes World Vape Day over hele verden. Læs mere på arrangementets hjemmeside: https://worldvapeday.org/

De europæiske forbrugerorganisationer for forbrugerne af bl.a. e-cigaretter/e-dampere og snus, er gået sammen om at skabe opmærksomhed omkring et produkt, som med stor sandsynlighed kan redde millioner af menneskeliv, hvis de personer som kunne have stor gavn af produktet også fik lov at få informationer omkring det?

Dagen efter, søndag den 31. maj 2020, afholdes World No Tobacco Day 2020 #WNTD2020. Denne dag går ud på at skabe opmærksomhed omkring tobakkens skadelige virkninger af helbredet. WNTD afholdes på foranledning af WHO, som også på denne dag vil køre kampagner på de sociale medier m.m.

Forskellen på de to dage er, at mens World Vape Day byder tobakskadereduktion velkommen, som et vigtigt redskab i værktøjskassen for at nedbringe antallet af personer der ryger tobak, ved at anbefale at skifte til et lavrisiko alternativ, så er World No Tobacco Day derudover også fokuseret på at al forbrug af nikotinholdige produkter skal stoppes, på linje med rygning af tobak.

WHO anvender børn i deres kampagne for World No Tobacco Day. Og de kører kampagne imod et produkt, som ikke indeholder én nanogram tobak – nemlig e-damp/e-cigaretter:

Eksempel på “informations-kampagne” fra WHO, hvor børn anvendes til at reklamere…

I Danmark er antallet af børn/unge der damper faldende, og har været det siden 2014, hvor EUs TobaksProduktDirektiv ble indført – så direktivet må siges at være effektivt.

Jamen, har rygere og e-dampere da ingen rettigheder?

Og her kommer menneskerettighederne ind i billedet: “Har dampere de samme menneskerettigheder, som alle andre?”

Har alle mennesker på jorden ikke en indbygget ret til at gøre alt hvad de selv kan, for at ændre deres helbredstilstand til det bedre? WHO har udgav i 1986 deres “Ottawa-charter”, der bl.a. omhandler alle menneskers ret til at forbedre deres sundhed. Samme organisation, WHO, hævder fortsat at al brug af nikotin – hvad enten det foregår som rygning af tobak, tygning af tobak, inhalation af e-damp med eller uden nikotin – så er forbruget skadeligt for helbredet – og bør ikke anbefales. På trods af ekstensiv viden omkring de alternative lav-risiko produkter, så anbefales det ikke rygere, at skifte over til et langt mindre skadeligt alternativ = tobakskadereduktion (Tobacco Harm Reduction – THR).

World Vape Day

ETHRAEuropean Tobacco Harm Reduction Advocates, er en sammenslutning af 21 europæiske forbrugerorganisationer fra 16 EU-lande, der ved egen hjælp har erfaret hvor nemt og sikkert det er at skifte tobakken ud med f.eks. e-damp/e-cigaretter eller snus. Og i anledning af World Vape Day – har Europas samlede forbrugere forfattet “ETHRA Manifestet”, som netop omhandler rygeres ret til viden omkring lavrisiko alternativer til tobaksrygning.

Læs pressemeddelelsen fra ETHRA – klik HER 

(Tryk på manifestet nedenfor, og download i PDF-format på dansk):

De seks punkter i ETHRA-manifestet er kort fortalt:

Adgang til skadereduktion, herunder tobakskadereduktion, skal anerkendes som en menneskerettighed Forbrugere af sikrere nikotinprodukter skal anerkendes som væsentlige interessenter i drøftelser om politikker vedrørende disse produkter Regulering af sikrere nikotinprodukter skal afspejle risici i forhold til risici ved tobaksrygning Tilsynsmyndighederne må erkende, at et bredt udvalg af produkter og smagsstoffer er nøglen til succes med sikrere nikotinprodukter, for at give folk mulighed for at stoppe med at ryge tobak Tilsynsmyndighederne SKAL overveje skade på voksne, når de overvejer foranstaltninger der skal beskytte ungdom Skattepolitik skal tage højde for at høj beskatning af sikrere nikotinprodukter, afskrækker rygere fra at skifte tobakken ud med alternative lavrisiko produkter

Manifestet kan downloades på mange sprog – klik HER

Retten til information

Hvordan skal rygere, som gerne vil kvitte smøgerne – men som ikke kan eller vil undvære virkningen af nikotin, vide at der findes lavrisiko alternativer? Nikotin i sig selv er ikke mere skadelig eller afhængighedsskabende end f.eks. koffein, som vi danskere dagligt forbruger svimlende mængder af.

Al information omkring lavrisiko alternativer til rygning af tobak, er forbudt i Danmark. Så selv om en ryger gerne ville kvitte tobakken – så er de eneste alternativer de ineffektive nikotinerstatningsprodukter (NRT) s.s. tyggegummi, plaster, sugetabletter, mist-sprays m.m. eller receptpligtig rygestopmedicin. I bedste fald, kan disse produkter give en succes, for ca. 6-9% af dem der forsøger at blive røgfri via NRT eller medicin.

De 91-94% andre, som ikke lykkes med at blive røgfri – skal de ikke have adgang og information omkring andre alternativer, som evt. kan få dem væk fra rygning af tobak?

“Folk ryger for nikotinen, men dør af tjæren/TAR*” (*: Tobacco Aerosol Residue)

Tobakskadereduktion kan dateres tilbage til 1976, hvor professor Michael Russell udtalte ovenstående citat. Hans mission var, at finde alternativer til rygning af tobak, som kunne få flere til at stoppe med at ryge. Siden 1976 har skaden fra rygning været veldokumenteret, som næsten udelukkende forårsaget af toksiner frigivet ved forbrænding af tobak. I modsætning hertil er ikke-brændbare tobaksvarer (snus, tyggetobak), såvel som rene nikotinprodukter (e-damp/e-cigaretter) betydeligt mindre skadelige, selvom de stadig har potentiale for afhængighed.

Men hvorfor anbefales rygere så ikke, at skifte tobakken ud med andre alternativer, hvis de har forsøgt de godkendte alternative produkter til rygestop – uden succes? Den danske regering har valgt at forbyde al information omkring lavrisiko produkter, og sidestiller mere eller mindre tobakscigaretter med bl.a. e-damp og snus – på trods af de store forskelle i potentiel skadelighed mellem produkterne. Det er næsten som om, at man hellere vil have et rygerne dør, end holder op med at ryge?

Hvis skade-index sættes til 100 – for rygning af tobakscigaretter – så placerer bl.a. e-cigaretter/e-damp sig på blot 3-4% skade – og snus på ca. 5% skade i sammenligning

Hvis man ser på forskellige i potentiel skadelighed, så viser ovenstående graf fra rapporten “Harm Minimization and Tobacco Control: Reframing Societal Views of Nicotine Use to Rapidly Save Lives”, udført i 2018 af bl.a. David B. Abrams, Allison M. Glasser, Jennifer L. Pearson og Andrea C. Villanti. Som det fremgår af skemaet, så indebær brugen e-damp/e-cigaretter blot ca. 5% skadelighed, sammenlignet med rygning af tobakscigaretter. Det er bl.a. en risikovurdering som ovenstående, som DADAFO har anmodet Sundhedsstyrelsen om at få udarbejdet – eller begynde at anvende i deres arbejde. Sundhedsstyrelsen vil ikke udarbejde en risikovurdering omkring forskelle i skadelighed mellem forskellige produkter/alternativer. De fastholder at de endnu ikke ved nok om produkterne, til at kunne sige noget klart omkring potentiel skadelighed ved produkterne.

Tænk hvis blot nogle af de resterende 91-94% rygere, kunne finde et alternativ der ville give dem en succesoplevelse…

Kort sagt – rygere og dampere har de samme rettigheder som alle andre. Og de har også ret til information om lavrisiko alternativer til fortsat tobaksrygning. Og de har ret til at foretage et informeret valg omkring at skifte et højrisiko produkt ud med et produkt der ikke indebærer nær de samme risici.

The post Har dampere de samme menneskerettigheder som andre? appeared first on DADAFO.

KORREKTION UDBEDES ØJEBLIKKELIGT

Åbent brev til Pressebureauet Ritzau, TV2 Nyhederne, EkstraBladet, Berlingske Business m.fl.: Problemet bliver beskrevet nedenfor ang. tre af de artikler som brugte Ritzaus pressemeddelelse, desværre kender vi ikke Ritzaus oprindelige overskrift:   TV2 Nyhederne skriver: http://nyheder.tv2.dk/business/2018-01-25-myndigheder-gar-imod-tobaksgigant-cigaret-klon-er-ikke-mindre-skadelig (Oprindelig overskrift: Myndigheder går imod tobaksgigants e-cigaret – Den er ikke mindre skadelig) EkstraBladet skriver: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/usas-sundhedsmyndigheder-undsiger-gigants-cigaret-klon/7012387 (Oprindelig overskrift: USAs sundhedsmyndigheder undsiger gigants e-cigaret)

Berlingske Business skriver: https://www.business.dk/oekonomi/usas-sundhedsmyndigheder-undsiger-gigants-cigaret-klon (Oprindelig overskrift: USAs sundhedsmyndigheder undsiger gigants e-cigaret)   Berlingske Business tager prisen for de fleste og største fejl – da de både beskriver iQOS som værende en e-cigaret – og på artiklens foto vises en person der ryger en normal tobakscigaret – forvirringen er total! Anvender personen på billedet en e-cigaret, en iQOS eller ryger vedkommende en normal tobakscigaret?   Artiklerne omhandler et amerikansk panels udtalelse, i forbindelse med en ansøgning ang. salg og markedsføring af et nyt, alternativt tobaksprodukt. I artiklerne blev iQOS oprindeligt beskrevet som en e-cigaret, og dette er direkte forkert.

iQOS er IKKE en e-cigaret iQOS som er produktet fra PMI (Philip Morris International) er IKKE en e-cigaret, men derimod et Heat-not-Burn (HnB) produkt, som opvarmer tobak og danner en aerosol af dette.   E-cigaretter derimod opvarmer en væske (kaldet e-væske) – som ikke indeholder et eneste gram tobak. E-væskerne kan indeholde nikotin; men selve indholdet af nikotin, gør ikke automatisk noget til et tobaksprodukt.   E-cigaretter ER mindre farlige end cigaretter, og de er så meget mindre farlige, at det er direkte uansvarligt at skrive at de er lige så/eller mere farlige end tobakscigaretter.   Amerikanske “National Academy of Sciences” udgav i denne uge en mere end 600 sider lang rapport som undersøgte e-cigaretter, og de konstaterede at e-cigaretter er LANGT MINDRE FARLIGE end cigaretter!   http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2018/public-health-consequences-of-e-cigarettes.aspx   Både Public Health England og Royal College of Physicians i Storbritannien har undersøgt e-cigaretter, og kommer samstemmende frem til at e-cigaretter er MERE end 95% MINDRE farlige end cigaretter:   https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review   https://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-report   Når I / medierne nu skriver at de er ikke er sundere end cigaretter, så risikerer I at sætte menneskeliv i risiko – enten ved at I får rygere til ikke at prøve e-cigaretter, og dermed fortsætte mod deres død, eller få dampere til at gå tilbage til tobakscigaretterne!   Så vær venlige at rette jeres pressemeddelelse og sende rettelsen ud til redaktionerne, så vi ikke fremover skal bruge dyrebar tid på at få disse åbenlyse fejl rettet. Det er også i jeres interesse at fremtidige artikler bliver videregivet korrekt!   Med venlig hilsen   Formand – Kim Dabelstein Petersen DADAFO – Dansk e-Damper Forening   NB: Reuters International – bragte nyheden på en noget mere gennemtænkt og korrekt måde:   https://www.reuters.com/article/us-health-tobacco-pmi/u-s-panel-deals-blow-to-philip-morris-tobacco-device-idUSKBN1FE2IQ   Fotos: Screendumps af de fejlagtige, misvisende og vildledende overskrifter og foto. Forvirringen er total…

Der er åbenbart stor forvirring i medierne generelt, ang. hvad der i virkeligheden skete for PMI’s (Philip Morris International) iQOS produkt – via ”The Tobacco Products Scientific Advisory Committee”, TPSAC – i går (den 25.01.2018)Først og fremmest – skal vi endnu en gang slå helt fast – at iQOS IKKE er en e-cigaret – eller en e-damper. iQOS og e-cigaretter er to vidt forskellige produkter.

TPSAC er et uafhængigt panel, der bl.a. rådgiver og kommer med forslag til det amerikanske “Food and Drugs Administration”, FDA – i spørgsmål der har med tobaksprodukter at gøre.

TPSAC rådgiver og vejleder bl.a. i forbindelse med nye lav-risiko tobaksprodukter s.s. snus og andre alternative tobaksprodukter, der gerne vil ind på det amerikanske marked. Panelet består af ni eksperter på tobak og dets sundhedsmæssige virkninger.

Det vigtigste fokus er, at panelet er uafhængigt. Panelet er IKKE bestående af ansatte eller officielle personer hos FDA.

TPSAC panelet har gennemgået materiale fra PMI, som er en del af deres ansøgning om markedsføring af deres produkt iQOS på det amerikanske marked. Materialet fra PMI gik bl.a. ud på, at iQOS skulle være mindre skadelig at anvende, end rygning af tobakscigaretter.

TPSAC panelet mente, at dele af PMIs ansøgningsmateriale ikke entydigt kunne konkludere, at der ved brug af produktet var lavere risiko eller bedre helbred – og panelet tvivlede på hvor vidt iQOS kunne overbevise/medvirke til at voksne rygere helt skiftede tobakscigaretterne ud med iQOS-produktet.

I en 8 mod 1 afstemning medgav panelet dog, at “den opvarmede tobaksenhed” – som Philip Morris ønsker at markedsføre, faktisk “reducerer kroppens eksponering for skadelige eller potentielt skadelige kemikalier”. Dermed har panelet indirekte erkendt, at iQOS ikke er lige så skadelig som rygning af tobakscigaretter.

Men da panelet blev bedt om at bedømme, om denne reduktion af skade, ville betyde bedre og øget sundhed for rygere, der skiftede til det nye produkt, udtalte panelet at de ikke var overbevist af PMIs forskningsresultater.

Panelets udtalelser er ganske enkelt anbefalinger. FDA er ikke forpligtet til at følge panelets anbefalinger – og desuden gik PMI’s ansøgning ud på at markedsføre iQOS som et sikrere alternativ til tobakscigaretter. PMI har en separat ansøgning ang. salg af produktet.

Hvis man skal skære ind til kernen – så tog FDA ikke en eneste beslutning i går (den 25.01.2018) – FDA modtog blot en anbefaling fra en gruppe af vejledere, som FDA kan tage med i deres overvejelser, når de skal tage den endelig beslutning.

FDAs kommissær Scott Gottlieb er i sin fulde ret til at give PMI ret i – at iQOS er et produkt der indebærer lavere risiko for forbrugerne, sammenlignet med rygning af tobakscigaretter – og FDA kan også frit vælge, at lade PMI sælge produktet som et langt mindre skadeligt produkt – sammenlignet med tobakscigaretter.

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-fda-safer-cigarette-20180125-story.html

The post KORREKTION UDBEDES ØJEBLIKKELIGT appeared first on DADAFO.

A Billion Lives – nu i Danmark!

By DADAFO

Dokumentarfilmen A Billion Lives (En Milliard Menneskeliv) – kommer nu til Danmark – helt nøjagtigt vises den i Grand Teatret i København, fredag den 3. februar kl. 19.00.

A Billion Lives er en dokumentarfilm fra 2016, med Aaron Biebert som instruktør og fortæller i filmen. Medvirkende i filmen er bl.a. “Winston Man” David Goerlitz, tidligere præsident for World Medical Association Dr. Delon Human og tidligere direktør for World Health Organization (WHO) Dr. Derek Yach.

WHO forudser, at i dette århundrede vil op til en milliard mennesker dø af rygerelaterede sygdomme. I de næste 20 år vil der være næsten 1,6 milliarder rygere i verden. A Billion Lives ser med kritiske øjne på rygningens historie og den korruption der har ført til, at sikrere og mindre skadelige alternativer bliver gjort ulovlige eller stærkt begrænsede – samtidig med at cigarethandlen bliver beskyttet.

Filmen undersøger de stærke interessekonflikter og korruptionen mellem regeringer, medicinalindustrien og de offentlige sundhedsmyndigheder. Den ser også på e-cigarettens historie, såvel som den rolle e-damp teknologien og snus har spillet i den nuværende sundhedskrise.

Billetter til dokumentarfilmen kan købes via nedenstående link, til kr. 75,00 pr. stk. – og skynd dig at få bestilt – for der er et begrænset antal billetter til salg.

https://billetto.dk/da/events/a-billion-lives-dansk-premiere

Vil du vide mere om selve filmen, kan du se disse to trailere for filmen – med danske undertekster (skal evt. vælges under indstillinger for YouTube-videoen):

Trailer nr. 1
https://www.youtube.com/watch?v=zSq9iqal2cA

Trailer nr. 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nCozEhqdKQw

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: A Billion Lives – nu i Danmark!

Nyt lovforslag i høring

By DADAFO

Christiansborg-Slot1 *** BREAKING NEWS – NYT FORSLAG TIL LOV OM ELEKTRONISKE CIGARETTER M.V.***

DADAFO har den 22.12.2015 modtaget brev fra Sundheds- og Ældreministeriet – indeholdende:

“Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.”

Brevet indeholdt et høringsbrev, en høringsliste (liste over de interessenter der har fået høringen tilsendt), samt et “Udkast til lovforslag om elektroniske cigaretter (offentlig høring)”.

Høringsperioden løber fra den 22.12.2015 til og med den 19.01.2016.

Alle interesserede kan læse med her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59174

Vær opmærksom på, at ALLE kan indsende et høringssvar – inden den 19.01.2016 – og DADAFO vil sende et samlet høringssvar ind. Hvis man som enkelt-person, forening, damper-sammenslutning vil indsende et høringssvar, vil DADAFO gerne have en kopi tilsendt. Både så vi kan læse svaret, men også så politikerne/embedsmændene er klar over, at DADAFO har fået mailen sendt som dokumentation for afleveret høringssvar. Send gerne dit høringssvar med Cc-kopi til: politiker@dadafo.dk – eller: info@dadafo.dk – eller: sundhedsminister@dadafo.dk

DADAFO er p.t. ved at gennemlæse lovforslaget – og allerede nu, er én ting sikkert:

Der vil komme til at ske ret så store, drastiske og evt. fatale ændringer, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form.

Så snart høringsperioden er udløbet, vil Sundheds- og Ældreministeriet læse de indkomne høringssvar. Høringssvarene vil også være tilgængelige for befolkningen og for de politikere som efterfølgende skal forhandle loven på plads. Denne forhandling sker gennem en 1. – 2. og en 3. behandling i Folketinget – hvorefter der stemmes om loven.

Medierne har været hurtigt ude, og har meddelt at der allerede nu er politisk flertal for loven – og at loven vil blive godkendt, med ikrafttrædelse den 20.05.2016. Men – hvis vi står sammen, og gør vores for at forklare vores folkevalgte, hvor loven halter gevaldigt – og hvis vi giver eksempler på hvad en overregulering vil medføre, så bør politikerne gøre hvad de kan for at ændre loven, så den med fokus på sikkerhed, kvalitet og effektivitet bliver en proportionel lov, der ikke giver bl.a. tobaks- og medicinalindustrien monopol på den fremtidige fremstilling og salg af damp-produkter.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Nyt lovforslag i høring

Meta-studie fra England: “Damp er 95% mindre skadelig end tobak”

By DADAFO

E-cigaretter bedre end tobak

Ny undersøgelse / meta-studie fra England, via Public Health England, viser at damp er langt mindre skadelig end rygning af tobak.

Hvad mange af damperne har vidst i lang tid, er nu også ved at gå op for regeringerne, beslutningstagerne og forskerne rundt om i verden. Forfatterne til undersøgelsen/meta-studiet, professor Ann McNeill og professor Peter Hajek m.fl. – konkluderer:

“Damp er mindst 95% mindre skadeligt end rygning af tobakscigaretter – og der er intet bevis for potentiel skade ved at stå ved siden af eller i nærheden af en der damper – dvs. “passiv damp” bør ikke være grund til bekymring.”

Undersøgelsen viser også at den såkaldte “gateway-effekt” ikke finder sted – dvs. hvis man som ung ikke-ryger begynder at dampe, så vil der være større risiko for at de unge fortsætter videre til at ryge tobakscigaretter. Undersøgelsen viser det modsatte – antallet af nye unge tobaks-rygere falder støt, sideløbende med at e-dampen bliver anvendt.

PHE_2015_E-cigarettes

Kort forklaring af studiets konklusioner

Læs nyheden via Ritzau på TV2 Nyhederne:

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-08-19-studie-e-smoeger-er-95-procent-mindre-skadelige-end-tobak

Jyllandsposten dækkede også nyheden:

http://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/ECE7944959/Studie-E-sm%C3%B8ger-er-95-procent-mindre-skadelige-end-tobak/

Link til undersøgelsen foretaget af Public Health England, PHE – der svarer til den danske “Sundhedsstyrelsen”:

https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update

 

Og nyheden bliver også taget godt imod af flere af de udenlandske medier, som ellers tidligere har skrevet endog meget skræmmende artikler omkring e-damp.

IFLS – I F****** Love Science, har bragt nyheden på denne måde:

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/e-cigarettes-around-95-less-harmful-regular-smoking-according-independent-report

Clive Bates, engelsk kommentator ang. e-damp, har lavet følgende opsummering af nyheden fra Public Health England:

http://www.clivebates.com/?p=3242

Som opfølgning på den store nyhed fra vores britiske naboer, hvor engelske forskere og professorer samstemmende kunne blive enige om at damp er min. 95% mindre skadelig end rygning af tobakscigaretter – kommer her nogle af de nyhedsindslag som blev vist på bl.a. BBC News og Channel 4 News.

Se hvad professor Ann McNeill og professor Peter Hajek i går (19.08.2015) udtalte på Channel 4 News ang. e-damp og den nye britiske rapport fra Public Health England, PHE:

Hør hvad professor Gerry Stimson udtalte på BBC News, omkring samme emne i går aftes (19.08.2015) – og specielt hvorfor han ikke mener at det er en god idé at e-damp (e-cigaretter) skal tilbydes på recept via lægen:

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Meta-studie fra England: “Damp er 95% mindre skadelig end tobak”

Går sundhedsmyndighederne tobaksindustriens ærinde?

By DADAFO

Lovlig_Ulovlig

DADAFO har modtaget:

Af Kenneth Auerbach Søberg

Jeg har et problem…

Jeg er afhængig af nikotin. Det indrømmer jeg blankt. Omstændigheder gjorde, at jeg som ganske ung, som så mange andre unge, prøvede at være “sej med de seje”. Samtidigt blev jeg bombarderet af en popkultur infiltreret af tobaksindustrien der, med sine rygende skuespillere og rockstjerner satte standarden for “coolness”. Skulle man være “cool”, skulle man ryge.

Måske var det, at begge mine forældre røg en medvirkende årsag, og det på trods af, at jeg både blev stillet kørekort og knallert i udsigt, hvis jeg kunne garantere, at jeg ikke ville begå samme fejl som dem, samt få en livslang sundhedsskadelig og økonomisk last. Fraværet af både kørekort, knallert og “coolness”-effekt vidner om, at jeg nok trak det korteste strå.

Som rygere sætter vi ild til tørret organisk materiale en gang i timen og hiver røgen ned i lungerne. Vi gør det ikke for sjovs skyld, men fordi vi – via receptorer i hjernen – har fået en hang til nikotin, der ikke er ulig den, man kan have til sukker, chokolade eller koffein. Uheldigvis findes der i røgen 5-6000 stoffer. Mindst 70 af disse kan være kræftfremkaldende. Nikotin er dog ikke et af dem.

Med andre ord: Vi tænder cigaretter for at få nikotinen, men det er røgen, der slår os ihjel.

Samtidigt er det omsonst at argumentere for, at vi kun ryger cigaretter, fordi vi er afhængige af nikotin.  Den sensoriske oplevelse af røgen – og det at have noget mellem fingrene – er også med til at gøre vanen mere indgroet. De fleste rygere vil give mig ret i, at det kun er et par cigaretter om dagen vi reelt har et nydelsesbehov for, eks. morgensmøgen, kaffepausesmøgen eller den vi ryger lige efter et godt måltid, mens resten stort set tilskrives nikotintrangen.

Receptorerne i hjernen gør, at vi er sårbare over for afhængighed af eks. sukker, koffein og faktisk også chokolade pga. af dets indhold af theobromin, men hvis vores adfærd og måden vi indtager det på ikke skader os, er afhængighed så et problem?

Lad os forsøge os med et tankeeksperiment: Hvis datidens indianere havde røget kakaobønner for at få effekten af theobromin, og at vi så mange år senere havde konstateret, at røgen var kræftfremkaldende. Sæt nu et kløgtigt hoved fandt på knuse bønnerne og hælde mælk på, så vi i stedet kunne drikke det uden at få kræft? Mit gæt er, at vi sikkert ville stå med den samme problematik, som vi gør i dag i forhold til nikotinen. Dem der altid har røget kakao har fået en indgroet sensorisk vane med at ryge det, og sundhedsmyndighederne ville være modstandere af alt med theobromin i, da det var afhængigheden til theobrominen, der drev os til den skadelige adfærd.
Lad os lave endnu et tankeeksperiment: Man trækker nikotinen ud af tobakken, og tilføjer det andre produkter eks. tyggegummi, så vil dette produkt desværre hurtigt vise sig at have en lav succesrate, da den indgroede vane og sensoriske oplevelse ikke vil blive tilfredsstillet. Hvilket er det, som vi desværre oplever med de nuværende godkendte rygestopprodukter.

Men hvis man samtidigt med at kunne levere nikotin kunne “emulere” den sensoriske oplevelse af at holde noget mellem fingrene og kunne puste synlig “røg” ud – uden at det reelt set var røg – kunne man måske tilfredsstille nikotintrangen og de sensoriske vaner på samme tid og opnå større succes.

Det var præcist det, der skete i Kina i 2003. E-cigaretten og e-væsken blev opfundet og det gik med et populært ord “viralt”. Det var ikke et produkt, der var udviklet af en stor tobaks- eller medicinalvirksomhed for millioner af kroner, men et produkt der var udviklet af en folkebevægelse og et fænomen, der bredte sig fra mund til mund. Folk oprettede fora på internettet, hvor man delte tips og tricks, byttede udstyr og væskeopskrifter. En subkultur opstod, hvilket drev teknologien frem i et rivende tempo. Der var penge at spare samtidigt med, at utallige personlige historier om den helbredsmæssig gevinst oversvømmede internettet og fik lavinen til at rulle yderligere.

Det var sådan jeg selv stiftede bekendtskab med dampen som fænomen for 2½ år siden. Jeg købte en startpakke og lidt væske, og har ikke røget en eneste cigaret siden. Min historie er helt magen til alle andre tidligere rygere og nuværende damperes historie. Og nej, vi kender ikke langtidseffekten. Men korttidseffekten er klar: Vi stopper med at ryge cigaretter, får lugte- og smagssans tilbage og generer ikke længere vores omgivelser med ildelugtende røg.

Her burde sundhedsmyndighederne være vågnet op. De burde have omfavnet teknologien og subkulturen og indset, at NU var der endelig en mulighed for at ramme den forhadte tobaksindustri lige i hjertet med en forstyrrende teknologi, der kunne være potentiel katastrofal for tobaksindustrien. Præcis på samme måde, som digitalkameraet var det for Kodak. De burde have sat sig ind i teknologien og subkulturen om dampen. Men det skete ikke.

I stedet gjorde de det stik modsatte. Damperne måtte vantro se til, mens sundhedsmyndighederne i stigende grad begyndte at advare imod damp med argumenter som: Ukendt langtidseffekt, nikotins giftighed og at damp var en “gateway” til rygning, samtidigt med at de var bange for, at det bare var et “trick” fra tobaksindustrien. Deres argumenter baseret på bekymringer og formodninger har da heller ikke stået mål med videnskabelige udenlandske studier, der enstemmigt fortæller, at damp er langt mindre skadeligt end afbrændt tobak. Desværre sælger skrækhistorier bedre end videnskab i mainstream medierne, og dementier er som oftest en by i Rusland, hvorfor det offentliges syn på damp er skævvredet i negativ retning.

Jeg forstår til fulde, at de hader tobaksindustrien. Det gør jeg selv. Historien om en af verdens stærkeste industrier er også fortællingen om løgn, korruption og det faktum, at deres produkt slår halvdelen af deres kunder ihjel, som de i øvrigt lokker ind i butikken i en så ung alder som muligt. Jeg var selv kunde i den butik, indtil jeg opdagede dampen. Og det er ikke en butik, som jeg har lyst til at vende tilbage og handle i.

I 2014 blev Tobaks produkt direktivet (TPD) stemt igennem i Europaparlamentet og Rådet og damp blev, i artikel 20, sidestillet med røg, godt hjulpet på vej af sundhedsmyndighedernes advarsler samt en massiv interesse og lobbyisme fra både medicinal- og tobaksindustrien. Som det britiske parlamentsmedlem Rebecca Taylor sagde på Global Forum On Nicotine Konferencen i Warszawa i 2014, så oversteg interessen for artikel 20 noget, hun nogensinde havde oplevet før i EU regi – både fra industriens side, men også fra damperne, som var interesserede i at påvirke deres parlamentsmedlemmer.

Det der undrer mig er, at kampen mod e-cigaretter i Danmark nu er større end kampen mod cigaretter. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse er ofte på banen med advarsler og det på trods af, at der i forhold til sidstnævnte absolut ingen associationer er til kræft i hverken nikotin eller andre komponenter i dampvæsken. Skæver man derimod til England, er tonen en anden. Action On Smoking And Health (ASH) og Professor Robert West fra Health Behaviour Research Centre i England er store fortalere for dampen, og senest har Derek Yach, der var med til at udforme WHO’s Framework Convention on Tobacco Control argumenteret for, at en overregulering vil kunne dræbe dampen.

Det har været interessant at følge lobbyismen forud for vedtagelsen af TPD i Parlamentet. Der var særligt ét eksempel, der sprang i øjnene. Det var lobbyarbejdet foretaget af den danske virksomhed Fertin Pharma, som er en af verdens største producenter af nikotintyggegummi. Kigger man lidt nærmere på denne medicinalvirksomhed dukker der noget bemærkelsesværdigt op.

Okono

Fertin Pharma indgik i 2012 partnerskab med Altria (Tidligere Phillip Morris), som er verdens femtestørste tobaksfirma. De står nu, som de eneste, klar med dampvæsker fra november 2015, der opfylder kravene i TPD. Produkterne er produceret af søster- og datterselskaber som Okono og Richmark. Sundhedsmyndighederne har måske holdt blikket for stift rettet på tobaksindustrien og ignoreret, at der bag dem står en ulv i fåreklæder i form at en ny interessealliance.

Vender vi igen blikket mod Danmark og det lovforslag, som Nick Hækkerup har sendt i høring, vil vi opdage, at det er magen til TPD, omend det virker endnu mere restriktivt. Damp sidestilles med røg og underlægges de samme restriktioner som tobak. Samtidigt vil al nuværende teknologi, væsker og frihandel imellem EU lande blive ulovligt. Sidstnævnte bliver allerede juridisk udfordret i England, da artikel 20 kan vise sig at være i strid med EU’s forfatningstraktat.

En overregulering af dampen vil uvægerligt slå en ny blomstrende industri ihjel. Samtidigt vil en folkedrevet subkultur blive kriminaliseret, og en teknologisk udvikling, der er vant til at tage skridt med syvmilestøvler, vil blive abrupt standset. Dermed ikke sagt, at damp ikke skal reguleres, for det skal det. Der skal etableres standarder, der sikrer dampfolket de mest sikre væsker og hardware, og der skal indføres regler, der garanterer, at vores børn hverken begynder at ryge eller dampe. Men at indføre overnidkær regulering vil svare til, at vi havde indført restriktioner på biler ud fra, hvad vi vidste om hestevogne.

Min bekymring på danskernes vegne er, at vælger vi at implementere en overregulering af dampen, vil det placere den i tobaksindustriens hænder. Tobaksindustrien opfandt ikke e-cigaretten, men de er umådeligt interesseret i at komme til at eje den, da en forbrugerdrevet sundhedsrevolution, der vender ryggen til deres produkter ikke just er noget, der huer dem. Og de vil være de eneste, der har råd til at følge op på de reguleringer, som lovforslaget kræver.

I sidste ende: Hvem havde, i sin vildeste fantasi forestillet sig, at Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og politikerne skulle gå tobaksindustriens ærinde?

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Går sundhedsmyndighederne tobaksindustriens ærinde?

DADAFO i medierne – Radio-udsendelser den 10. og 11. marts

By DADAFO

P4 Radioudsendelse – DR P4 Trekanten – 10.03.2015 – kl. 7.45:

Den 10. marts – tidlig morgen – var DADAFOs formand, Kim Dabelstein Petersen indbudt til en debat i DR P4 Trekanten, hvor han skulle debattere med Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse. Hør hele indslaget her, og dan selv din mening om, hvordan de fremfører argumenterne for og imod inklusion af damp under “Loven om Røgfri Miljøer”:

http://dadafo.dk/wp-content/uploads/2015/03/15-03-10_DR-P4-Trekanten_E-damp-P4_REV.mp3

 

 Radio Skive logo Radioudsendelse – Radio Skive – 10.03.2015:

Senere samme dag, var Kim Dabelstein Petersen indbudt til en uformel snak i Radio Skive, ang. det lovforslag der er udsendt i høring, ang. “Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.”

Lovforslaget vil have utroligt omfattende konsekvenser for den måde vi som dampere kan købe og anvende vores e-damp produkter, og for udvalget. Hør hele radioudsendelsen her:

http://dadafo.dk/wp-content/uploads/2015/03/15-03-10_Radio-Skive_Kim-Dabelstein-Interview.mp3  radioalfa Radioudsendelse – Radio Alfa – 11.03.2015:

Dagen efter gik den løs igen – denne gang på Radio Alfa, der udsendes i det meste af Jylland og på Fyn. Igen gav DADAFOs formand en kort forklaring af konsekvenserne af det udsendte lovforslag ang. e-damp. Hør hele indslaget her:

http://dadafo.dk/wp-content/uploads/2015/03/15-03-11_Radio-Alfa_Kim-Dabelstein-.mp3

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: DADAFO i medierne – Radio-udsendelser den 10. og 11. marts

Damp-Demo på Christiansborgs Slotsplads – 14.03.2015 – kl. 14.00

By DADAFO

Damp-Demo_15-03-14

 

DADAFO – Dansk e-Damper Forening inviterer alle til Demonstration

Lørdag den 14. marts 2015 – kl. 14.00 på Christiansborgs Slotsplads, vil DADAFO m.fl. være medarrangør for en demonstration, i forbindelse med det lovforslag som Sundhedsministeriet sendte i høring den 20. februar 2015.

Lovforslaget vil på sin vis tillade at nikotinholdige væsker kan sælges lovligt i Danmark, men der sættes så store krav til både væsker og hardware (atomizere, clearomizere – fordampningsenhederne) at så godt som ingen af de produkter/hardware damperne anvender i dag, fremover vil kunne godkendes til salg i Danmark.

Lovforslaget er et digert værk på 143 sider, som udover kraftige restriktioner også foreslår at sidestille damp med røg – dvs. inkludere dampen under “Loven om Røgfri Miljøer” – så det fremover vil være forbudt at dampe alle de steder hvor det er forbudt at ryge – på trods af at der intet videnskabeligt grundlag er for at mene at udåndingsdampen kan gøre skade på personer der står lige ved siden af en der damper. Alene synet af noget der ligner røg, er åbenbart nok til at dampen skal forbydes – og dermed risikeres at befolkningen forkert antager at røg og damp er det samme, og at de to er lige skadelige ved passiv påvirkning.

Lovforslaget forventes endeligt vedtaget og med ikrafttrædelse den 01.11.2015.

Selve anmeldelsesprocessen af væsker og hardware, der foreslås foretaget af Sikkerhedsstyrelsen, er endnu ikke på plads – og de krav og standarder som skal stilles til hardware og væsker, vil først være endeligt på plads medio 2016 – så det virker meget forhastet allerede nu at fremsætte et lovforslag på baggrund af nogle standarder som først bliver vedtaget til næste år.

Demonstrationen vil også give landets politikere, mediefolk m.fl. chancen for at tale med os – høre på os – og forstå hvorfor vi er så utilfredse med den måde hvorpå lovforslaget er udformet. Damperne i Danmark har valgt at skifte til et produkt, som med stor sikkerhed (ifølge videnskabelige udenlandske kilder) er mindst 95-99 % mindre sundhedsskadelig, sammenlignet med rygning af tobakscigaretter.

DADAFO går ind for et forbud mod salg til personer under 18 år, og at der skal være en form for regulering af de væsker der anvendes til fordampning – og at der skal stilles krav til den hardware der anvendes. Det skal være af god kvalitet, det skal være effektivt – og det skal være sikkert … nok.

DADAFO vil gerne for politikernes, embedsfolkene, sundhedsfagligt personales skyld, gerne skære ud i pap – hvilke konsekvenser det nyligt foreslåede lovforslag ang. salg, fremstilling og præsentation af nikotinholdige produkter (åbenbart også produkter uden nikotin) – vil have på de danske dampere, der allerede helt eller delvist er holdt med at ryge, ved at skifte tobakken ud med damp, hvis det vedtages med sin nuværende ordlyd.

Hvis der er nogen der stadig “TROR” at det foreslåede lovforslag er godt – da det jo lovliggør salg af nikotinholdige væsker under 20 mg/ml, og da salg til personer under 18 år bliver forbudt – så skal vi gøre det helt klart:

Lovforslaget er 143 sider langt, og de to punkter ang. forbud mod salg til mindreårige og lovliggørelse af salg af nikotinholdige væsker fylder samlet 1-2 sider i lovforslaget.

Men – der er flere og mere alvorlige restriktioner i lovforslaget, som vil stoppe innovation, udvikling, erhvervsvækst – og vil være til meget stor gene for forbrugerne – hvis lovforslaget ukritisk bliver ophøjet til lov i sin nuværende ordlyd:

• 99% af det eksisterende hardware som er på markedet p.t. vil ikke kunne godkendes. Ikke fordi det ikke er sikkert – men fordi nogen mener at det ikke er sikkert nok. Forbrugerne er her ikke enige, når blot der medfølger en udførlig varedeklaration og brugsvejledning. Forbrugerne vælger kritisk hvilke produkter de vil investere i, og hvis et produkt virker for mange, så vil producenten meget hurtigt kunne opleve en forøgelse af salget, via promovering fra mund-til-mund-metoden. Læs mere om hvorfor produkterne bliver ulovlige her: http://dadafo.dk/ulovlig-og-lovlig/

• Via lovforslaget, angives at salg til personer under 18 år er forbudt, hvilket vi synes er rigtigt godt. Dermed kan der ikke længere være tvivl om, at de personer (der fremover kan købe produkter til fordampning af nikotinholdige væsker) er juridisk myndige og ansvarlige voksne personer, der kan tage vare på sig selv, og foretage deres egne informerede og oplyste valg og fravalg. Ved at fravælge tobakken til fordel for et skifte til damp, kan personer opleve en væsentlig forbedring af helbred og livskvalitet

• Hvis der skal være nogen som helst mening med at forbyde produkters udseende eller funktion, så burde forbuddet faktisk gælde de produkter der imiterer udseendet af tobakscigaretter. Men paradoksalt viser det sig, at de eneste produkter som umiddelbart nemt kan få godkendelse til salg, er de produkter som prøver at efterligne udseendet af tobakscigaretter – de såkaldte “cig-a-likes” (imitationer), som via EU-lovgivning faktisk burde være forbudt at sælge, da de er tobaks-imitationer (tænk på sagen om Lakridspiberne)

• Damp skal åbenbart sidestilles med røg, via inklusion af damp under “Loven om Røgfri Miljøer” – dvs. hvor der er forbud mod rygning, vil der også i fremtiden være forbud mod dampning.
“Loven om Røgfri Miljøer” er skrevet for at undgå passiv røg – en “substans” som menes at kan være til skade for folk der opholder sig i rum hvor der bliver røget.
Passiv damp er aldrig blevet konstateret som værende årsag til skade, hvorfor en inklusion under Røgfri-loven virker udelukkende som “symbol-politik”. En inklusion af damp under Røgfri-loven vil simpelthen ikke være acceptabel, da den almene befolkning automatisk vil få den opfattelse, at damp er lige så skadelig som tobaksrøg via passiv røg/damp – hvilket der intet videnskabeligt grundlag er for at hævde. Det er en glidebane, som politikerne skal have i mente, da mange andre produkter og handlinger, med tiden kan blive forbudt, hvis forbuddene udelukkende sker på baggrund af meninger, og ikke på baggrund af et videnskabeligt robudt grundlag.

Læs mere om hvad de engelske eksperter mener, ang. passiv damp her:

https://docs.google.com/document/d/1J66zV-E6KL7u0P29dik-8MOBJORz7Fg0BoUzDb7Z2lg/pub

• Og alt i mens denne debat raser, så er det fortsat muligt at sælge, markedsføre og købe tobakscigaretter – et produkt, som de fleste via Sundhedsstyrelsens kampagner ved, hvert år medfører en alt for tidlig død for 13-14.000 danske rygere, som følge af sygdom og død af ryge-relaterede sygdomme s.s. KOL, blodprop i hjertet og lungecancer.
Så længe der ikke er et totalt forbud imod salg og køb af tobakscigaretter, så virker det ærligt talt dobbeltmoralsk at overregulere og forbyde et produkt som e-damperen, hvor der er påvist en væsentlig og betydelig mindre skadeprofil. E-damperen er af flere internationale eksperter udråbt som det “våben” der kan gøre en ende på rygning af tobakscigaretter, og et produkt som kan vise sig at være den største “opfindelse” siden penicillinen blev opdaget.

Så – vores bøn er følgende: Sæt jer ind i sagerne, og kontakt gerne DADAFO, hvis der er spørgsmål som I er i tvivl om…

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Damp-Demo på Christiansborgs Slotsplads – 14.03.2015 – kl. 14.00