Gør EU-direktivet mere skade end gavn?

By DADAFO

EU

Den engelske regering, har udført en “impact assessment” (konsekvens-analyse) af hvad EU-direktivet/loven om e-damp kan have af positive og negative konsekvenser for staten, forbrugerne og andre interessenter.
Og – Clive Bates, tidligere direktør/leder af ASH UK, (Action on Smoking and Health) gennemgår denne analyse med en tætte-kam, og kan bl.a. konkludere, at loven om e-damp er med til at bidrage til :

– at færre rygere skifter fra røg til damp
– at det bliver dyrere for forbrugerne
– at udvalget og innovationen mindskes dramatisk
– at den generelle sundhedstilstand i befolkningen IKKE forbedres nævneværdigt
– at tobaks- og medicinalindustrien ikke nævneværdigt mister indtægter fremover, ved faldende volumen-salg af deres “konkurrerende produkter”
– at handlen på tværs af EU grænser stoppes eller formindskes betragteligt, og dermed kan der ikke tales om fri konkurrence på e-damp produkter
– at risici ved håndtering af produkter med nikotin overdrives i den grad
– at lovgiverne og EU overdriver nikotins evne til at være vanedannende, når den indtages uden rygning af tobaksvarer
– at tab af skatteindtægter fra tobak, aldrig må betegnes som en negativ effekt – når der bliver færre rygere der betaler afgifterne…

– og som konklusion kommer Clive Bates frem til, at hele direktivets artikel 20 er i strid med EUs egne retningslinjer, da lovgivning IKKE må medføre større helbredsrisiko, end hvis lovgivningen ikke blev fremført. Og Clive Bates konkluderer, at hele artikel 20 i direktivet retteligt bør fjernes og omskrives totalt. Der er efter den 20. maj stor sandsynlighed for, at de enkelte medlemslande vil blive overbebyrdet med retssager som følge af denne lovgivning.

Læs hele gennemgangen/konsekvens-analysen, på Clive Bates’ hjemmeside:

http://www.clivebates.com/?p=3921

Se også Clive Bates forklare direktivet på Regulator Watch:

https://regulatorwatch.com/brent/tpd-countdown-clive-bates-talks-big-tobacco-impact-of-the-eus-tobacco-products-directive-regwatch/

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Gør EU-direktivet mere skade end gavn?

Høringssvar fra DADAFO

By DADAFO

DADAFO – Dansk e-Damper Forening, indsendte den 19.01.2016 høringssvar i forbindelse med:

“Lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere”

Hele høringssvaret kan læses her – og downloades som PDF-fil. Tryk på forsiden nedenfor:

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Høringssvar fra DADAFO

Stor enighed i England: Damp bliver nu aktivt anbefalet

By DADAFO

Fælles erklæring om e-cigaretter, fra Public Health England og andre britiske offentlige sundhedsorganisationer.

Tolv [12] engelske organisationer og offentlige myndigheds- og helbredsorganisationer, anbefaler nu aktivt rygere at skifte til damp.

Denne anbefaling blev den 15.09.2015 meldt ud via en pressemeddelelse fra den engelske regering, hvor de samlet udtrykker bred enighed om – at rygere skal informeres korrekt og sandfærdigt omkring damps minimale risici sammenlignet med fortsat rygning af tobak:

“Vi er alle enige om, at e-damp [e-cigaretter] er betydeligt mindre skadelige end rygning. Én ud af to livslange rygere dør af deres afhængighed. Alle beviser anviser at helbredsrisikoen ved e-damp [e-cigaretter] er relativt lille ved sammenligning, men vi bør fortsat studere evt. langtidseffekter.”

“Og alligevel er der millioner af rygere der har fået den forkerte opfattelse, at e-damp [e-cigaretter] er mindst lige så skadelig som tobaksrygning, og vi har en forpligtigelse til at formidle ærlig information omkring fakta, som vi kender dem. Det er vores pligt at bekræfte dette overfor de 1,1 millioner dampere der fuldstændigt er stoppet med at ryge, så tilbagefald undgås.”

“For at sige det direkte, så har vi her muligheden for at hjælpe rygere til at kvitte tobakken, så vi må opfordre rygere til at prøve e-damp, og vi opfordrer i den grad dampere til helt at stoppe med at ryge tobak.”

“Vi må aldrig glemme hvad der er vigtigt her. Vi ved at rygning er den største dræber i England, og vi har et offentligt ansvar overfor rygeres helbred, til at give dem den nødvendige information og redskaberne, der vil hjælpe dem til røgfrihed helt og forevigt.”

“Under ingen omstændigheder er det bedre for en ryger at fortsætte med at ryge – en vane der slår 1 ud af 2 ihjel, skader mange andre, og koster sundhedsvæsenet milliarder hvert år. Vi vil fortsætte med at dele hvad vi ved og italesætte hvad vi endnu ikke ved, for at sikre konsekvente budskaber til offentligheden og sundhedsprofessionelle.”

De 12 organisationer er:

• Public Health England (Den engelske sundhedsstyrelse)
• Action on Smoking and Health (ASH)
• Association of Directors of Public Health
• British Lung Foundation (Den engelske lungeforening)
• Cancer Research UK (Den engelske kræftforening)
• Faculty of Public Health
• Public Health Action (PHA)
• Royal College of Physicians (Den engelske lægeforening)
• Royal Society of Public Health
• Tobacco Free Futures
• UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies (UKCTAS)
• UK Health Forum

Læs pressemeddelelsen her:

https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-an-emerging-public-health-consensus

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Stor enighed i England: Damp bliver nu aktivt anbefalet

Høringssvar fra DADAFO – Dansk e-Damper Forening

By DADAFO

Damp redder liv Høringssvar fra DADAFO – Dansk e-Damper Forening – Ang. “Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.”

DADAFO indsendte den 20.03.2015 høringssvar ang. det lovforslag der siden den 23.02.2015 har været ude i høring.

Du kan læse DADAFOs høringssvar her som Google-Doc – tryk HER:

Eller du kan downloade høringssvaret som PDF-fil – tryk HER

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Høringssvar fra DADAFO – Dansk e-Damper Forening

Stop dæmoniseringen af et muligt nyttigt produkt for rygere!

By DADAFO

Fallen-693279 Stop dæmoniseringen af et muligt nyttigt produkt for ryger “The Pharmaceutical Journal”, 10. september 2014 – af Clive Bates

Oversættelse: Henrik Herskind

Tvungen regulering af elektroniske cigaretter kan ødelægge en sikker erstatning for rygning

Markedet for elektroniske cigaretter er hastigt voksende, og der er hidtil ikke fremkommet dokumentation for alvorlige sundhedsmæssige risici i forbindelse med deres anvendelse. En stor del af mediedækningen har fokuseret på risici og potentielle ulemper ved disse produkter. Men vi må træde et skridt tilbage fra denne ubegrundede frygt og overveje e-cigaretter i et andet lys.

E-cigaretter tilbyder et vægtigt svar på rygningens groteske sygdomsbyrde, noget som burde tale til alle med en interesse i folkesundheden. E-cigaretter giver et tilfredsstillende alternativ til at ryge, fordi brugeren fortsat indtager nikotin, det aktive stof i tobak. Men når folk inhalerer damp fra en e-cigaret, får de ikke de skadelige forbrændingsprodukter fra cigaretrøg.

Der er 10 millioner rygere i Storbritannien (ca. 20% af den voksne befolkning) og omkring 1,3 milliarder på verdensplan – det nuværende årlige for tidlige dødstal, der tilskrives rygning, er henholdsvis 100.000 og seks millioner. World Health Organization (WHO) anslår ud fra den nuværende udvikling, at der i det 21. århundrede vil være en milliard for tidlige dødsfald med rygning som årsag.

Sundhedsvæsenet fastslår, at e-cigaretter kan erstatte brugen af cigaretter og give et tilfredsstillende alternativ til rygning, og brugen af e-cigaretter forventes at være mindst 20 gange sikrere end at ryge tobakscigaretter [1].

En undersøgelse offentliggjort af “Action on Smoking and Health” i juli 2014 [2] viste, at 2,1 millioner i Storbritannien bruger e-cigaretter, og at omkring en tredjedel heraf nu er ex-rygere. Den direkte påvirkning af velfærden og de langsigtede udsigter for disse 700.000 mennesker er en præstation, som ikke kræver sundhedsvæsenets ressourcer eller andre offentlige udgifter. En Wall Street analytiker – Bonnie Herzog fra Wells Fargo Securities – forudser, at e-dampning vil overgå rygning inden for et årti [3]. Andre analytikere er mindre positive, men mange ser et stort potentiale. Hvis der sker ændringer bare nær denne størrelsesorden, vil det være et af de mest bemærkelses-værdige folkesundhedsfænomener i historien.

Risici og bekymringer

Ingen kan påstå, at e-dampning er helt godartet, men det behøver det ikke at være for at gøre et stort indhug på byrden af rygerrelaterede sygdomme. Kemiske undersøgelser af e-væsker afslører spor af forurenende stoffer og termiske nedbrydningsprodukter, der er potentielt skadelige, men på et lavt niveau, der gør det usandsynligt, at de skulle udgøre en væsentlig trussel.

Den hidtil mest omfattende gennemgang af e-cigaretter er udført af Igor Burstyn ved Drexel Uni-versity, Philadelphia [4].

“Den nuværende viden om kemi i væsker og luftpartikler i forbindelse med elektroniske cigaretter indikerer, at der er ikke er nogen beviser for, at e-dampning producerer inhalerbare eksponeringer af
forurenede stoffer, der kunne berettige sundhedsmæssige betænkeligheder set i forhold til de stan-darder, der anvendes omkring sikkerheden ved arbejdspladser,” konkluderede han. “Eksponeringen af omgivelserne vil sandsynligvis være flere størrelsesordener mindre, og dermed ikke udgøre nogen væsentlig bekymring.”

Vi kan ikke udelukke uventede effekter i fremtiden, men vi ved allerede nu – fra den involverede kemi, fra toksikologien ved væsker og dampe, fra produktafprøvninger og fra undersøgelser af brugernes tillid – nok til at kunne sige, at e-cigaretter kan have en positiv indvirkning på sundheden hos dem, der skifter fra at ryge.

Modstandere af e-cigaretter koncentrerer sig nu om “befolknings”argumenter. Argumenterne går på, at selv om e-dampning er betydeligt mindre farligt end at ryge, vil det på befolkningsniveau kunne være mere farligt, fordi det ændrer den måde, folk ryger på. For eksempel kan e-cigaretter tjene som en “gateway” til rygning for unge; de kan afholde folk fra at holde op med at ryge; og de kan ‘re-normalise’ rygning i samfundet.

Faktisk har ingen af disse teoretiske virkninger hidtil vist sig. Som forventet fortrænger e-cigaretter rygning, som en af Storbritanniens førende eksperter i rygestop, Robert West fra University College London, påpeger.

“Beviser strider imod den opfattelse, at elektroniske cigaretter undergraver tobakskontrollen eller “renormaliserer” rygning. Derimod kan de bidrage til en reduktion i antallet af rygere i kraft af den øgede succes for rygestop,” siger han.

Skrækscenarier

Enhver, der har et håb om at få et indblik i sikkerheden omkring e-cigaretter ved at læse aviser, bør være opmærksom. Det er noget af en propagandakrig, der raser, og der offentliggøres ukritisk man-ge falske påstande. For eksempel fik det faktum, at størrelsen af e-damppartikler ligner tobaksrøg, Metro til at skrive en artikel den 30. juli 2014 med overskriften “E-cigaretter ‘kan også forårsage lungekræft'”[5] . Selvfølgelig gør tobaksrøg skade. Men det er helt anderledes for e-cigaret damp.

Fagfolk, der søger vejledning om den videnskabelige udvikling, bør konsultere litteraturgennem-gange i den formelle akademiske presse. Det seneste og autoritative bidrag er af Peter Hajek og kolleger, publiceret i tidsskriftet Addiction [6]. Forfatterne konkluderer: “Sundhedsprofessionelle kan overveje at rådgive rygere, der er ude af stand til eller uvillige til at holde op på andre måder, om at skifte til [elektroniske cigaretter] som et sikrere alternativ til rygning og en mulig vej til fuldstændigt ophør med brugen af nikotin.”

Tobaksindustriens rolle i e-cigaretmarkedet er en anden kilde til bekymring for kritikere. I praksis er det svært at se, hvordan det kan være negativt: tobaksindustrien er truet af e-cigaretter og er kommet ind på markedet ved at opkøbe virksomheder. For at overleve, vil de enkelte selskaber være nødt til at producere alternativer af høj kvalitet eller risikere at miste markedsandele til andre tobaksselskaber eller til ikke-tobak e-cigaret selskaber. Konkurrencen vil tvinge dem til at lave bedre produkter, og som resultat heraf vil de blive en drivkraft for et storstilet skifte fra rygning til e-dampning.

Risikoen ved regulering

Den udvikling, der mest sandsynligt er til fare for e-cigaret markedet, er ikke tobaksindustrien, men overdreven regulering. Det kan synes som et paradoks, men centralt i udfordringerne ved regulering er der et ‘dobbelt negativ': når man er hård ved e-cigaretter, er man samtidig hård ved det konkurrencedygtige alternativ til cigaretter – og det kan føre til mere rygning og mere sygdom, end det forhindrer.

I en rapport om elektroniske nikotin leveringssystemer (ENDS) offentliggjort i august 2014 opfordrede World Health Organization (WHO) til en skrappere regulering af e-cigaretter. WHO har udsendt en række anbefalinger, herunder en anbefaling om forbud mod indendørs brug indtil der er beviser for, at udåndet damp ikke er skadeligt, en anbefaling om stop for salg til børn og en anbefaling om at sætte sundhedsadvarsler på nikotinholdige produkter. Det anbefales også, at producenterne og andre forhindres i at omtale produkterne som rygestophjælpemidler, indtil der er videnskabeligt bevis for deres effektivitet.

Imidlertid blev det videnskabelige grundlag bag WHO-rapporten stærkt kritiseret af britiske og europæiske eksperter [7] mindre end en uge efter offentliggørelsen, og Department of Health var hurtig til at afvise WHO’s forslag om et juridisk forbud mod e-dampning på offentlige steder [8]. Politiske eksperter advarer om, at overdreven hård regulering af e-cigaretter beskytter salget af cigaretter effektivt og forårsager mere sygdom og død. Kampen om den rette balance mellem regulering og kommerciel frihed er sikker på at fortsætte.

I øjeblikket er e-cigaretter [i Storbritannien] reguleret som almindelige forbrugsvarer, men siden 2010 har “Medicines and Healthcare”s produktreguleringskontor (MHRA) tilskyndet virksomhederne til frivilligt at indgive licensansøgninger for e-cigaretter, så de kan blive godkendt som medicin og dermed lægemidler.

Den Europæiske Union har udarbejdet en regulering af e-cigaretter i det reviderede tobaksvaredirektiv, som skal træde i kraft fra maj 2016 og gælde for e-cigaretter, der indeholder op til 20 mg/ml nikotin. Direktivet omfatter et forbud mod reklame, der vil beskytte cigaretter fra konkurrence; grænser for størrelsen af væskebeholdere; og skrappe advarsler, der skal dække 30% af pakningen. Grænseværdierne blev forhandlet bag lukkede døre uden noget troværdigt videnskabeligt eller retsmæssigt grundlag. E-cigaretter med stærkere koncentrationer af nikotin, der anvendes af mere afhængige rygere, vil kræve tilladelse fra MHRA som ‘over-the-counter’ medicin i Storbritannien.

Systemet med medicinreguleringer er ikke velegnet til at regulere rekreative produkter, fordi pro-dukterne ikke er medicin, hverken retligt eller ifølge sund fornuft. Systemet indebærer store om-kostninger, byrder, restriktioner og unødvendige tekniske krav, der vil begrænse udbuddet af pro-dukter og antallet af leverandører og samtidig virke som en hindring for innovation. Det er sandsyn-ligt, at kun tobaksselskaber på vej ind i markedet vil være i stand til at deltage.

Hvad skal der ske nu?

Planerne for en skrappere regulering kan skade markedet for e-cigaretter. En nytænkning er nødvendig – enten gennem en ændret politik eller gennem EF-Domstolen. Der er få ting, der er dårligt, og meget, der er positivt med markedet, som det fungerer i dag. Markedet ville drage fordel af en ægte let regulering, som opbygger forbrugernes tillid, men i stedet kan forslagene ødelægge gode virksomheder og i høj grad begrænse mangfoldigheden af produkterne.

Nogle ændringer vil være nyttige, såsom renheds- og sikkerhedsstandarder for e-væsker, nogle designbegrænsninger for e-dampningstanke, børnesikre væskebeholdere, relevante sundheds-budskaber, der tilskynder rygere til at skifte, og markedsføringsrestriktioner svarende til de, der gælder for alkohol. Moderat regulering kan være befordrende, men dette er en markedsbåret revolu-tion, som bør ledes af forbrugerne, innovative producenter og engagerede detailhandlere. Hvis myndighederne griber for stærkt ind, vil de ende med at gøre mere skade end gavn.

Clive Bates samarbejdede med 53 specialister i nikotinvidenskab og offentlig sundhed om at koordinere og aflevere et brev til Margaret Chan, generaldirektør for WHO, hvor man argumenterer mod overdreven regulering af e-cigaretter og opfordrer til forsigtighed i håndteringen af mere sikre alternativer til rygning, når WHO er vært for den sjette konference i dets “Framework Convention on Tobacco Control”, som skal afholdes i Moskva den 13. til 18. oktober 2014.

Noter:
[1]West R, Hajek P, Mcneill A, et al. Electronic cigarettes: what we know so far. A report to UK All Party Parliamentary Groups. Smoking in England, 2014.

[2]Use of electronic cigarettes in Great Britain. Action on Smoking and Health. July 2014.

[3]The Economist. Kodak moment. 28 September 2013. http://www.economist.com/news/business/21586867-regulators-wrestle-e-smokes-tobacco-industry-changing-fast-kodak-moment (accessed 10 September 2014)

[4]Burstyn I. Peering through the mist: what does the chemistry of contaminants in electronic ciga-rettes tell us about health risks? Department of Environmental and Occupational Health School of Public Health, Drexel University, Philadelphia. Published July-August 2014.

[5]Metro. E-cigarettes and vaping ‘may cause lung cancer like normal cigarettes’. 29 July 2014. http://metro.co.uk/2014/07/29/e-cigarettes-and-vaping-may-cause-lung-cancer-like-normal-cigarettes-4813648/ (accessed 10 September 2014)

[6]Hajek P, Etter J, Benowitz N, et al. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction 2014. doi:10.1111/add.12659 (accessed 10 September 2014)

[7]McNeill A, Etter J-F, Farsalinos K, et al. A critique of a WHO-commissioned report and associat-ed article on electronic cigarettes. Addiction 2014. doi:10.1111/add.12730 (accessed 10 September 2014)

[8]The Guardian. E-cigarettes: no indoor smoking ban planned in England despite WHO call. 26 August 2014. http://www.theguardian.com/society/2014/aug/26/e-cigarettes-no-indoor-smoking-ban-england (accessed 10 September 2014)

Kilde: The Pharmaceutical Journal, 20 September 2014, Vol 293, No 7828, online

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Stop dæmoniseringen af et muligt nyttigt produkt for rygere!