Minister var selv en 12-tals pige: »Mit budskab til de unge er: Vær bedre til at sige pyt, man skal ikke være perfekt«

Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 34,8 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år mistrives mentalt, hvilket er dobbelt så mange som hos de unge mænd. Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) mener, at det bl.a. bunder i de kønnede forventninger, samfundet har til unge kvinder. 

Sammensmeltningen af menneske og maskine er destilleret dødsangst: Neuralink er Musks skræmmende kur

“Jesus gik videre derfra og kom til Galilæas Sø, og han gik op på bjerget og satte sig dér. Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik, og blinde kunne se.” Sådan står der i Matthæusevangeliet kapitel 15.