Minister var selv en 12-tals pige: »Mit budskab til de unge er: Vær bedre til at sige pyt, man skal ikke være perfekt«

Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 34,8 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år mistrives mentalt, hvilket er dobbelt så mange som hos de unge mænd. Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) mener, at det bl.a. bunder i de kønnede forventninger, samfundet har til unge kvinder.